Категорiя

Засади використання автоматизованої системи документообігу Харківського окружного адміністративного суду

 

                                                                                    

ЗБОРИ СУДДІВ

ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

витяг

 

25.09.2015 року                                      м Харків                                      № 7

 

       Заслухавши інформацію головуючої на зборах суддів Ізовітової-Вакім О.В. щодо  необхідності прийняття Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді, на підставі інформації судді Волкової Л.М. стосовно звернення до Пленуму Верховного Суду України, Пленумів Вищих спеціалізованих судів України щодо надання висновків по проектам змін до Конституції України в частині правосуддя, вислухавши думки та пропозиції інших суддів, відповідно до положень п.п.1.2.1, 1.4.9  Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (в редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 № 25), п.2.2 Положення про збори суддів Харківського окружного адміністративного суду , затвердженого рішенням  зборів суддів від 26.06.2015 року №4, збори суддів,-

 

вирішили:

……

2. Затвердити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді (додаток 2).

У зв’язку з тим, що затверджені п.4 рішення Зборів суддів № 4 від 26.06.2015 року Основні положення увійшли до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді, затверджених рішенням Зборів суддів № 7 від 25.09.2015 року, вважати таким, що втратив чинність п.4 рішення Зборів суддів № 4 від 26.06.2015 року

3. Контроль за виконанням рішення Зборів суддів в частині здійснення автоматичного розподілу справ та встановлення навантаження покласти на керівника апарату Харківського окружного адміністративного суду Лисенко В.В.

 

 

        Голова зборів                                     Ізовітова-Вакім О.В. 

 

 

        Секретар зборів                                  Зоркіна Ю.В. 

 

 

 

Затверджено

Зборами суддів Харківського окружного адміністративного суду

рішення від 25.09.2015 № 7

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу

в Харківському окружному адміністративному суді

 

1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Харківському окружному адміністративному суді (далі – Засади) визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС) в Харківському окружному адміністративному суді (далі – Суд), врегулювання яких відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 № 192-VIIІ) та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (в редакції рішення Ради суддів України від 02.04.2015 № 25) відноситься до повноважень зборів суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Метою прийняття Засад є визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ у Харківському окружному адміністративному суді.

Порядок документообігу в суді регламентується Кодексом адміністративного судочинства України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 № 174, та цими Засадами.

 

2. Засади формування колегії суддів

Для розгляду конкретної адміністративної справи АСДС визначається головуючий суддя з числа всіх суддів ХОАС, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

Засади формування колегій в Харківському окружному адміністративному суді здійснюються згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 № 192-VIIІ) шляхом створення постійно діючого персонального складу колегій суддів, визначеного зборами суддів ХОАС.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (закінчення повноважень, відсторонення від посади, тривала непрацездатність тощо), визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу здійснюється АСДС в автоматичному режимі за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ, виходячи з фактичного розміщення суддів в приміщеннях Харківського окружного адміністративного суду окремо, за адресами: вул. Мар’їнська,  18-Б-3, м. Харків та вул. Сумська, 3 літ “Б-6”, м. Харків.

 

3. Розподіл судових справ між суддями

Розподіл судових справ у суді здійснюється у відповідності до приписів статті 151 КАС України та Положення з урахуванням нижчезазначених особливостей.

 

3.1. З урахуванням пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, визначених процесуальним законодавством, підлягають обов’язковому повторному автоматизованому розподілу справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

- припинення строку повноважень на посаді судді, у зв’язку з закінченням п’ятирічного терміну перебування на посаді;

- переведення судді до іншого суду;

- звільнення з посади судді;

- надання судді відпустки по вагітності та пологам, або відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- відсторонення судді від посади.

 

3.2. Якщо станом на 10 годину дня, в якому здійснюється розподіл судових справ, не надійшло повідомлення про знаходження судді на листку тимчасової непрацездатності, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій, для подальшого розподілу справ.

 

3.3. У разі виникнення після 10:00 години обставин, що зумовлюють вибуття судді з авторозподілу, вказаний суддя направляє зборам суддів ХОАС заяву про необхідність, повторного автоматизованого розподілу справ, які надійшли в цей день та розподілені йому, якщо він не в змозі вирішити питання про відкриття провадження по ним.

 

3.4. Розподіл справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації в неробочі дні, здійснюється в автоматизованому режимі між суддями Харківського окружного адміністративного суду, виходячи з фактичного розміщення суддів в приміщеннях Харківського окружного адміністративного суду окремо, за адресами: вул. Мар’їнська, 18-Б-3, м. Харків та вул. Сумська, 3 літ “Б-6”, м. Харків. У випадках недостатньої кількості суддів розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями ХОАС без урахування територіального розміщення.

 

3.5. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів і відповідно до вимог підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення, має бути зафіксовано актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки).

Розподіл судових справ, які за законом мають бути розглянуті невідкладно (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, тощо), з метою недопущення порушення конституційних прав сторін адміністративного процесу, здійснюється за резолюцією керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) з дотриманням принципу алфавітного порядку, згідно додатку.

 

4. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

4.1. Раніше визначеним АСДС суддею вважається головуючий суддя, який приймав рішення по суті спору за відповідним адміністративним позовом.

 

4.2. Не вважається раніше визначеним суддею, суддя, яким було прийнято процесуальне рішення за результатами розгляду заяв, включених до переліку підпункту 4. 4.

 

4.3. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи:

- скасування ухвали про повернення позову;

- скасування ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;

- скасування ухвали про передачу справи;

- скасування ухвали про залишення позову без руху;

-скасування ухвали про залишення позову без розгляду без повторного автоматизованого розподілу негайно передається судді, ухвалу якого скасовано відповідно до п. 2.3.43 Положення.

Якщо в день надходження до суду матеріалів справи, суддя, ухвалу якого скасовано, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні) або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа  підлягає повторному автоматизованому розподілу.

 

4.4. У разі надходження до суду заяв про:

- роз’яснення судового рішення:

- винесення додаткового рішення;

- відстрочення і розстрочення виконання рішення;

- зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення;

- звернення постанови до негайного виконання;

- виправлення описки в судовому рішенні чи виконавчому документі;

- визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

- поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання;

- видачу дубліката виконавчого листа;

- відновлення втраченого судового провадження.

- прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення виконавчого провадження;

- заміну сторони виконавчого провадження;

- повернення судового збору;

- примирення сторін в процесі виконання;

- заява про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- надходження заяви в порядку судового контролю (ч.ч.1 - 8 ст. 267 КАС України)

Адміністративна справа без повторного автоматизованого розподілу негайно передається судді, який приймав рішення по суті спору відповідно до п. 2.3.44. Положення.

Якщо суддя, який виносив рішення по суті спору, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні), або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа  підлягає повторному автоматизованому розподілу відповідно до п. 2.3.47.  Положення.

 

Прикінцеві положення

Зміни до Засад викладаються у формі нового письмового документа, проект якого підлягає доведенню до відома суддів Харківського окружного адміністративного суду відповідно до Регламенту зборів суддів ХОАС. Факт ознайомлення судді зі змістом проекту Засад підтверджується власноручним підписом судді, який вчиняється в аркуші ознайомлення. 

Дні, в які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

  

 

Додаток до

Засад використання автоматизованої

системи документообігу

в Харківському окружному

 адміністративному суді,

затвердженого рішенням

зборів суддів

від 25.09.2015 року № 7

 

                              С п и с о к

суддів   Харківського окружного адміністративного суду в алфавітному порядку

 

1

Архіпова С.В.

2

Бабаєв А.І.

3

Бадюков Ю.В.

4

Бездітко Д.В.

5

Бідонько А.В.

6

Біленський О.О.

7

Білова О.В.

8

Волкова Л.М.

9

Волошин Д.А.

10

Горшкова О.О.

11

Єгупенко В.В.

12

Заічко О.В.

13

Зінченко А.В.

14

Зоркіна Ю.В.

15

Ізовітова-Вакім О.В.

16

Котеньов О.Г.

17

Кухар М.Д.

18

Кучма Ю.В.

19

Лук’яненко М.О.

20

Мар’єнко Л.М.

21

Мельников Р.В.

22

Мороко А.С.

23

Ніколаєва О.В.

24

Нуруллаєв І.С.

25

Панов М.М.

26

Панченко О.В.

27

Піскун В.О.

28

Полях Н.А.

29

Рубан В.В.

30

Сагайдак В.В.

31

Самойлова В.В.

32

Севастьяненко К.О.

33

Сліденко А.В.

34

Спірідонов М.О.

35

Старосєльцева О.В.

36

Супрун Ю.О.

37

Тітов О.М.

38

Чудних С.О.

39

Шевченко О.В.

40

Шляхова О.М.

 

 

ВИТЯГ

З Б О Р И    С У Д Д І В

Х А Р К І В С Ь К О Г О    О К Р У Ж Н О Г О

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н О Г О    С У Д У

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

26 червня 2015 р. м. Харків 4

 

Про деякі питання організації роботи суду

Заслухавши керівника апарату суду стосовно особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ та вислухавши думки та пропозиції інших суддів, збори суддів,-

В И Р І Ш И Л И:

4. Затвердити основні положення Засад автоматизованої системи документообігу суду в частині здійснення автоматизованого розподілу судових справ в Харківському окружному адміністративному суді:

1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.  

1.1. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи:

- скасування ухвали про повернення позову;

- скасування ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;

- скасування ухвали про передачу справи;

- скасування ухвали про залишення позову без руху;

- скасування ухвали про залишення позову без розгляду.

 

1.1.2. Якщо в день надходження до суду матеріалів справи, суддю, ухвалу якого скасовано, включено в автоматизованій системі до загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа без повторного автоматизованого розподілу негайно передається цьому судді (раніше визначеному судді) відповідно до п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25).

1.1.3. Якщо в день надходження до суду матеріалів справи, суддя, ухвалу якого скасовано, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні) або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа підлягає повторному автоматизованому розподілу.

1.2. У разі надходження до суду заяв про:

- роз’яснення судового рішення:

- винесення додаткового рішення;

- відстрочення і розстрочення виконання рішення;

- зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення;

- звернення постанови до негайного виконання;

- виправлення описки в судовому рішенні чи виконавчому документі;

- визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

- поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання;

- видачу дубліката виконавчого листа;

- відновлення втраченого судового провадження.

- прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення виконавчого провадження;

- заміну сторони виконавчого провадження;

- повернення судового збору;

- примирення сторін в процесі виконання;

- заява про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- надходження заяви в порядку судового контролю (ч.ч.1 - 8 ст.267 КАС України).

1.2.1. Якщо суддя, який виносив рішення по суті спору, включений в автоматизованій системі до загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа (разом з відповідною заявою/документом) без повторного автоматизованого розподілу негайно передається цьому судді відповідно до п. 2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25).

1.2.2. Якщо суддя, який виносив рішення по суті спору, відсутній на роботі з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування судді на навчанні), або з інших підстав виключений в автоматизованій системі з загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу – справа підлягає повторному автоматизованому розподілу

 2. Якщо станом на 10 годину дня, в якому здійснюється розподіл судових справ, не надійшло повідомлення про знаходження судді на листку тимчасової непрацездатності, суддя включається в автоматизовану систему до загального списку суддів, які мають повноваження щодо здійснення процесуальних дій, для подальшого розподілу справ.

  

Голова зборів Ізовітова-Вакім О.В.

 

Секретар зборів Зоркіна Ю.В.

 

 

ВИТЯГ

З Б О Р И   С У Д Д І В  

Х А Р К І В С Ь К О Г О   О К Р У Ж Н О Г О  

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н О Г О   С У Д У

Р І Ш Е Н Н Я

( витяг )

             

           06.10. 2017 року                                      м. Харків                                                              5

 

Збори суддів Харківського окружного адміністративного суду, обговоривши питання згідно з порядком денним, керуючись ст. 1301 Конституції України, ст..ст.15,20,126-128 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Положенням про збори суддів Харківського окружного адміністративного суду (затверджено рішенням зборів від 26.06.2015 року № 4),-

 

вирішили:

…………….

2. Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу в Харківському окружному адміністративному суді, затверджені рішенням Зборів суддів Харківського окружного адміністративного суду від 25.09.2015 року № 7 (додаток № 1).

……………..

 

         Голова зборів     підпис           О.В. Панченко

         Секретар зборів  підпис          Ю.В.Зоркіна

 

 

додаток № 1

до рішення Зборів суддів Харківського окружного

адміністративного суду від 06.10.2017 року №5

 

      Додаток до Засад використання автоматизованої

      системи документообігу в Харківському

      окружному адміністративному суді, затвердженого          

      рішенням зборів суддів від 25.09.2015 року № 7

 

                              С п и с о к

суддів Харківського окружного адміністративного суду в алфавітному порядку

 

1

Архіпова С.В.

2

Бабаєв А.І.

3

Бадюков Ю.В.

4

Бездітко Д.В.

5

Бідонько А.В.

6

Біленський О.О.

7

Білова О.В.

8

Волкова Л.М.

9

Волошин Д.А.

10

Горшкова О.О.

11

Єгупенко В.В.

12

Заічко О.В.

13

Зінченко А.В.

14

Зоркіна Ю.В.

15

Ізовітова-Вакім О.В.

16

Котеньов О.Г.

17

Кухар М.Д.

18

Лукяненко М.О.

19

Марєнко Л.М.

20

Мельников Р.В.

21

Мороко А.С.

22

Ніколаєва О.В.

23

Нуруллаєв І.С.

24

Панов М.М.

25

Панченко О.В.

26

Полях Н.А.

27

Рубан В.В.

28

Сагайдак В.В.

29

Севастьяненко К.О.

30

Сліденко А.В.

31

Спірідонов М.О.

32

Старосєльцева О.В.

33

Супрун Ю.О.

34

Тітов О.М.

35

Чудних С.О.

36

Шевченко О.В.

37

Шляхова О.М.

 

Новини


15.10.2012  Пленум Верховного Суду України прийняв рішення звернутися до Конституційного Суду України

Детальніше...

08.10.2012  Вітання до дня юриста

Детальніше...

01.10.2012  Голова ВАСУ Ігор Темкіжев зустрівся з міжнародними спостерігачами за парламентськими виборами в Україні

Детальніше...

26.09.2012  Державна судова адміністрація подала до Кабінету Міністрів України проект змін до постанови КМУ № 268 "Про упорядкуванню структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Детальніше...

21.09.2012  Судження про суд: очима громадськості

Детальніше...

14.09.2012  Обговорено проект Стратегічного плану розвитку судової гілки влади України у Харкові

Детальніше...

12.09.2012  Керівник апарату Харківського окружного адміністративного суду Валентина Лисенко взяла участь у міжнародній конференції "Інноваційні підходи в судовому адмініструванні"

Детальніше...

05.09.2012  Голова Ради суддів адмінсудів Микола Кобилянський прокоментував "Судово-юридичній газеті" ситуацію з оплатою праці суддів та працівників апарату судів

Детальніше...

05.09.2012  КСУ оприлюднив рішення у справі про підсудність окремих категорій адміністративних справ

Детальніше...

03.09.2012  Звернення Ради суддів України до суб‘єктів виборчого процесу

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua