Категорiя

Памятка

  

Пам’ятка для представників ЗМІ

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ

у залі судового засідання

 

Шановні колеги – представники засобів масової інформації!

Ця пам’ятка розроблена для зручності та ефективності вашої роботи у Харківському окружному адміністративному суді під час висвітлення судового розгляду справ в залі судового засідання.

Харківський окружний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку.

___________________________________________________

Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

 Нагадаємо, що з переліком справ, призначених до розгляду у Харківському окружному адміністративному суді можна ознайомитися на офіційному веб-сайті суду http://khoas.gov.ua/ у розділі «Справи призначені до розгляду». Також списки справ вивішуються на стенді, розміщеному в приміщенні суду. В списках можна знайти номер справи, прізвище судді-доповідача, дізнатися про дату і час розгляду справи.

Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч.3, ст.12 КАСУ).

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки (ч.4, ст.12 КАСУ).

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні (ч. 4, ст. 12 КАСУ).


 Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (п. 9, ст. 12 КАСУ).

 До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом (згідно п. 2 ст. 12 КАСУ)

 Рішення Харківського окружного адміністративного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. (згідно ч.8,             ст.12 КАСУ).

УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО! Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ до судді у справі (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті суду у розділі «Інформація для ЗМІ»).

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання, тож не варто перейматися, що щось не вдасться зафіксувати.

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (Голови суду чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

 -    вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;
-    заслуховувати стоячи рішення суду;
-    дотримуватися тиші;
-    виконувати розпорядження головуючого судді у справі;
-    додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;
-    утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;
 Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні (згідно ч. 1 ст. 134 КАСУ).
  Чого НЕ ВАРТО робити в залі судового засідання – 7 «золотих» правил
1. Сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції. 
2. Користуватися мобільним телефоном – відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи.
3. Вживати їжу або напої в залі судового засідання.
4. Жувати жувальну гумку і (тим більше!) робити з неї бульки J.
5. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтесь тиші.
6. Ставити запитання суддям після їхньої фрази «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали?» 
- це не прес-конференція, до того ж, відповідно до кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові 
рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи.
7. Виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

 

Нагадаємо, що учасники адміністративного процесу звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 3 ст. 134 ВАСУ).

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника (ч. 4 ст. 134 ВАСУ).

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу (глава 5 КАСУ).

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва (ч. 2 ст. 134 КАСУ).

 Контакти відповідальної особи Харківського окружного адміністративного суду за співпрацю зі ЗМІ:

 Головний спеціаліст відділу контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного забезпечення суду:

Василенко Владислав Миколайович

тел.(057) 730-42-83

e-mail: khoasgovua@gmail.com 

Затверджено тимчасовий регламент надсилання судом електронних документів

Харківський окружний адміністративний суд доводить до відома, що наказом Державної судової адміністрації України від 07 листопада 2016 року № 227 затверджено Тимчасовий регламент надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження.

Учасникам адміністративного процесу пропонується скористатись можливістю отримання  процесуальних документів в електронному вигляді відповідно до положень даного регламенту, зміст якого наведений нижче.

 

                            ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                        

                                                       Н А К А З

 

 07 листопада 2016 року                        м. Київ                                        № 227

 

Про затвердження Тимчасового регламенту

надсилання судом електронних документів

учасникам судового процесу, кримінального

провадження

 

Відповідно до статей 152, 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішення Ради суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 щодо створення Єдиної судової інформаційної системи та з метою забезпечення своєчасного отримання учасниками судового процесу, кримінального провадження судових повісток, повідомлень та інших документів під час розгляду судових справ

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Затвердити Тимчасовий регламент надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження, що додається.

2.   Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової адміністрації України:

         від 7 вересня 2012 року № 105 "Про реалізацію пілотного проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу";

         від 31 травня 2013 року № 72 "Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу";

         від 14 червня 2013 року № 81 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 31 травня 2013 року № 72".

3.   Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу довести його до апеляційних судів, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

4.   Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу довести його до місцевих судів.

5.   Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.)                      не пізніше наступного робочого дня з дня підписання цього наказу розмістити його на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база".

6.   Цей наказ набирає чинності з 15 листопада 2016 року.

7.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О. А.

 

 

 

Голова Державної судової

адміністрації України                            /підпис/                                          З. Холоднюк

 

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної судової адміністрації України

07.11.2016   227

 

 

Тимчасовий регламент надсилання судом електронних документів

учасникам судового процесу, кримінального провадження


1. Загальні положення


         1. Цей Тимчасовий регламент визначає порядок надсилання учасникам судового процесу, кримінального провадження процесуальних документів в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.

2. У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) електронна адреса – адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорту громадянина). Доменним іменем є ім'я у домені "mail.gov.ua";

2) система обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, кримінального провадження, далі – Система, – програмний комплекс, який забезпечує надсилання документів в електронному вигляді судом учасникам судового процесу, кримінального провадження;

3) учасники судового процесу, кримінального провадження, далі – Користувачі, – особи, визначені відповідним процесуальним законодавством і зареєстровані в Системі;         

4) база даних Системи – систематизовані дані про Користувачів, які зареєстровані в Системі;

5) персональний кабінет Користувача – розділ Системи, який містить всі необхідні інструменти для роботи в Системі;

6) держатель Системи – ДСА України, яка забезпечує її ведення, контролює здійснення заходів, пов'язаних із захистом інформації, що в ній міститься та виконує інші функції, передбачені цим Регламентом;

7) адміністратор Системи (далі – Адміністратор) – визначена ДСА України, відповідно до законодавства юридична особа, яка здійснює заходи щодо технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Системи, надання доступу до інформації, що в ній міститься, забезпечує зберігання та захист такої інформації, систематизацію даних, які містяться в Системі, створення та забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до Системи, укладає договори з Користувачами.

 

2.      Реєстрація в Системі

 

1.                 Документи можуть бути надіслані Користувачеві судом в електронному вигляді лише після реєстрації в Системі, розміщеної на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

2.                 Реєстрація Користувача відбувається шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми, у якій зазначаються наступні відомості:

1)                найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2)                для юридичних осіб – ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номера – серія та номер паспорта громадянина);

3)                адреса місцезнаходження або місця проживання (з обов’язковим зазначенням поштового індексу);

4)                адреса особистої електронної пошти (е-mail) Користувача, яка в подальшому буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль доступу до Системи (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві паролю);

5)                номери телефонів (факсів);

6)                інформація про особу, яка внесла дані (прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер телефону);

7)                дата та час заповнення, які проставляються автоматично;

8)                згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних (для фізичних осіб).

Якщо внесена інформація про Користувача не відповідає дійсності або вимагає доповнення чи уточнення, результати реєстрації не додаються до бази даних Системи, про що Користувач повідомляється під час реєстрації.

3.                 Користувач зобов’язується при реєстрації в Системі вказувати достовірні відомості про себе або юридичну особу, яку він представляє. У разі зазначення недостовірних відомостей Адміністратор не несе відповідальності за неналежне надання послуг щодо отримання Користувачем вхідної кореспонденції на його поштову скриньку.

4.                 У разі неможливості коректної реєстрації Користувача через те, що під його акаунтом (ідентифікаційним кодом) вже зареєстрована інша особа або видає іншу помилку даних, Користувача повинен звернутися з офіційним листом до Адміністратора, повідомивши про вказані обставини та надати належні докази своїх реєстраційних даних.

5.                 У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон форми реєстрації Системою автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорта громадянина) "@mail.gov.ua".

6.                 Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства, після реєстрації в Системі і генерації адреси електронної пошти Користувач повинен подати до суду заявку, згідно з шаблоном розміщеним на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

7.                 У випадку втрати Користувачем пароля до своєї електронної скриньки, Адміністратор може надати (відновити) Користувачу пароль в автоматичному режимі шляхом надіслання його на зазначену під час реєстрації Користувачем альтернативну електронну адресу.

8.                 Результати реєстрації додаються до бази даних Системи на                  веб-порталі "Судова влада України" і можуть використовуватися для надіслання процесуальних та інших документів судом Користувачам.

 

3.      Порядок роботи Користувача в Системі

 

1.                 Для початку роботи Користувача в Системі необхідно виконати наступні дії (далі – Реєстрація в Системі):

1)  завантажити веб-портал "Судова влада України";

2)  перейти до розділу "Електронний суд";

3)  ввести логін (який згенерований при реєстрації Користувача) та пароль Користувача для завантаження Персонального кабінету Користувача;

4)  вибрати режим роботи "Ознайомлення з документами".

2.                 Перехід до Персонального кабінету Користувача з наданням можливості роботи в Системі здійснюється після перевірки на правильність введення інформації у базі даних Системи.

 

4.      Надсилання електронних документів судом Користувачу

 

1.                 Суд після виготовлення та підписання процесуального документа паралельно з порядком, визначеним процесуальним законодавством, надсилає електронні копії процесуального документа, скріплені електронним цифровим підписом судді (судді-доповідача, головуючого судді), електронною поштою на поштову скриньку учасника судового процесу, кримінального провадження, якщо такий учасник зареєстрований в Системі як Користувач.

2.                 Забороняється надсилати електронні копії документів особам, які не зареєстровані у базі даних Системи, окрім випадків визначених процесуальним законодавством.

3.                 Облік електронних відправок здійснюється у відповідних реєстрах електронної відправки.

 

 

 

Начальник управління

інформатизації та судової статистики

ДСА України                                                   /підпис/                    О. Слоніцький

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua