Категорiя

Памятка

  

Пам’ятка для представників ЗМІ

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ

у залі судового засідання

 

Шановні колеги – представники засобів масової інформації!

Ця пам’ятка розроблена для зручності та ефективності вашої роботи у Харківському окружному адміністративному суді під час висвітлення судового розгляду справ в залі судового засідання.

Харківський окружний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку.

___________________________________________________

Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

 Нагадаємо, що з переліком справ, призначених до розгляду у Харківському окружному адміністративному суді можна ознайомитися на офіційному веб-сайті суду http://khoas.gov.ua/ у розділі «Справи призначені до розгляду». Також списки справ вивішуються на стенді, розміщеному в приміщенні суду. В списках можна знайти номер справи, прізвище судді-доповідача, дізнатися про дату і час розгляду справи.

Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч.3, ст.12 КАСУ).

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки (ч.4, ст.12 КАСУ).

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні (ч. 4, ст. 12 КАСУ).


 Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (п. 9, ст. 12 КАСУ).

 До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом (згідно п. 2 ст. 12 КАСУ)

 Рішення Харківського окружного адміністративного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. (згідно ч.8,             ст.12 КАСУ).

УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО! Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ до судді у справі (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті суду у розділі «Інформація для ЗМІ»).

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання, тож не варто перейматися, що щось не вдасться зафіксувати.

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (Голови суду чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

 -    вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;
-    заслуховувати стоячи рішення суду;
-    дотримуватися тиші;
-    виконувати розпорядження головуючого судді у справі;
-    додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;
-    утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;
 Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні (згідно ч. 1 ст. 134 КАСУ).
  Чого НЕ ВАРТО робити в залі судового засідання – 7 «золотих» правил
1. Сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції. 
2. Користуватися мобільним телефоном – відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи.
3. Вживати їжу або напої в залі судового засідання.
4. Жувати жувальну гумку і (тим більше!) робити з неї бульки J.
5. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтесь тиші.
6. Ставити запитання суддям після їхньої фрази «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали?» 
- це не прес-конференція, до того ж, відповідно до кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові 
рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи.
7. Виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

 

Нагадаємо, що учасники адміністративного процесу звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 3 ст. 134 ВАСУ).

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника (ч. 4 ст. 134 ВАСУ).

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу (глава 5 КАСУ).

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва (ч. 2 ст. 134 КАСУ).

 Контакти відповідальної особи Харківського окружного адміністративного суду за співпрацю зі ЗМІ:

 Головний спеціаліст відділу контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного забезпечення суду:

Василенко Владислав Миколайович

тел.(057) 730-42-83

e-mail: khoasgovua@gmail.com 

Круглий стіл "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

 

Судді Харківського окружного адміністративного суду Юлія Зоркіна та Олексій Котеньов прийняли участь у круглому столі на тему «Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах», що відбувся 16 вересня 2016 року у м. Києві.

Захід організовано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адміністративних суддів України» спільно з Вищим адміністративним судом України, Національною школою суддів України, Громадською організацією «Асоціація податкових радників».

У круглому столі взяли участь судді, представники фіскальної служби, а також юристи і вчені.

Зі вступним словом звернулася Наталія Шукліна, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, професор, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. Вона повідомила присутнім, що із внесенням змін до Конституції України НШСУ віднесли до системи правосуддя. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завдання із підготовки суддів і кандидатів на посади суддів покладається на НШСУ.

Вона також зазначила, що в Україні найбільше підлягає змінам саме податкове законодавство.

Виконуючий обов’язки Голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смокович подякував організаторам заходу за допомогу суддям нижчих інстанцій щодо роз’яснення методики розгляду податкових спорів, яким приділяється особлива увага в адміністративному судочинстві. 

Також Михайло Смокович зазначив, що з 30 вересня 2016 року наберуть чинності нові положення Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно буде створений Верховний Суд, у складі якого буде діяти Касаційний адміністративний суд із окремою палатою щодо розгляду податкових спорів.

Президент ВГО «Асоціація адміністративних суддів» Олександр Пасенюк зазначив, що основною метою організації є об’єднання всіх суддів адміністративної юрисдикції для виконання ними завдань, покладених Конституцією і чинним законодавством України та їх захисту.

Він закликав суддів, які залишаються працювати в системі адміністративних судів та які формують судову практику, бути наставниками для суддів, які прийдуть на нові місця в судах.

Також слово мала віце-президент ВГО "Асоціація адміністративних суддів" Наталія Блажівська, яка розповіла про реалізацію плану BEPS в ЄС, рекомендації для України та нові Директиви ЄС для боротьби з ухиленням від оподаткування, зазначивши, що ця тема зайняла медіа простір як у країнах ЄС, так і в Україні.

Учасниками заходу було відзначено, що тематика заходу актуальна, оскільки на сьогоднішній день на практиці виникає багато проблемних питань з податковими спорами у контексті зміни практики Верховного Суду України в даному питанні.

«На сьогоднішній день простежується ситуація, що судова практика в даному питанні змінюється, і якщо судді не погоджуються з позиціями Верховного Суду, то їм слід докладніше обґрунтовувати свої рішення.

Адже Верховний Суд України є найвищим судовим органом, і ми обов'язково повинні враховувати його позиції », - підкреслив суддя Вищого адміністративного суду України Ігор Олендер.

            Данило Гетманцев, доктор  юридичних  наук,  Президент   Асоціації  податкових  радників, виступив з доповіддю на тему «Ефективність адміністрування ПДВ. Основні проблеми правозастосування».

На початку свого виступу він анонсував розміщення на платформі TaxLink перелік акцій плану BEPS. За його словами, вже незабаром  цей документ стане доступним для широкого загалу.

У своїй презентації Данило Гетманцев порушив питання правозастосування у сфері оподаткування ПДВ. Він зазначив, що минулорічні зміни в адмініструванні ПДВ призвели до появи чотирьох категорій судових спорів, які неоднозначно сприймаються судами, що породжує низку проблем.

Варто зазначити, що доповідь викликала жваву дискусію, до якої долучився представник ДФС України, заступник директора Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження Сергій Деревцов, який пізніше розглянув тему актуальних проблем судової практики з вирішення податкових спорів.

З цього приводу ним було окреслено загальні проблеми, але зав'язалась жвава дискусія щодо питання, чи необхідно для списання безнадійного податкового боргу внаслідок настання форс-мажорних обставин вказувати статтю 101 Податкового кодексу в сертифікаті з Міжнародної Торгової Палати. Відповідь була спірна, однак вона пролунала, що вчергове доводить значимість таких заходів.

За результатами круглого столу учасникам видано сертифікати.

 

За матеріалами сайту ВГО «Асоціація адміністративних суддів» http://uaajudges.com.ua/uk/post_about/51

«Судебно-юридическая газета» http://sud.ua/news/2016/09/17/95422-problemi-sydebnoj-praktiki-v-nalogovikh-sporakh

Платформа TaxLink http://taxlink.ua/ua/news/taxlink-dopomaga-formuvati-fundament-dlja-roboti-onovlenoi-sudovoi-sistemi.htm

 

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua