Категорiя

Судовий збір

Круглий стіл на тему "Суд, адвокатура і медіація: напрями законодавчого врегулювання"

 

Говорячи про процеси реформування, що відбуваються в Україні, з метою розширення можливостей громадян для захисту своїх прав, у юридичній спільноті все частіше звертають увагу на альтернативне врегулювання спорів — групу процесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства (медіацію, переговори, фасилітацію, арбітрування або будь-який інший процес, ефективний для вирішення спору).

Медіація - це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту. На відміну від формального судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них.

Обговоренню впровадження та застосування медіації в Україні, ознайомленню із досвідом впровадження медіації в інших державах, аналізу відповідних законопроектів щодо медіації був присвячений круглий стіл на тему «Суд, адвокатура і медіація: напрями законодавчого врегулювання», що проходив 18 березня 2016 року у приміщенні Господарського суду Харківської області, у якому взяли участь судді Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова та Олексій Котеньов.

Метою круглого столу було обговорення впровадження та застосування медіації (посередництва у вирішенні конфліктів) в Україні, ознайомлення з досвідом впровадження медіації в інших державах, обговорення відповідних законопроектів та  дослідження статистичних даних щодо спорів, в яких застосовано медіацію.

Відкрили захід модератори Тетяна Суярко, член Ради суддів України, суддя-спікер господарського суду Харківської області та Олексій Бринцев, заступник голови господарського суду Харківської області.

Учасниками круглого столу обговорено питання щодо закріплення на законодавчому рівні процедури досудового та присудового застосування медіації; строків медіації, за яких дана процедура буде ефективною; економічних наслідків застосування медіації як для учасників судового процесу, так і для суду; врахування специфіки різних категорій справ при процедурі медіації.

 

Людмила Волкова, член Ради суддів України, суддя Харківського окружного адміністративного суду України, під час дискусії зазначила:

- Медіація - це лише один із видів альтернативного вирішення спорів (конфліктів). На мій погляд, при альтернативному вирішенні спорів у адміністративному процесі виключно медіації недостатньо.

Особливість адміністративного процесу в тому, що він спрямований на захист прав та законних інтересів фізичної чи юридичної особи від втручання органів державної влади чи місцевого самоврядування. Звичайно, добре, коли обидві сторони у судовому процесі представлені професійними юристами. Однак, дуже часто одна зі сторін - це громадянин, не обізнаний в юриспруденції, людина похилого віку. І завданням адміністративного суду  є захист людини, поновлення її порушених прав.

На мою думку, введення медіації в адміністративний процес є недостатнім. Доцільно було б прийняти закон про альтернативні способи вирішення спорів, внести відповідні зміни до процесуальних кодексів. І якщо суддя під час розгляду справи вважає, що існує реальна можливість мирного врегулювання спору, то він пропонує такий спосіб сторонам. За їх згодою така справа для мирного врегулювання передається судді -медіатору (назва посади може бути іншою) для поведення процедури альтернативного врегулювання спору, на час проведення якої провадження в судовій справі зупиняється. Строк для проведення процедур врегулювання спорів повинен узгоджуватися сторонами та не має визначатися законом. Будь-яка сторона вправі в будь-який час зупинити таку процедуру та повернутися до судового способу вирішення спору.

Людмила Волкова також звернула увагу присутніх на необхідність виваженого підходу до прийняття закону.

«Суспільство потребує нормативно-правового акту, що буде працювати відразу і регулюватиме весь процес альтернативних способів вирішення спорів. Законодавець не має часу ставати на шлях постійного «переписування» та вдосконалення такого закону»,-  зазначила суддя.

 

 Особливу увагу під час круглого столу учасниками закцентовано на особі, яка може виступати медіатором. Обговорювалося питання щодо професійного рівня та вікового цензу для особи, яка може бути медіатором; висловлені пропозиції щодо особи медіатора - адвокат на стадії досудового врегулювання конфлікту та суддя під час процесу медіації безпосередньо у суді.

Наприкінці круглого столу учасниками зроблено висновки щодо необхідності закріплення процедури медіації на законодавчому рівні та її інтенсивного впровадження з метою удосконалення механізму захисту прав людини і громадянина, а також інтересів юридичних осіб у рамках судової реформи, зменшення навантаження на судову систему та оперативності вирішення конфліктних ситуацій у будь-яких правовідносинах.

 

Олексій Котеньов, суддя-спікер Харківського окружного адміністративного суду України, коментуючи основні тези круглого столу, зазначив:

 - Процедуру медіації необхідно врегулювати на законодавчому рівні, враховуючи європейський вектор судової реформи в Україні. На мій погляд, це сприятиме оперативнішому вирішенню спорів, надасть можливість сторонам конфлікту врегулювати його досудово або в суді за участю професійного медіатора. Досвід західноєвропейських країн свідчить про ефективність процедури медіації як у адміністративних, так і у господарських та цивільних спорах, а також при вирішенні кримінальних справ. Медіація – послуга, що надається громадянам з метою відновлення балансу у будь-яких правовідносинах. Профільний закон необхідний вітчизняній правовій системі з метою роз’яснення суспільству законності процедури медіації та встановлення її стандартів. Законодавче врегулювання медіації – один із методів утвердження принципу верховенства права, важливий етап судової реформи, спосіб відновлення довіри до судової влади та демонстрація готовності України до залучення іноземних інвестицій.

 

У круглому столі взяли участь судді загальної, адміністративної та господарської юрисдикцій різних інстанцій, адвокати, юристи із практикою медіації, представники наукової юридичної спільноти, тренер з медіації.

Організаторами заходу виступили Громадська організація «Центр права та посередництва», Господарський суд Харківської області та Національна асоціація медіаторів України. Захід проведено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Справедливе правосуддя».

 

Новини


13.04.2018  Зустріч дорадчої групи партнерів Програми USAID "Нове правосуддя"

Детальніше...

11.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

06.04.2018  Вітаємо із найсвітлішим святом християн - Великоднем!

Детальніше...

05.04.2018  Нарада з питань інформаційного оновлення офіційних веб-сайтів ХОАС

Детальніше...

04.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

30.03.2018  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

30.03.2018  Презентація результатів моніторингу офіційних веб-сайтів судів України

Детальніше...

26.03.2018  Навчальна програма "Голова суду та керівник апарату - ефективна управлінська команда"

Детальніше...

23.03.2018  Карина Стойка прийняла присягу державного службовця

Детальніше...

16.03.2018  Затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС)

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua