Категорiя

Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет Rambler's Top100 Яндекс цитирования Rated by MyTOP

Історична довідка

 

Визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, Конституція України  закріпила широке коло прав, свобод та гарантувала їх захист, в тому числі й від порушення з боку держави, її органів та посадових осіб.

Одним з найдієвіших засобів захисту прав, свобод, законних інтересів є судовий захист. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це право не може бути обмежене навіть в період введення надзвичайного або воєнного стану, що гарантується ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Становлення адміністративних судів в Україні проходило тривалий шлях:

– цей процес розпочався в 1992 році з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни в структурі судової системи з поступовим відокремленням в самостійні ланки окремих судів, які б мали спеціальну підсудність.

– 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного закону країни, який у статті 125 визначив, що „система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації”. Спеціалізація передбачала створення  господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди.

–  останнім етапом формування системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів” та прийнятий Верховною Радою України Кодекс адміністративного судочинства України, який набрав чинності 1 вересня 2005 року.

Харківський окружний адміністративний суд був заснований в червні 2006 року, а його робота по розгляду справ почалась 25 травня 2007 року і того ж дня суддями були винесені перші рішення.

Серед пріоритетних завдань у своїй діяльності суд визначає:

–  захист прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень та інших суб’єктів при здійсненні ними делегованих повноважень; поновлення порушених прав;

–  контроль за дотриманням суб’єктами владних повноважень законодавства та Конституції, запобігання порушенню прав, свобод;

–  реалізація системи стримувань та противаг у системі розподілу влади.

Відповідно до Указу Президента України від 16.05.2007 № 417/2007 „Про кількісний склад суддів адміністративних судів” кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду збільшена на 27 суддів, тобто штатна чисельність суддів на сьогоднішній день складає 40 суддів.

Харківський окружний адміністративний суд розпочав свою діяльність у складі 6 суддів. 

Станом на кінець 2008 року суддівський корпус було укомплектовано на 38 % (15 суддів), на 1 січня 2009 року – на 58 % (23 судді), на 1 січня 2010 року – майже на 73 % (29 суддів), на початок другого півріччя 2011 року – на 92,5 % (37 суддів), на 1 січня 2013 року суддівський корпус було укомплектовано – на 100% (40суддів),  що дозволило поступово підвищити оперативність та якість розгляду справ. 

Станом на 1 січня 2014 року суддівський корпус також було укомплектовано - на 100% (40 суддів).

Очолює суд Кучма Юрій Вікторович, 19 квітня 1953 року народження, заслужений юрист України, який має другий кваліфікаційний клас та стаж роботи на посаді судді більше 20 років, з них понад 10 років присвячені діяльності на посаді голови суду.

До суддівського складу Харківського окружного адміністративного суду входять судді, що обрані безстроково: Кучма Юрій Вікторович, Зінченко Андрій Вікторович, Мар’єнко Лариса Михайлівна, Самойлова Валентина Василівна, Спірідонов Михайло Олександрович, Мельников Руслан Володимирович, Панченко Ольга Володимирівна, Старосєльцева Оксана Валеріївна.

 Працюють в межах п’ятирічного строку: Архіпова Світлана Вікторівна,  Бабаєв Андрій Іванович,  Бадюков Юрій Вячеславович, Бідонько Анатолій Васильович, Бездітко Денис Володимирович, Біленський Олег Олексійович, Білова Ольга Валентинівна, Волошин Дмитро Анатолійович, Волкова Людмила Миколаївна, Горшкова Ольга Олександрівна, Єгупенко Владислав Вадимович, Заічко Олена Вікторівна, Зоркіна Юлія Володимирівна, Ізовітова-Вакім Олена Василівна, Котеньов Олексій Геннадійович, Кухар Марина Дмитрівна, Лук’яненко Марина Олексіївна, Мороко Анастасія Сергіївна, Ніколаєва Ольга Вікторівна,  Нуруллаєв Ількін Садагатович,  Панов Микола Миколайович, Піскун Вікторія Олександрівна, Полях Наталія Анатоліївна, Рубан Вікторія Володимирівна, Сагайдак Валерій Вікторович, Севастьяненко Катерина Олександрівна, Сліденко Андрій Вікторович, Супрун Юрій Олександрович,  Тітов Олександр Миколайович, Чудних Світлана Олександрівна, Шевченко Олександр Володимирович, Шляхова Олена Миколаївна.

Судді, які обрані безстроково, мають колосальний досвід відправлення правосуддя, це фахівці своєї справи. Ті ж, що нещодавно розпочали суддівську діяльність, мають достатню юридичну практику, а тонкощі роботи переймають у старших, більш досвідчених колег, які таким чином вдосконалюють і свої знання.

З початку роботи в суді розглянуто більше 164 тисяч справ. За судовими рішеннями стягнуто понад 10,3 мільярдів гривень. Такі результати визнані серед кращих в роботі окружних адміністративних судів.

Апарат суду нараховує 146 працівників, які мають високий рівень професійних знань і повсякденною роботою створюють для суддів та відвідувачів суду відповідні сприятливі умови. Різновіковий склад колективу дозволяє поєднувати багатий професійний досвід з молодістю та завзяттям.

До складу суду входить 5 відділів:

1.Відділ документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи.

2.Відділ організації судового процесу та інформаційних технологій.

3.Відділ контролю та аналітичного, статистичного, інформаційного забезпечення суду.

4.Відділ роботи з персоналом та запобігання корупції.

5.Відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення. 

Сьогодні суд знаходиться в двох приміщеннях, розташованих по вул. Мар’їнській, 18, Б-3 та по вул. Сумській, 3. Одночасно, судом проводиться реконструкція нового приміщення, яке знаходиться на площі Свободи, 6, та здатне стати гідним будинком адміністративного правосуддя на Харківщині.

З 1 січня 2009 року в суді працює система електронного документообігу "Діловодство спеціалізованого суду", яка дозволила забезпечити повну автоматизацію діловодства на всіх стадіях адміністративного процесу, зробила простішим доступ до інформації у справі, оперативнішою роботу апарату суду, оптимізувала процес прийняття  документів та видачі рішень тощо.

За роки її роботи розроблено шаблони процесуальних документів відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого досягнута майже повна відповідність справи у паперовому вигляді її електронному аналогу.

Поряд з цим функціонує інформаційний кіоск – програмно-технічний комплекс, створений як спеціалізована частина "Діловодства", який надає доступ відвідувачам суду до загальної інформації про суд, інформації про справи та до документів по справах, що знаходяться в провадженні в суді.

Розподіл справ між суддями відбувається автоматично, що є важливою гарантією неупередженості. Також налагоджено автоматичне відправлення судових рішень до Єдиного Державного реєстру судових рішень, реплікацію даних між Харківським окружним адміністративним судом і Харківським апеляційним адміністративним судом. Проведена робота по налагодженню єдиної системи комп’ютерної мережі між двома приміщеннями суду.

За підсумками перевірки, проведеної Вищим адміністративним судом України у 2009 році, Харківський окружний адміністративний суд визначено як базовий для стажування та надання методичної допомоги працівникам місцевих адміністративних судів.

З метою підвищення якості роботи, а також визначення єдиної практики та підходів до вирішення справ проводяться стажування суддів Харківського окружного адміністративного суду, спільні семінарські заняття з суддями апеляційного та Вищого адміністративного суду. Учасниками цих заходів неодноразово вносились пропозиції по внесенню змін до діючого законодавства, проектів Постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України.

В травні 2011 року Харківський окружний адміністративний суд запровадив навчально-просвітницьку програму «Суд – шляхи довіри», призначену учнівській молоді Харкова. Її мета – сприяти підвищенню правової обізнаності  молоді. Як наслідок цієї діяльності, на базі Харківського окружного адміністративного суду щотижня приймаються групи старшокласників. Учні 9-11 класів, які вивчають правознавство в рамках шкільної програми, мають змогу на власні очі побачити, як працює в їхньому місті один із судів держави - адміністративний. Слухачами даної програми також є студенти Національної академії державного управління при Президентові України, які неодноразово відвідували Харківський окружний адміністративний суд з метою підвищення своєї обізнаності  у сфері адміністративного судочинства.

Діяльність Харківського окружного адміністративного суду піддається незалежному оцінюванню за допомогою карток громадського звітування. Робота Харківського окружного адміністративного суду визнається більшістю респондентів як задовільна, тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. Досить високо респонденти оцінюють роботу суддів. Працівникам апарату, за висловами опитаних, в основному притаманні високий рівень професійних та моральних якостей.

 З 2012 року в рамках пілотного дослідження «Оцінка якості роботи суду» у Харківському окружному адміністративному суді проводиться і внутрішня оцінка його роботи щодо строків розгляду справ, якості судових рішень, оцінки рівня судового адміністрування. Метою даного оцінювання є вдосконалення внутрішньої організації роботи суду, а саме: підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур. Дане оцінювання виявило як позитивні моменти роботи суду, так і деякі помилки, що послужило індикатором підвищення ефективності організації роботи суду та обумовила її зростання. Загалом результати узагальнення відобразили реальний та майбутній  курс діяльності суду.

Харківський окружний адміністративний суд активно бере участь в заходах міжнародного співробітництва. Починаючи з 2007 року, Харківський окружний адміністративний суд плідно співпрацює з проектом «Україна: верховенство права», який  фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Проект був розроблений з метою посприяти Україні в її зусиллях, спрямованих на вдосконалення правового та регуляторного поля судової системи; збільшення прозорості та ефективності роботи судової системи; підвищення професіоналізму та підзвітності судової системи; та залучення представників громадянського суспільства в якості партнерів у реформуванні та вдосконаленні процесу судочинства.

Прогресивним є і те, що наш суд бере участь у пілотних проектах, використання яких, як показує досвід, є тим сучасним кроком у вдосконаленні судової системи,  якого так прагне наша держава.

Харківський окружний адміністративний суд був одним з перших судів, які приймали участь у розробці та впровадженні пілотного навчально-просвітницького проекту «Судове адміністрування», реалізація якого перейшла з регіонального на державний рівень, та впровадженням якого зараз займається Державна судова адміністрація України. Учасниками таких проектів є керівники апаратів судів, зокрема керівник апарату Харківського окружного адміністративного суду Валентина Лисенко, яка приймає участь у навчальних семінарах з питань судового адміністрування, організаторами яких виступають не тільки українські, а й американські викладачі залучені відповідно до навчально-просвітницьких проектів USAID.

 Метою пілотної сертифікованої програми "Судове адміністрування"є:

*     організація спеціальної підготовки керівників апаратів судів, їх                                        

       заступників, осіб, що перебувають в резерві на цю посаду, та (або)                 

       мають намір на неї претендувати;

*            підвищення фахового рівня вищезазначених осіб;

*     впровадження нових, сучасних технологій навчання;

*            створення дистанційного курсу;

*             розробка посадових інструкцій судових адміністраторів.

Все це сприятиме  підвищенню рівня  професійних знань і навичок працівників суду та  підвищенню рівня роботи суду в цілому. 

Поряд з цим, в рамках міжнародного співробітництва, судді з адміністративних судів Німеччини відвідували Харківський окружний адміністративний суд в жовтні 2010 року, зацікавилися досвідом українських колег та у червні 2011 було проведено українсько-німецький колоквіум з питань адміністративного процесуального права на якому були обговорені питання адміністративного процесу в обох країнах, зокрема, з підготовки, розгляду та вирішення адміністративних справ.

В січні 2013 року в Харківському окружному адміністративному суді відбулась зустріч з міжнародною місією експертів в рамках Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». Першочерговим завданням візиту стала оцінка ситуації та надання пропозицій щодо вжиття заходів для покращення виконання судових рішень державними установами, які є сторонами у справі.

В першому півріччі 2014 року керівник апарату Харківського окружного адміністративного суду Валентина Лисенко прийняла участь в програмі «Поліпшення рівня задоволеності населення роботою суду через професійний розвиток працівників суду шляхом налагодження взаємодії між судовими установами, професійними асоціаціями та навчальними закладами», завданням якої був професійний розвиток працівників суду в Україні через ознайомлення представників української суддівської спільноти з навчальними програмами. В наслідок чого був перейнятий досвід польських колег щодо навчання судових адміністраторів в Україні.

Харківський окружний адміністративний суд, як пілотний суд, який впроваджує всі інноваційні підходи, і в тому числі має вагомий досвід у автоматизації судочинства, обрано Державною судовою адміністрацією України для участі в пілотному проекті з обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Пілотний проект розроблено на виконання рішення Ради суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 щодо створення Єдиної судової інформаційної системи, а відповідні заходи щодо його реалізації розпочались 26 листопада 2012 року.

Створення Єдиної інформаційної системи в Україні сприятиме розвитку правосуддя, оскільки полегшить та прискорить процес документообігу між суб’єктами господарювання, судами та суб’єктами владних повноважень.

Поряд с цим доцільність, корисність та прогресивність такого заходу істотно підвищить оперативність судів, зменшить ризики втрати документів, мінімізує можливість пропущення строків, відведених на вчинення процесуальних дій та судових засідань, а також суттєво зменшить значні видатки  коштів державного бюджету та коштів сторін судового процесу, які сьогодні витрачаються на папір та поштове пересилання документів.

З листопада 2012 року на базі Харківського окружного адміністративного суду, в співпраці з Національним Університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», функціонує Юридична клініка, метою діяльності якої є надання безоплатної правової допомоги відвідувачам суду та забезпечення практичної підготовки студентів-юристів до професійної діяльності.

Сучасний погляд на справи є невід`ємною рисою сьогодення. Адже, досвід інших країн, зокрема країн Європи показує нам, як розпоряджатися  надбанням в галузі адміністративного права, яке вдало застосовується на теренах нашої України. 

Прогресивним був 2014 рік, який відзначився своїми подіями, зокрема відбулися вибори Президента України та вибори депутатів до Верховної ради України. Відповідно до законодавства під час даних подій окружні адміністративні суди працювали цілодобово щоб у позивача була можливість подати позовну заяву пов’язаною з виборчим процесом, і довели, що судова система здатна забезпечити швидкий, законний і неупереджений розгляд справ.

Слід також зазначити, що після прийняття Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 року розпочалася перевірка щодо службових та посадових осіб. Харківський окружний адміністративний суд на своєму офіційному сайті постійно звітує про результати таких перевірок, що відповідають вимогам законності, відкритості та гласності. Запровадження реформ, курс на євроінтеграцію та інші події дали потужний поштовх усім гілкам влади до змін, яких так потребувала наша держава.

 Підводячи підсумки діяльності Харківського окружного адміністративного суду слід зазначити, що за час своєї роботи та існування суд підтвердив, що адміністративні суди є дієвим інструментом захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

Внесено зміни до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції

24 червня 2011 року Рада суддів України на своєму засіданні внесла зміни до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції.

Зокрема,зміни стосуються пункту 17 Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції від 25.03.2011р. №14, котрий доповнено абзацом такого змісту: «У разі відсутності помічника судді з причин хвороби, відпустки, відрядження виконання його обов’язків може бути покладено керівником апарату суду на іншого працівника апарату суду за погодженням зі суддею»; а також пункту 27 розділу VІІ «Прикінцеві положення» викладено в такій редакції: «Якщо помічник судді не згоден із продовженням перебування на державній службі на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду, йому може бути запропоновано іншу посаду в суді за наявності вакантних посад в апараті суду, або він підлягає звільненню з посади на підставі пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. За умови неможливості переведення працівника, за його згодою, на посаду помічника судді або іншу посаду в апараті суду, він підлягає звільненню на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України з дотриманням вимог трудового законодавства.».

Як відомо, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції було затверджено рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14.

 

Джерело: http://judges.org.ua/dig2105.htm

01.07.2011

Новини


27.05.2016  Семінар "Актуальні питання розгляду адміністративними судами спорів окремих категорій"

Детальніше...

25.05.2016  Колектив Харківського окружного адміністративного суду відсвяткував 9 річницю з дня народження установи

Детальніше...

29.04.2016  Привітання голови Харківського окружного адміністративного суду Юрія Кучми з Великоднем

Детальніше...

28.04.2016  Графік роботи ХОАС у святковий період

Детальніше...

27.04.2016  У ХОАС пройшов лекційний день за програмою підготовки секретарів судового засідання окружних та апеляційних адміністративних судів

Детальніше...

27.04.2016  Фокус-групові обговорення з представниками апаратів судів та суддями міста Харкова

Детальніше...

19.04.2016  Перший регіональний судовий форум на Харківщині

Детальніше...

15.04.2016  Семінар «Застосування практики Європейського суду з прав людини та Суду ЄС в контексті розгляду адміністративних спорів – Доступ до правосуддя - Основоположні права»

Детальніше...

15.04.2016  Тренінг на тему «Застосування Системи оцінювання роботи суду (СОРС) та проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень за методологією карток громадського звітування (КГЗ)»

Детальніше...

13.04.2016  Круглий стіл на тему "Практичні аспекти застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-42-43, (057) 730-42-73, (057) 730-42-40 inbox@adm.hr.court.gov.ua