Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2014 рік

 

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ  ОКРУЖНИМ  АДМІНІСТРАТИВНИМ  СУДОМ

за  2014 рік.

 

На виконання доручення Державної судової адміністрації України від 15.12.2014 та плану роботи Харківського окружного адміністративного суду на 2014 рік, на підставі показників статистичної звітності підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за 12 місяців 2014 року.

Оскільки основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення законного судового рішення, з огляду на це при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом слід приділити аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

Варто зазначити і про такий напрямок роботи Суду, як забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції та про деякі труднощі при їх розгляді, пов’язані насамперед з викликом сторін  у судові засідання.

Статтею 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (далі - Закону) у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції передбачено змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції таким судам, та забезпечити їх розгляд  адміністративними судами, що визначаються головою Вищого адміністративного суду України.

Розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України № 193 від 02.09.2014 про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, зокрема: п.1 – установлено, що розгляд справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду здійснюється Харківським окружним адміністративним судом, а  п.2.1 - зобов’язано здійснити приймання - передавання справ, розгляд яких не закінчено, протягом 10 робочих днів з дня видання цього розпорядження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 1 цього Закону  зміна підсудності стосується лише справ розгляд по яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних адміністративних судів.

Однак, не закінчені адміністративні справи Луганським окружним адміністративним судом до Харківського окружного адміністративного суду не передані.

До Суду на розгляд за період 01.09.2014 по 01.01.2015 надійшло безпосередньо від заявників Луганської області 389 адміністративних справ та матеріалів, які були належним чином зареєстровані, обліковані та передані на розгляд суддівському корпусу Харківського окружного адміністративного суду.

Аналізуючи статистичні показники слід звернути увагу, що в порівнянні з минулим роком  збільшилась кількість надходження позовних заяв і матеріалів  (з 16087 в минулому році до 23061 в поточному році).

Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів традиційно зареєстровано по двох категоріях:

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

- справи зі спорів з приводу реалізації  публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

При цьому варто звернути увагу що збільшення показника надходження позовних заяв протягом звітного періоду відбулося внаслідок збільшення майже втричі кількості адміністративних позовів органів  доходів та зборів, зокрема щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця). Так, у  2013 році надійшло 3680 таких  справ, а в звітному періоді  поточного року – 9545.

Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма №1).

                                                                                 Діаграма №1

 

Таким чином, у 2014 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 23061 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 16087, які надійшли у 2013 році, тобто кількість надходження збільшилася  майже у півтора рази.    

У таблиці №1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 2014 рік. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.                         

                                                                                                                         Таблиця №1

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

21114

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

20943

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

171

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

20880

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

2689

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

185

залишено без розгляду

75

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

17931

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

234

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

118

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

20086

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

18105

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1981

2.3

закінчено провадження у справі

18428

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  91,7%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

2505

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ та матеріалів що перебували у провадженні

 13,6%

2.3.4

з прийняттям постанови

16722

2.3.5

передано в інші суди

38

2.3.6

закрито провадження у справі

238

2.3.7

залишено заяву без розгляду

1430

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1658

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  8,3%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

117

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

47

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

47

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

47

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

57

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

50

4.2

повернуто

4

4.3

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

9

4.4

закінчено провадження за заявами

34

4.5

заяву залишено без задоволення

21

4.6

заяву задоволено

13

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

12

4.6.2

скасовано ухвал

1

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

1

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

10

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які знаходились у провадженні у звітному періоді

2142

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

2066

5.2

залишок на початок звітного періоду

76

5.3

 усього розглянуто

 2100

в тому числі:

5.3.1

повернуто

26

5.3.2

залишено без розгляду

105

5.3.3

відмовлено у задоволенні

1008

5.3.4

задоволено

961

5.3.5

з порушенням термінів

220

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

42

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

1088171

6.2

підлягає поверненню

366225

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет

245873

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

1715846

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення за 2014 рік

3818

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

3818

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

16,6%

9

Кількість скасованих судових рішень  

614

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

16,1%

10

Кількість змінених судових рішень

         18

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

         0,5%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

2151

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

56,3%

    

Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких безумовно є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

Виходячи з показників кількості скасованих (614) та змінених (18) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду,  можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.       

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає -16,1%, змінених - 0,5%, а рішень, залишених без змін – 56,3%,  що свідчить про високу якість судових рішень.

Але, необхідність і в подальшому вжиття заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні зберігається, та залишається пріоритетним завданням на наступний рік.   

                                      Аналіз розгляду адміністративних справ в розрізі  категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 12 місяців 2014 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які  відображені в таблиці № 3:

 

                                                                                                                   Таблиця №2

Категорія справ

Перебува-ло в провадженні

% до загальної кількості надходження справ 

кількість справ  закінче-них провадженням

%  до кількос-ті розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

27

0,1%

27

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

58

0,3%

51

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

556

2,8%

489

2,7%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

27

0,1%

18

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

597

3,0%

551

3,0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

439

2,2%

355

1,9%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

56

0,3%

53

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

15205

75,7%

14182

77,0%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

313

1,6%

255

1,4%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

2200

11,0%

1923

10,4%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

414

2,1%

368

2,0%

Спори з приводу проходження публічної служби 

194

0,9%

156

0,8%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

20086

100%

18428

100%

 

Аналізуючи категорію справ з виборчого процесу, слід зазначити, що на розгляді перебувала лише 1 справа з приводу забезпечення реалізації громадянина права голосу на позачергових виборах Президента України 25.05.2014 року, яка розглянута з задоволенням позову.

28 серпня 2014 року в Україні розпочався процес щодо підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, які відбулись 26 жовтня 2014 року (Указ Президента України від 27 серпня 2014 року № 690/2014). Розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України №193 від 02.09.2014 про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, зокрема: пунктом 1 – установлено, що розгляд справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду здійснюється Харківським окружним адміністративним судом.        Харківський окружний адміністративний суд також розглядав позови зі спорів, які пов’язані з виборами народних депутатів у 2014 році в Луганській області. Щодо справ розглянутих по суті з винесенням постанов вбачається, що в переважній більшості справ були прийняті постанови про відмову у задоволенні позовних вимог -19,  а задоволено позовні вимоги -3, по 4 справах заяви залишені без розгляду.                                                                                                                                

Із наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів,  питому вагу –  15205 справ (75,7% від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) – складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 2200 справ (11%) –  спори з реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.  Отже і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори - 14182 (77,0%) та 1923 (10,4%) справ,  відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема: найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Найпоширенішими зверненнями податкових органів були спори щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) та стягнення податкової заборгованості.            

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. 

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною збільшення вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 2,8 %, та є майже не змінним на протязі порівняльних періодів.                             

Крім цього, необхідно зазначити, що у звітному періоді винесено 1 (в минулому році 0) постанову про притягнення до адміністративної відповідальності в ході розгляду адміністративної справи в категорії реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання. Так, за повторну неявку представника відповідача в судове засідання, розцінену судом як неповага до суду, накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340,00 грн. Штраф сплачено у добровільному порядку у повному обсязі.

Для більш повної характеристики стану розгляду справ важливо розглянути їх кількісні  показники  у порівнянні з показниками за 12 місяців 2013 року.                  

Відповідні  статистичні дані розгляду адміністративних  справ наведені у таблиці №3.

                                                                                                               Таблиця №3

 

 

Показник

Період

Динаміка   (+,-)

12 міс. 2013

12 міс. 2014

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

1419

1981

+562

2

надійшло справ за звітний період

12114

18105

+5991

3

усього перебувало у провадженні справ

13533

20086

+6553

4

закінчено провадження у справах

11552

18428

+6876

в тому числі

із прийняттям постанови

9885

16722

+6837

 

у тому числі із задоволенням позову

8229

15474

+7245

передано в інші суди

39

38

-1

із закриттям  провадження у справі

312

238

+74

залишенням заяви без розгляду

1316

1430

+114

5

залишок нерозглянутих справ на кінець періоду

1981

1658

-323

6

із них

з них провадження у яких  зупинено

144

117

        -27

 

Із загальної кількості адміністративних справ, у яких судом прийняті постанови, здебільшого ухвалювались рішення про задоволення позовних вимог. Частка таких справ становить 90,7% від загальної кількості справ, у яких закінчено провадження.

Показники ухвалення судових рішень про залишення заяв без розгляду – 1430 та закриття провадження у справах – 238 займають наступні позиції по закінченню провадження у справах після прийняття постанов про вирішення спорів. В аналогічному періоді 2013 року такі показники виглядали наступним чином – 1316  та 312,  відповідно.

Основними підставами для залишення позову без розгляду залишаються наступними: наявність у провадженні цього або іншого адміністративного суду адміністративної справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; надходження  клопотання від позивача про відкликання позовної заяви; подання позовної заяви з пропущенням встановленого законом строку для звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для  визнання  причин  пропуску  строку звернення поважними.

Поширеними підставами закриття провадження у справах були: відмова позивача від адміністративного позову і прийняття  цієї відмови судом, а також якщо справу не належить  розглядати  в порядку адміністративного судочинства та з інших причини, передбачених вимогами ст.157 КАС України.  

Щодо постановлення окремих ухвал варто зазначити, що їх постановлення свідчить про повагу з боку суддів до букви закону, оскільки виявивши під час розгляду справи порушення закону, суддям надано право відреагувати окремою ухвалою на таке порушення задля вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли  порушенню закону.

У звітному періоді суддями було постановлено у звітному періоді 4 (проти 5 в 2013 році) окремих ухвали про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.   

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 1658 адміністративних справ проти  1981 справи на кінець аналогічного періоду 2013 року. Отже спостерігається зменшення  показника залишку нерозглянутих адміністративних справ в порівнянні з залишком  за аналогічний період 2013 року, навіть з огляду на зростання кількості надходження позовних заяв, особливо наприкінці звітного періоду.   

При цьому слід звернути увагу, що в звітному періоді зупинено провадження по 117 справах, які перебувають в залишку, проти 144 справ зупинених провадженням за аналогічний період 2013 року.  

Стосовно аналізу строків розгляду адміністративних справ можна зазначити, що переважну більшість справ суддівським корпусом розглянуто з дотриманням встановлених законом строків. У звітному періоді лише 13,5% адміністративних справ розглянуто з перевищенням строку, встановленого КАС України. Це є позитивним показником цього звітного періоду, оскільки в аналогічному періоді минулого року з перевищенням строку розглянуто 25,4% адміністративних справ, проте варто враховувати те, що й надходження справ протягом 12 місяців 2014 року  загалом збільшилось.  

Аналізуючи причини порушення строків розгляду справ, можна зробити висновок, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи цей строк не вкладається у строки передбачені ч. 1 ст. 122 КАС України.  

Однією з причин порушення суддями визначених законодавством строків розгляду справ різних категорій є: неявка в суд учасників процессу; невиконання або несвоєчасне виконання відповідними особами законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду; оголошення в судовому засіданні перерви за клопотаннями сторін; тривалий термін проведення судових експертиз; безпідставне задоволення клопотань, які подаються сторонами без належного обґрунтування, тощо.                                                                       

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, зупинення провадження до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства також є причиною порушення розумних строків розгляду адміністративних справ.

Саме для покращення оперативності розгляду адміністративних справ в Харківському окружному адміністративному суді постійно проводиться вивчення та аналіз строків розгляду адміністративних справ,  а результати цієї аналітичної роботи щомісячно обговорюються на зборах суддів.

 

  Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

Відповідно до показників статистичної звітності форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 12 місяців 2014 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 1 088 171 грн. (проти 2 136 069 грн. у  2013 році). Зменшення цього показника є наслідком внесення змін до Закону України  «Про судовий збір», при яких до обов’язкової сплати позивачами при подачі адміністративних позовів майнового характеру встановлено лише 10% розміру ставки судового збору, решта суми якої стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги.

Стосовно повернення у 2014 році судового збору, відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 366 225 грн. проти 1 106 983 грн. за аналогічний період минулого року.

Основні причини повернення судового збору чітко визначені чинним законодавством, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.

Стабільно високим на протязі 2013 та 2014 років залишається показник несплаченого судового збору внаслідок встановлених законодавством пільг. Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, навіть збільшився: в звітному періоді складав 1 715 699 грн. проти 1 513 535 грн. в аналогічному періоді минулого року.

 

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зазначити, що стан організації та здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом у 2014 році засвідчує, що, незважаючи на певні об’єктивні труднощі, пов’язані з проблемами матеріально-технічного та фінансового забезпечення, судді наполегливо працювали над виконанням свого основного завдання – судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів влади та їх посадових осіб.

Якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями, дотримання строків їх розгляду, судового контролю.

Суддівський корпус, при збільшеному в порівнянні з минулим роком навантаження, не допускав погіршення своєї роботи за основними показниками.

Відповідно до зведеної інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами, наданої Вищим адміністративним судом України за січень-грудень 2014 року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів по Україні на розгляд до одного судді окружного адміністративного суду становить 47 одиниць.

Найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у Харківському окружному адміністративному суді (85), Окружному адміністративному суді міста Києва (71) та Дніпропетровському окружному адміністративному суді (64), що майже у 1,8 та 1,5 рази більше за середній показник.

Середньомісячна кількість справ і матеріалів, розглянутих одним суддею окружного адміністративного суду у січні-грудні 2014 року, становить 45 одиниць.

Найбільший показник середньомісячної кількості розглянутих справ і матеріалів на одного суддю спостерігається в Харківському окружному адміністративному суді (83), Окружному адміністративному суді міста Києва (66) та Дніпропетровському окружному адміністративному суді (63), що відповідно в 1,8 та 1,4  рази більше, ніж середній показник.

З огляду на наведене вище варто зазначити, що зростання показників надходження та розгляду адміністративних справ, з одного боку, свідчить про рівень довіри суспільства до адміністративних судів, а з іншого, є індикатором певних негативних факторів публічно-правових відносин, зокрема, у податковій сфері та зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян. 

З метою покращення результатів розгляду адміністративних справ та матеріалів, а також утримання на належному рівні якості винесених судових рішень суддям Харківського окружного адміністративного суду доцільно продовжувати систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві, вивчати судову практику, задля якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів.

 

 

 

Голова суду                                                                                                                              Ю.В. Кучма

Новини


23.04.2018  Презентація Щорічної доповіді за 2017 рік "Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні"

Детальніше...

23.04.2018  Правовий практикум за участю голови та суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Детальніше...

13.04.2018  Зустріч дорадчої групи партнерів Програми USAID "Нове правосуддя"

Детальніше...

11.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

06.04.2018  Вітаємо із найсвітлішим святом християн - Великоднем!

Детальніше...

05.04.2018  Нарада з питань інформаційного оновлення офіційних веб-сайтів ХОАС

Детальніше...

04.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

30.03.2018  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

30.03.2018  Презентація результатів моніторингу офіційних веб-сайтів судів України

Детальніше...

26.03.2018  Навчальна програма "Голова суду та керівник апарату - ефективна управлінська команда"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua