Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2014 року

 

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ  ОКРУЖНИМ  АДМІНІСТРАТИВНИМ  СУДОМ

ЗА  1 ПІВРІЧЧЯ  2014 РОКУ

 

На виконання доручення Державної судової адміністрації України від 26.06.2014  та плану роботи Харківського окружного адміністративного суду на перше півріччя 2014 року, на підставі показників статистичної звітності  підготовлено аналітичний огляд даних про стан здійснення судочинства за 6 місяців 2014 року.  

Основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення Харківським окружним адміністративним судом  законного судового рішення у передбаченому законом порядку.

Тому, найбільшу увагу при проведенні огляду стану здійснення судочинства слід приділити аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.  

Так, піврічні показники останніх трьох років свідчать, що з року в рік кількість надходження позовних заяв і матеріалів поступово зменшувалася. Однак ці показники  протягом першого півріччя 2014 року змінили цю тенденцію в сторону збільшення більш ніж удвічі, що наглядно відображено в діаграмі №1.

                                                                                                          Діаграма №1

 

Традиційно найбільше надходження зареєстровано по двох категоріях:

 -  справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

 - справи зі спорів з приводу реалізації  публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

 Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма №2).

 

                                                                                                                Діаграма №2

 

Таким чином, у першому півріччі 2014 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 13336 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 6026, які надійшли у першому півріччі 2013 року, тобто кількість надходження збільшилася більше ніж удвічі.   

Крім цього, слід зазначити, що протягом першого півріччя 2014 року не надійшло жодного судового доручення, проти одного показника першого півріччя 2013 року.

У таблиці №1  наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 6 місяців 2014 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.  

                      

                                                                                                                         Таблиця №1

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

12491

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

12320

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

171

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

12326

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1348

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

95

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

10858

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

165

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

55

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

13361

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

11380

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1981

2.3

закінчено провадження у справі

10787

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  80,7%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

1240

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ та матеріалів що перебували у провадженні

 9,3 %

2.3.4

з прийняттям постанови

9924

2.3.5

передано в інші суди

27

2.3.6

закрито провадження у справі

107

2.3.7

залишено заяву без розгляду

728

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

2574

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  19,3%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

109

2.4.3

не розглянуто в термін понад 2 місяця (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

   18,4%

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

52

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

52

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

52

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

26

в тому числі:

4.1

надійшло заяв

19

4.2

повернуто

4

4.3

відкрито та закінчено провадження

18

4.4

перебувало в провадженні

26

4.5

розглянуто

23

в тому числі:

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

7

4.5.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

3

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

695

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

625

5.2

залишок на початок звітного періоду

70

5.3

повернуто

15

5.4

розглянуто

674

в тому числі:

5.4.1

задоволено

484

5.4.2

з порушенням термінів

14

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

21

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку (грн.)

494730

6.2

підлягає поверненню

151082

6.3

присуджена до стягнення

73680

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

960955

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення 1 півріччя

1767

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

1767

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

16,4%

9

Кількість  апеляційних скарг розглянутих апеляційною інстанцією

1767

9.1

Кількість скасованих судових рішень  

275

9.2

Кількість змінених судових рішень

7

9.3

Кількість залишених в силі судових рішень

1485

    

         Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких безумовно є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

         Виходячи з показників кількості скасованих (275) та змінених (7) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду,  можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні  норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.       

 У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає -15,6%, змінених - 0,4%, а рішень, залишених без змін - 84,0%,  що свідчить про високу якість судових рішень.

          Але, необхідність і в подальшому вжиття заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні зберігається, та залишається пріоритетним завданням на наступний період.

          

                           Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

Протягом січня-червня 2014 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 12320 позовних заяв, тоді як за аналогічний період 2013 року цей показник складав 5268 позовних заяв. Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень  та інших  клопотань/подань.

Показники руху позовних заяв виглядають наступним чином –  діаграми №3 та №4.

       

 Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати зміну їх відсоткового співвідношення.

  Судді при отриманні позовних заяв звертають увагу на дотримання вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, постановляється ухвала про залишення  позовної  заяви  без  руху,  в  якій  зазначаються недоліки позовної  заяви,  спосіб  їх  усунення  і  встановлюється строк,  достатній  для  усунення  недоліків. Так,  станом на 1 липня поточного року не розглянуто 165 позовних заяв, у тому числі 55 позовів залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце при не сплаті позивачами судового збору за звернення з адміністративним позовом або сплаті не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір»; до позовної заяви не додані докази в обґрунтування  доводів викладених в позові та з інших причин.

         Щодо позовних заяв залишених без руху, які не знайшли свого вирішення в наступному етапі судового процесу, кількість їх розподіляється наступним чином:  одна частина ухвал про залишення позовних заяв без руху оскаржена до апеляційної інстанції; інша частина має причиною надання строку  на  усунення недоліків, який  припадає  на  липень  поточного  року.

При цьому слід зазначити, що по 110 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останній робочий день місяця - 27 червня надійшло 96 позовних заяв, а враховуючи приписи ст.107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду. 

Аналіз розгляду адміністративних справ

          Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 6 місяців 2014 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які  відображені в таблиці № 3:

                                                                                                                         Таблиця №3

Категорія справ

Перебува-ло в провадженні

% до загальної кількості надходження 

кількість справ  закінче-них провадженням

%  до кількос-ті розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

1

0,01%

1

0,01%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

32

0,2%

23

0,2%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

250

1,9%

217

2,0%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

9

0,1%

7

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

389

2,9%

326

3,0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

259

1,9%

185

1,7%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

38

0,3%

29

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

10707

80,1%

8526

79,0%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

173

1,3%

140

1,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

1206

9,0%

1077

10,0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

207

1,5%

180

1,7%

Спори з приводу проходження публічної служби 

90

0,7%

76

0,7%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

13361

100%

10787

100%

 

Слід зазначити, що на розгляді суддівського корпусу перебувала  лише 1 справа з приводу забезпечення реалізації громадянина права голосу на позачергових виборах Президента України 25.05.2014 року, яка розглянута з задоволенням позову.  

Із наведених показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу –  10707 справ (80,1% від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) – складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 1206 справ (9%) –  спори з реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. Відповідно й більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори - 8526 (79,0%) та 1077 (10%) справ,  відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх нечинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема: найбільша кількість спорів про сплату податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Найпоширенішими зверненнями податкових органів були спори щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) та стягнення податкової заборгованості.          

            Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. 

           У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною збільшення вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.            

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 9 %, та є майже не змінним на протязі порівняльних періодів.                             

Крім цього, слід зазначити, що суддями було постановлено у звітному періоді 1 (проти 5 в першому півріччі 2013 року) окрему ухвалу про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Станом на 1 липня 2014 року не надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремою ухвалою.

Загалом постановлення окремих ухвал свідчить про повагу з боку суддів до букви закону, оскільки виявивши під час розгляду справи порушення закону, суддям надано право відреагувати окремою ухвалою на таке порушення задля вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли  порушенню закону.

 

Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

Відповідно до показників статистичної звітності форми №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом першого півріччя 2014 року позивачами на рахунок Суду добровільно сплачено судовий збір у розмірі 494730 грн. (проти 1072099 грн. у першому півріччі 2013 року). Зменшення цього показника є наслідком внесення змін до ЗУ «Про судовий збір», при яких до сплати позивачами при подачі адміністративних позовів майнового характеру  встановлено лише 10% розміру ставки судового збору, решта суми якої стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги.

 Стосовно повернення в 1 півріччі 2014 року судового збору, відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 151082 грн. проти 312810 грн. за аналогічний період минулого року.

 Основні причини повернення судового збору чітко визначені чинним законодавством, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.                                                                                                              

 При цьому розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, в звітному періоді складає 960955 грн. проти 806033 грн. в аналогічному періоді минулого року.

Таким чином, при зменшенні більше ніж в 2 рази суми сплаченого судового збору
спостерігалось одночасне збільшення на 19% показника несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати відповідно до встановлених законодавством пільг.

Підсумовуючи вищезазначене можна констатувати, що стан організації та здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом у першому півріччі 2014 року засвідчує, що якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні. Однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями, дотримання строків їх розгляду, судового контролю.

 Суддівський корпус, навіть при збільшеному в порівнянні з минулими аналогічними періодами навантаження, не допускав погіршення своєї роботи за основними показниками.

 Динаміка надходження та розгляду адміністративних справ, з одного боку, свідчить про рівень довіри суспільства до адміністративних судів, а з іншого є індикатором певних негативних факторів публічно-правових відносин, зокрема: у податковій сфері та зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

  З метою утримання на належному рівні якості винесених судових рішень доцільно систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві, вивчати судову практику задля покращення результатів розгляду адміністративних справ та матеріалів.

 

 

     Голова суду                                                                                                                        Ю.В. Кучма

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua