Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2013 рік

ОГЛЯД  ДАНИХ ПРО СТАН  ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА  

ХАРКІВСЬКИМ ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

 ЗА  12 місяців  2013 РОКУ

  

         Основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення Харківським окружним адміністративним судом  законного судового рішення у передбаченому законом порядку. Тому,найбільшу увагу при проведенні огляду стану здійснення судочинства приділяється аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

         Так, показники останніх трьох років свідчать, що з року в рік кількість позовних заяв і матеріалів, що надходять до суду, поступово зменшується (гістограма 1).

                                                                                                                        Гістограма №1

Загалом, основною причиною зменшення показника надходження позовних заяв є прийняття низки законів, якими змінювалася юрисдикція судів щодо розгляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами.

  За 12 місяців 2013 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло позовних заяв та матеріалів 16087  проти  16365, які надійшли за аналогічний період 2012 року, тобто кількість надходження зменшилась. Це вплинуло на показник середньомісячного надходження позовних заяв на розгляд до одного судді.

У таблиці № 1 представлені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 12 місяців 2013 року.

                                                                                                                          Таблиця №1

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

14203

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

14032

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

171

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

14032

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1930

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

205

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

11675

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

171

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

129

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

13533

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

12114

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1419

2.3

закінчено провадження у справі

11552

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  85,4%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

2931

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ та матеріалів що перебували у провадженні

  25,4%

2.3.4

з прийняттям постанови

9885

2.3.5

передано в інші суди

39

2.3.6

закрито провадження у справі

312

2.3.7

залишено заяву без розгляду

1316

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1981

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  14,6%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

144

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

 

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

31

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

31

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

         62

в тому числі:

4.1

надійшло заяв

40

4.2

повернуто

           6

4.3

відкрито та закінчено провадження

55

4.4

перебувало в провадженні

         62

4.5

розглянуто

55

в тому числі:

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

6

4.5.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

7

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

7

5

Кількість  заяв у порядку виконання судових рішень, які перебували у провадженні у звітному періоді

 808

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

772

5.2

залишок на початок звітного періоду

36

5.3

повернуто

8

5.4

розглянуто

       738

в тому числі:

5.4.1

задоволено

511

5.4.2

з порушенням термінів

117

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

70

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку (грн.)

2136069

6.2

підлягає поверненню

1106983

6.3

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

 1513535

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення

4239

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

 4239

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

26,4%

9

Кількість  апеляційних скарг розглянутих апеляційною інстанцією

3104

9.1

Кількість скасованих судових рішень  

514

9.2

Кількість змінених судових рішень

         21

9.3

Кількість залишених в силі судових рішень

       2569

  

                              АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

За 12 місяців 2013 року в провадженні суддів перебували справи наступних категорій, які  відображені в таблиці № 2:

                                                                                                                         Таблиця №2

Категорія справ

Перебува-ло в провадженні

% до загальної кількості надходження 

кількість справ  закінче-них провадженням

%  до кількос-ті розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

0

0%

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

96

0,7%

89

0,8%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

641

4,7%

596

5,2%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

13

0,1%

12

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

459

3,4%

364

3,2%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

511

3,8%

446

3,9%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

39

0,3%

32

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

8367

61,8%

6866

59,4%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

295

2,2%

258

2,2%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

2471

18,3%

2301

19,9%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

463

3,4%

439

3,8%

Спори з приводу проходження публічної служби 

177

1,3%

148

1,3%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

13533

100%

11552

100%

 

Із наведених показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу – 8367 справ (61,8% від загальної кількості справ, що перебували в провадженні) – складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 2471 справ (18,3%) – спори з реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян. Тому більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані вище спори - 6866 (59,4%) та 2301 (19,9%) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх нечинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема найбільша кількість по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Найпоширенішими зверненнями податкових органів були спори щодо стягнення податкової заборгованості, припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян.

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною подання позовів вказаної категорії є порушення вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

              З огляду на статистичні показники звітного періоду можна констатувати про деякі зміни в якісних та кількісних показниках окремих категорій справ.

          Так, в звітному періоді поточного року перебувала в провадженні суду 641 справа зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, що майже на рівні показника минулого року – 648.  

          Більше ніж в 3,5 рази (в 2013 році - 39, а в 2012 році – 137) зменшилось надходження справ по обмеженню щодо реалізації права на мирні зібрання.  

         Майже вдвічі зменшилось (з 135 в 2012 році до 60 в 2013 році) надходження кількості справ, пов’язаних за скаргами на  відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або собою яка потребує додаткового захисту.  

         Розподіл частки інших категорій справ у проваджені суду коливається від 0 % до 3,7 %, та є майже не змінним напротязі порівняльних періодів.

Аналізуючи причини порушення строків розгляду справ, можна зробити висновок, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи цей строк не вкладається у сроки передбачені ч. 1 ст. 122 КАС України.

У суддів інколи відсутня можливість дотримуватись зазначеного строку у зв’язку із недобросовісним використанням процесуальних прав та невиконанням процесуальних обов'язків учасниками процесу (неявка без поважних причин у судові засідання, зловживання клопотаннями, затягування процесу, тощо).

Причини, які викликають доволі тривале знаходження справ на розгляді суду, як правило, носять об’єктивний характер. Варто додати, що крім зазначених вище причин, має місце і така причина як перебування на розгляді суду апеляційної інстанції скарги на проміжне (тобто, не остаточне) рішення суду; направлення справи в експертну установу та інше. Все це також «затягує» розгляд справ та робить неможливим закінчення цього розгляду у передбачений законом строк.

Постійний контроль за показниками сроків розгляду справ та аналіз цих показників має важливе значення, оскільки і є одним із дієвих засобів судового захисту порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних осіб  у  сфері  публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб.

          Саме для покращення оперативності розгляду адміністративних справ на виконання плану роботи Харківського окружного адміністративного суду постійно проводиться вивчення та аналіз порушення строків розгляду адміністративних справ, результати цієї роботи щомісячно обговорюються на зборах суддів.

Відповідно до показників статистичної звітності про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 12 місяців 2013 року позивачами добровільно сплачено судовий збір у розмірі 2 136 069 грн. (проти 2 900 338 грн. за 2012 рік). Зменшення цього показника є наслідком зменшення кількості позовних заяв, як вже зазначалось вище, однак, при цьому слід врахувати збільшення розміру судового збору до мінімальної заробітної плати на початку року.

Стосовно повернення в 2013 році судового збору, відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 1 106 983 грн. (проти 369 474  грн. за аналогічний період минулого року), що майже втричі більше ніж за 2012 рік.

 Основні причини повернення судового збору чітко визначені чинним законодавством, це зокрема: в разі задоволення позову, у зв’язку з ухваленням рішення на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень (ст.94 КАСУ), зменшення розміру позовних вимог;  повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.

 При цьому розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, в звітному періоді складає 1 513 535 грн. проти              2 284 842 грн. в аналогічному періоді минулого року.      

 Стан організації та здійснення правосуддя Харківським окружним адміністративним судом у 2013 році засвідчує, що незважаючи на певні об’єктивні труднощі, пов’язані перш за все з проблемами матеріально-технічного та фінансового забезпечення, судді наполегливо працювали над виконанням свого основного завдання - судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів влади та їх посадових осіб.

Якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні, але це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями, дотримання строків їх розгляду, судового контролю.

Динаміка надходження та розгляду адміністративних справ, з одного боку, свідчить про рівень довіри у суспільстві до адміністративних судів, а з іншого є індикатором певних негативних факторів публічно-правових відносин, зокрема: у податковій сфері, а особливо, у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, оскільки саме за розв’язанням таких спорів найчастіше громадяни та юридичні особи звертаються до суду.

 

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua