Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2013 року

 

Аналітична довідка про стан здійснення правосуддя

 Харківським окружним адміністративним судом

за   1 півріччя  2013  року

 

       Харківский окружний адміністративний суд, що шостий рік поспіль відправляє правосуддя, кожного дня єдиним колективом вдосконалює організацію своєї діяльності.            

         Так, можна сказати, що на сьогодні досягнена стабільна робота Суду в усіх напрямках діяльності. Цей висновок базується на підставі як характеристики статистичних показників діяльності суду, так і оцінювання  відвідувачами  суду. Вагомим аргументом на підтвердження стабільної роботи суду є результати дослідження оцінки якості роботи суду шляхом опитування відвідувачів. Так, загалом робота Харківського окружного адміністративного суду визнана більшістю респондентів як задовільна, тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. За оцінкою відвідувачів суду їм надається досить повна інформація щодо перебування у суді, організації роботи суду, необхідних процесуальних документів та інше. В нагоді для них є – інформаційні стенди (дошки), інформаційний екран, інформаційний кіоск, офіційний веб-сайт суду, зміст якого загалом задовольняє опитаних.

         Одним із важливих напрямків роботи суду є аналітична діяльність, тобто забезпечення оперативного, достовірного, об’єктивного відображення діяльності суду в узагальненнях його роботи з усіх напрямків і розробка пропозицій щодо удосконалення роботи суду на підставі даних узагальнень судової практики.

         Так, протягом звітного періоду підготовлені узагальнення та аналізи роботи суду за минулий 2012 рік, відповідно до плату роботи та узагальнення практики розгляду Судом справ зі спорів з приводу землекористування протягом п’яти місяців 2013 року. Крім цього, щомісячно проводиться узагальнення причин порушення строків розгляду справ та аналізуються причини скасування та змін судових рішень. Вказаний матеріал систематично обговорюється на оперативних нарадах та зборах суддів, де звертається увага на кількісні та якісні показники роботи по розгляду справ, практику судів апеляційної і касаційної інстанції.

         Іншим не менш важливим напрямом роботи є організація особистого прийому керівництвом Суду фізичних та представників юридичних осіб, розгляду скарг, звернень, заяв та запитів про надання інформації, в тому числі і публічної.                   

         По фактах, наведених в зверненнях громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються вмотивовані відповіді, роз’яснюються положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та про результати перевірки письмово повідомлений особисто кожен заявник, відповіді заявникам надавалися у встановлені чинним законодавством строки.       

За І півріччя 2013 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 112 письмових звернень (запитів), з них: кількість скарг складає  4,  тоді як заяв та звернень  – 108, які в своїй більшості містять вимоги про надання інформації.  

         Протягом звітного періоду до суду надійшло 10 запитів із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», але тільки 4 запити, тобто 40 % з них, містили вимоги про надання публічної інформації. На ці запити були надані відповіді в порядку та у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації». В інших зверненнях заявники посилались на норми вищезазначеного Закону, однак  вимоги, фактично не містили предмета його регулювання. У випадку, коли запитувана інформація не містила ознаки «публічної інформації» відповідь надавалась в порядку та строки передбачені Законом України «Про звернення громадян».                  

Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації систематично обговорюється на нарадах суду, де звертається увага на посилення контролю за виконанням приписів Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення громадян. Результатом цього є позитивна динаміка по зниженню кількості надходжень звернень громадян, а саме їх незначна кількість та відсутність повторних і дублетних звернень. Відсутність скарг та позовних заяв про надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

      Слід відмітити, що протягом звітного періоду судді Харківського окружного адміністративного суду до дисциплінарної відповідальності не притягались.       

      Важливим напрямом діяльності Харківського окружного адміністративного суду є підготовка і проведення відповідних заходів по міжнародно-правовому співробітництву та участі в проектах, зокрема: в проекті USAID «Справедливе правосуддя»; в проекті Twinniпg «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні. Оцінка ситуації та надання пропозицій щодо вжиття заходів для покращення виконання судових рішень державними установами, які є сторонами у справі»; в проекті «Система оцінки якості функціонування суду в Україні, її пілотного випробування в українських судах та проблемних питань, що призводять до затягування розгляду справ», який проводила Державна судова адміністрація України, Рада суддів України; в проекті «Україна - як країна призначення. Зміцнення потенціалу адміністративних судів та міліції міграційного контролю»; в навчально-просвітницькому проекті «Судове адміністрування».

          Харківський окружний адміністративний суд постійно приділяє значну увагу організації своєї діяльності по вдосконаленню роботи, і тому серед заходів, які суд застосовує з цією метою можна відзначити: участь у чотирьох колах опитування за методологією карток громадського звітування «Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів», а також проведення за власною ініціативою внутрішньої оцінки роботи суду щодо якості судового рішення, своєчасності судового розгляду, ефективності управління судом, задоволеності роботою суду його клієнтами; регулярне проведення семінарів з юридичних та етичних питань для працівників апарату суду, їх участь у спеціальній підготовці, яку проводить Регіональне відділення Національної школи суддів України; обмін досвідом із колегами; створення юридичної клініки для надання безоплатної правової допомоги; започаткування навчально-просвітницького проекту «Суд-шляхи довіри», в межах якого суд відвідують старшокласники шкіл Харкова і області з метою підвищення їх правової обізнаності; участь суддів у Всеукраїнському тижні права, шляхом проведення циклу лекцій у школах Харкова та області.  

       Ще одним з важливих напрямків діяльності Харківського окружного адміністративного суду є активна участь в навчально-просвітницькій програмі «Суд - шляхи довіри» основними завданнями якої є: наближення судової влади до суспільства, сприяння її позитивному сприйняттю. Покращення розуміння проблем, які щоденно постають перед Харківським окружним адміністративним судом при вирішенні правових спорів; проведення ефективності судового способу захисту порушених прав та інтересів громадян Харківщини; формування на прикладі Харківського окружного адміністративного суду образу суду як відкритої та доступної структури; підвищення рівня правової культури населення Харківщини.     

         Протягом звітного періоду були проведені уроки права для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 80 міста Харкова; Пісочинського колегіуму Харківського району, Харківської області; загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №110 м.Харкова; Роганського аграрного ліцею Харківського району, Харківської області; загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Харківської області; спеціалізованої школи-інтернату «Обдарованість» міста Харкова; Південної школи І-ІІІ ступенів №2 Харківського району, Харківської області; загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №80 м. Харкова. Учні старших класів, які вивчають правознавство в рамках шкільної програми, змогли на власні очі подивитися як працює у їхньому місті один із судів держави - адміністративний. Урок в стінах суду дозволив молоді простежити основні моменти судочинства: від подачі позовної заяви, її проходження в процесі діловодства, до розгляду в судовому засіданні, до винесення ухвали, повідомлення громадян про результати розгляду.  

      Харківський окружний адміністративний суд, як пілотний суд, що впроваджує всі інноваційні підходи, і в тому числі має вагомий досвід у автоматизації судочинства, обрано Державною судовою адміністрацією України для участі у впровадженні підсистеми «Електронний суд». Підсистема передбачає обмін електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Відповідні заходи щодо реалізації проекту розпочались 26 листопада 2012 року. Цей пілотний проект розроблено на виконання рішення Ради суддів України від 29 лютого 2008 року    № 38 щодо створення Єдиної судової інформаційної системи. З метою інформування та впровадження вказаного вище проекту в життя 29.03.2013 з представниками державних органів - учасників судового процесу в ХОАС проведено засідання круглого столу «Впровадження пілотного проекту з обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу».                             

      З огляду на вищевикладене  можна зазначити, що обліково-статистична, аналітична робота та робота по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, а також міжнародної діяльності ведеться на належному рівні.  

 

                     Загальні статистичні дані щодо здійснення правосуддя

 

      У нижче наведеній таблиці представлені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 6 місяців 2013 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде наведено в наступних розділах аналізу.  

                                                                                                                                                  

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

5439

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

5268

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

171

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

5234

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

547

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

112

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

4537

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

205

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

109

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

5991

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

4572

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1419

2.3

закінчено провадження у справі

5098

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  85,1%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

1243

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ та матеріалів що перебували у провадженні

  24,3%

2.3.4

з прийняттям постанови

4215

2.3.5

передано в інші суди

31

2.3.6

закрито провадження у справі

173

2.3.7

залишено заяву без розгляду

679

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

893

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  14,9%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

116

2.4.3

не розглянуто в термін понад 2 місяця (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

   12,9%

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

 

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

43

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

43

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

         45

в тому числі:

4.1

надійшло заяв

23

4.2

повернуто

3

4.3

відкрито та закінчено провадження

22

4.4

перебувало в провадженні

         45

4.5

розглянуто

28

в тому числі:

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

4

4.5.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

17

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

317

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

281

5.2

залишок на початок звітного періоду

36

5.3

повернуто

1

5.4

розглянуто

286

в тому числі:

5.4.1

задоволено

185

5.4.2

з порушенням термінів

48

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

31

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку (грн.)

1038100

6.2

підлягає поверненню

312810

6.3

присуджена до стягнення

33999

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

806033

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення 1 півріччя

1994

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

1994

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

33,2%

9

Кількість  апеляційних скарг розглянутих апеляційною інстанцією

842

9.1

Кількість скасованих судових рішень  

147

9.2

Кількість змінених судових рішень

9

9.3

Кількість залишених в силі судових рішень

        686

                                                                                                                                            

          Оскільки визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ, слід зазначити, що за 6 місяців 2013 року в провадженні суддів перебували справи наступних категорій:

Категорія справ

Перебувало в проваджен-ні

% до загальної кількості надходжень

кількість справ  закінчених проваджен-ням

%  до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

0

0%

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

43

0,7%

35

0,7%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

357

5,9%

308

6,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

6

0,1%

6

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

170

2,8%

139

2,7%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

200

3,3%

135

2,6%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

19

0,3%

16

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

3370

56,3%

2979

58,4%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

193

3,2%

146

2,9%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

1311

22,0%

1070

21,0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

220

3,7%

185

3,6%

Спори з приводу проходження публічної служби 

102

1,7%

79

1,6%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

5991

100%

5098

100%

 

Із наведених показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів,  питому вагу –  3370 справ (56,3% від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) – складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 1311 справ (22,0%) –  спори з реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян. Відповідно й більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори - 2979 (58,4%) та 1070 (21,0%) справ.

 

                                        Статистичні дані розгляду адміністративних  справ  

             

 

 

Показник

Період

Динаміка

(+,-)

6 міс. 2012

6 міс.2013

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

2257

1419

-838

2

надійшло справ за звітний період

7582

4572

-3010

3

усього перебувало у провадженні справ

9839

5991

-3848

4

закінчено провадження у справах

7989

5098

-2891

в тому числі

із прийняттям постанови

6413

4215

-2198

 

у тому числі із задоволенням позову

4876

3388

-1488

передано в інші суди

20

31

  +11

із закриттям  провадження у справі

430

173

 -257

залишенням заяви без розгляду

1126

679

 -447

5

залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

1850

893

 -957

6

із них

з них провадження у яких  зупинено

162

116

  -46

 

Аналіз зазначених вище показників має важливе значення, оскільки і є одним із  дієвих засобів судового захисту порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних осіб  у  сфері  публічно-правових  відносин  від  порушень  з боку органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб.

                 

  Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

В переважній більшості справ даної категорії судді залишали заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими  бставинами без задоволення.

З п’яти підстав, визначених ч. 2 ст. 245 КАС України, домінуючою була та, що визначена в п.1 ч.2 вказаної статті, а саме:  істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.

З 22  розглянутих  заяв - 4 заяви  задоволені зі скасуванням постанов Харківського окружного адміністративного суду.

 Розгляд клопотань, подань заяв  в порядку виконання судових рішень  

Розгляд клопотань, подань, заяв в порядку виконання судових рішень

6 місяців

 2012 року

6 місяців

 2013 року

всього перебувало на розгляді, з них:

 

263

 

317

        залишок на початок звітного періоду

23

36

        надійшло

240

281

       повернуто

3

1

       залишено без розгляду

15

25

        розглянуто усього, в тому числі:

232

286

        задоволено

 151

 185

        залишок

28

31

 

          Порівнюючи вищевказані показники, слід зазначити, що спостерігається незначне збільшення показників надходження і розгляду заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень. На розгляді суду знаходились заяви щодо:          

- відстрочки виконання рішення суду - 21 заява (6,6% від тих, що перебували у провадженні суду);

- заміни способу чи порядку виконання вішення суду – 11 заяв (3,5%);

- розстрочки виконання рішення – 31 заява (9,8%);

- заміни сторони виконавчого провадження – 56 заяв (17,7%);

- видачі дубліката виконавчого листа – 39 заяв (12,3%);

- повороту виконання рішення – 8  заяв  (2,5%);

- надання роз’яснень щодо виконання рішення – 10  заяв (3,2%);

- поновлення  строку пред’явлення  виконавчого  документу  - 34  заяви (10,7%);

- судовий контроль за виконанням  рішення суду – 9  заяв (2,8%);

- про виправлення описки  у постанові суду – 10 заяв (3,2%);

- про виправлення описки  у постанові суду та в виконавчому листі – 21 заява (6,6%);

- про виправлення описки  у  виконавчому листі – 52 заяви (16,4%);

- про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню –  1 заява (0,3%);

- про зупинення виконання постанови – 1 заява (0,3%);

- про невиконання рішення – 1 заява (0,3%);

- про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню – 3 заяви (0,9%).

- про внесення змін реквізитів у виконавчому листі – 2 заяви (0,6%).     

Після здійснення аналізу кількісних показників розгляду справ і заяв судом доцільно перейти до іншої не менш важливішої складової, яка характеризує діяльність суду - це якість постановлених судових рішень.            

№ п/п

Результати

апеляційного розгляду

%  від загальної кількості розглянутих справ

за 6 місяців 2012 року

%   від загальної кількості розглянутих справ

 за 6 місяців  2013 року

1

Скасовано судових рішень

1,06 %

2,9 %

2

Змінено судових рішень

0,02%

0,2%

3

Залишено без змін

7,56 %

13,5%

 

Відсоткове співвідношення відповідних показників представлено на порівняльній діаграмі  

 

         Всі показники в порівнянні з минулим періодом мають динаміку в бік збільшення.

        Суддівський корпус Харківського окружного адміністративного суду, навіть при зменшеному (в порівнянні з минулими роками) навантаженні, не допускав погіршення своєї роботи за основними показниками.          

         Разом з тим, динаміка надходження  та  розгляду адміністративних справ, з одного боку, свідчить про рівень довіри у суспільстві до адміністративних судів, а з іншого є індикатором певних негативних факторів публічно-правових відносин, зокрема: у податковій сфері, а  особливо, у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, оскільки саме за розв’язанням таких спорів найчастіше громадяни та юридичні особи звертаються до Суду.                

         Отже, як зазначалось вище, основними стандартами якості роботи Суду є: якість судового рішення (його законність, обґрунтованість, якість написання);  своєчасність судового рішення;         ефективність управління судом (судового адміністрування); задоволеність роботою суду його відвідувачами (учасниками провадження).

Якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні, але це не виключає необхідності проведення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями суду.

         З метою утримання якості на належному рівні, а також подальшого її покращення, доцільно систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві і вивчати судову практику задля утримання якості розгляду справ на належному рівні.

Для підвищення ефективності управлінської роботи суду запровадити проведення у 2 півріччі 2013 року звітування на зборах суддів начальників структурних підрозділів апарату Суду  про стан виконаної Відділами роботи за всіма напрямками діяльності.

З метою покращення загальних показників роботи на зборах суддів запровадити обмін досвідом між суддями, які мають найкращі показники роботи по якості, кількості та строках розглянутих справ.  

 

 

 

Голова суду                                                                                                                             Ю. В. Кучма

Новини


13.04.2018  Зустріч дорадчої групи партнерів Програми USAID "Нове правосуддя"

Детальніше...

11.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

06.04.2018  Вітаємо із найсвітлішим святом християн - Великоднем!

Детальніше...

05.04.2018  Нарада з питань інформаційного оновлення офіційних веб-сайтів ХОАС

Детальніше...

04.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

30.03.2018  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

30.03.2018  Презентація результатів моніторингу офіційних веб-сайтів судів України

Детальніше...

26.03.2018  Навчальна програма "Голова суду та керівник апарату - ефективна управлінська команда"

Детальніше...

23.03.2018  Карина Стойка прийняла присягу державного службовця

Детальніше...

16.03.2018  Затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС)

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua