Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2012 року

 

Аналітична довідка щодо здійснення правосуддя Харківським окружним адміністративним судом у 1 півріччі 2012 року

 

Харківський окружний адміністративний суд створено відповідно до Указу Президента України "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів" № 1417/2004 від 16.11.2004.

З 25.05.2007 суд розпочав діяльність з відправлення правосуддя, тобто, на кінець періоду, що узагальнюється суд працює 5 років.

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність
та якість розгляду судових справ, довіра населення до діяльності суду.

Безперечно, одним із вагомих складових, що формує довіру населення до суду є робота суду з відвідувачами, розгляд звернень громадян і юридичних осіб, виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації».

За І півріччя 2012 року до Харківського окружного адміністративного суду  надійшло  125  запитів про надання інформації. З них – 85 від фізичних осіб, що складає 68 % від їх загальної кількості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів як фізичних осіб, так і прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Оскільки, представники юридичних осіб поряд із фізичними  особами є особами, які беруть участь у розгляді адміністративних справ, від них також надходять запити, що стосуються як роботи суддів, так і роботи апарату суду.

Із загальної кількості заяв, що надійшли у звітному періоді, 40 надійшло від представників юридичних осіб. Слід звернути увагу, що ці заяви в більшості своїй містять вимоги про надання інформації. Відповіді на подібні запити надаються згідно до вимог Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

Протягом І півріччя 2012 року до суду надійшло 16 запитів із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації». За період з моменту набрання Законом чинності до закінчення 2011 року до суду надійшло 76 інформаційних запитів, із посиланням  на  положення  вказаного  Закону,  тобто  кількість  запитів істотно, майже в 5 разів зменшилась.

З іншого боку, тільки 2 запита, тобто 12,5 % з них містили вимоги про надання публічної інформації, в інших зверненнях було посилання на норми вищезазначеного Закону, а вимоги, фактично не містили предмета його регулювання. На них були надані відповіді в порядку та у строки, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації". У випадку, коли запитувана інформація не містила ознаки «публічної інформації» відповідь надавалась в порядку та строки передбачені Законом України "Про звернення громадян".

У 2 півріччі 2011 відповідні показники виглядають наступним чином:  на 30, тобто 39,5 % із 76 запитів відповіді надано в порядку та у строки, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації", на 46 - відповіді надані в порядку та строки передбачені Законом України "Про звернення громадян", оскільки дані що запитувались по суті не містили  вимог щодо надання публічної інформації (наприклад, інформація, що міститься в матеріалах адміністративної справи).

Аналізуючи наведені показники, очевидним є те, що деякі громадяни, з метою підвищення оперативності реалізації своїх прав на отримання інформації зловживають правом, наданим Законом, та посилаються на його положення без належних на то підстав.

Протягом I півріччя 2012 року до суду, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надійшло 12 звернень, з них 10 на особистому прийомі.

Відповідні  показники  надходження  в  минулому  році складають - в 1 півріччі – 54 звернення, в 2 півріччі -14 звернень.  Кількість скарг – 1 півріччя 2011 – 38, 2 півріччя 2011 - 6, 1 півріччя 2012 – 3. Тобто тенденція до істотного зменшення їх кількості є очевидною й безперечно свідчить про те, що зусилля керівництва суду, суддівського корпусу і апарату суду, направлені на упорядкування, налагодження роботи суду та підвищення рівня реалізації громадянами своїх прав і свобод дають позитивні результати.  

По фактах, наведених в зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді, роз’яснюються положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та результати перевірки письмово повідомлені особисто громадянам. Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, протягом І півріччя 2012 року  не допускались.

Протягом звітного періоду, за результатами розгляду скарг, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України судді Харківського окружного адміністративного суду до дисциплінарної відповідальності не притягались.

 

Загальні статистичні дані щодо здійснення правосуддя викладені в наведеній таблиці:

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

7 762

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

7 582

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

180

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

7 588

 

в тому числі:

 

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

940

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

109

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

  6 539

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

 174

 

в тому числі:

 

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

164

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

9 839

 

в тому числі:

 

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

 7 582

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2 257

2.3

закінчено провадження у справі

 7 989

2.3.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

87,3%

 

в тому числі:

 

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

2 532

2.3.3

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

31.7%

2.3.4

з прийняттям постанови

 6 413

2.3.5

передано в інші суди

 20

2.3.6

закрито провадження у справі

430

2.3.7

залишено заяву без розгляду

      1 126

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

 1 850

2.4.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

18.8%

 

в тому числі:

 

2.4.2

зупинено провадження у справі

 162

2.4.3

не розглянуто в термін понад 2 місяця (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

1 013

2.4.4

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

        10,3 %

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

 551

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

167

3.2

неявка свідка

0

3.3

неявка прокурора

2

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

13

3.5

з  інших підстав

357

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

 0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

 452

 

в тому числі:

 

4.1

надійшло заяв

489

4.2

повернуто

43

4.3

відкрито провадження

466

4.4

перебувало в провадженні

452

4.5

розглянуто

428

 

в тому числі:

 

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

2

4.5.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

 79

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

24

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

 263

 

в тому числі:

 

5.1

надійшли у звітному періоді

240

5.2

залишок на початок звітного періоду

23

5.3

повернуто

3

5.4

розглянуто

232

 

в тому числі:

 

5.4.1

задоволено

151

5.4.2

з порушенням термінів

26

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

28

6

Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку

1 415 363

6.2

підлягає поверненню

 42 515

6.3

присуджена до стягнення

12 107

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

61 187

7

Кількість поданих апеляційних скарг

2 687

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

2 687

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

31.07 %

9

Кількість  апеляційних скарг розглянутих апеляційною інстанцією

691

9.1

Кількість скасованих судових рішень  

85

9.2

Кількість змінених судових рішень

2

9.3

Кількість залишених в силі судових рішень

        604

 

За даними судової статистики за 6 місяців 2012 року на розгляд суду надійшло 7582 позовні  заяви, тоді як за аналогічний період 2011 року цей показник складав 8214  позовні заяви. При порівнянні відповідних періодів вбачається невелике зменшення кількості їх надходжень.

 

            Показники щодо руху позовних заяв викладені в наведеній таблиці.

 

 

Категорія

Показник

Динаміка

+,-

 6 міс. 2011

6 міс. 2012

1

усього позовних заяв (з урахуванням залишку)

8 256

7 762

-494

2

надійшло позовних заяв, в тому числі:

 8 214

7 582

-632

3

розглянуто позовних заяв

8 155

7 588

       -567

4

відкрито провадження

     6 848

6 539

-309

5

повернуто

  1 090

940

       -150

 

в тому  числі

 

справа непідсудна цьому суду

174

97

         -77

заява про відкликання позову

437

192

       -245

не усунуто недоліки

155

558

       +403

позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

1

5

          +4

6

відмовлено у відкритті провадження

180

109

          -71

7

залишок (в тому числі залишено без руху)

 180

174

         -6

Для зручності порівняння кількісних даних результатів розгляду позовних заяв,

 відповідні показники представлено у вигляді кругових діаграм:

 

                12 місяців 2011 року                                           12 місяців 2012 року

                                            1 - відкрито провадження;

 2 - повернуто

 3 - відмовлено у відкритті провадження

 

Порівняння часткового співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати зміну їх відсоткового співвідношення.

Так, у 2011 році по 83,4% позовних заяв провадження було відкрито, по 2,2%  справ відмовлено у відкритті провадження, і 13,3% позовних заяв повернуто позивачу.

У 2012 році спостерігається дещо інше співвідношення, а саме: по 86,2% позовних заяв провадження було відкрито, по 1,4%  справ відмовлено у відкритті провадження  і 12,4% заяв  позовних заяв повернуто позивачу.

Таким чином, незважаючи на те, що в минулорічному аналогічному періоді кількість позовних заяв, що надійшла до суду, була більшою на 494, відсотковий показник позовних заяв, за яким було відкрито провадження, в період 6 місяців 2012 року збільшився на 2,8 %. Також змінились показники відмови у відкритті  провадження в бік зменшення, порівняно з аналогічним періодом 2011, - на 0,8%. Показник повернутих заяв також докорінно не змінився – 0,9 % менше ніж у періоді за 6 місяців 2011 року.

 

За 6 місяців 2012 року в провадженні суддів суду перебували справи наступних категорій:

 

Категорія справ

Загальна кількість (залишок на початок  звітного періоду + надійшли за звітний період)

Показник  у % відповідно до загальної кількості 

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

60

0,61%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

369

3,75%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

188

1,91%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

361

3,67%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

22

0,22%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

5767

58,61%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

199

2,02%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

2488

25,29%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

239

2,43%

Спори з приводу проходження публічної служби 

146

1,48%

Інші справи

0

0

 

В С Ь О Г О

9839

 

 

Із наведених показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів,  питому вагу – 5767 справ (58,6%) складають справи зі спорів з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог.

Оскільки питання щодо застосування оновленого законодавства у відносинах, що виникають у сфері справляння податків і зборів, є часто невизначеними і дискусійними, першочерговим завданням суддівського корпусу є ретельний моніторинг та систематичне вивчення положень податкового законодавства.

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян  - що складає 2488 справи і, відповідно складає 25,3 % від загальної кількості справ що знаходяться в провадженні суду.

Після аналізу кількісних показників розглянутих справ по категоріях, розглянемо кількісні характеристики їх розгляду у порівнянні з 1 півріччям 2011 року. Відповідні дані наведені у таблиці .

Таблиця: Статистичні дані щодо результатів  розгляду адміністративних справ.

 

 

 

Категорія

Період

Динаміка

(+,-)

6 міс. 2011

6 міс.2012

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

2658

 2257

-401

2

надійшло справ за звітний період

6861

7582

+721

3

усього перебувало у провадженні справ

9519

9839

+320

4

закінчено провадження у справах

6866

7989

+1123

в тому числі

із прийняттям постанови

5785

6413

+628

 

у тому числі із задоволенням позову

4967

4876

  -91

передано в інші суди

25

20

    -5

із закриттям  провадження у справі

295

430

+135

залишенням заяви без розгляду

761

1126

- 365

5

порушено терміни розгляду справи

2157

2532

- 375

6

залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

2653

1850

- 803

7

із них

провадження у яких  зупинено

248

162

  -86

не розглянуто в термін понад 2 місяці (без урахування справ, провадження у яких зупинено)

1082

1013

  -69

        

Відсоткове співвідношення розгляду справ у 1 півріччі 2011 року та того ж періоду 2012 року  відображено на графіку:

Ряд 1 – показники 6 місяців 2011 року

Ряд 2 - показники 6 місяців 2012 року

 

Аналіз порівняння наведених даних дозволяє зробити наступні висновки:

Залишки нерозглянутих справ на початок зв’язного періоду та на кінець звітного періоду у порівнянні з 1 півріччям 2011 року зменшився на 5 % та 9% відповідно, що безперечно є позитивною тенденцією. Показники кількості справ, що надійшли до суду, загальної кількості справ та тих, провадження в яких було закінчено, зросли в середньому на 7 %.

      

Розгляд справ заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

У звітному періоді до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 489 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, 43 заяв були повернуті заявникам, залишок заяв на початок звітного періоду складав – 6 заяв. Всього в провадженні суду у вказаному періоді перебувало 452 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них:

- розглянуто - 428, у тому числі:

- скасовано постанов з прийняттям нової постанови – 2;

- розглянуті в термін понад 2 місяці з дня надходження заяви - 79;

- залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами – 24.

 

Данні щодо надходження та розгляду судом заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень.

 

Розгляд клопотань, подань, заяв в порядку виконання судових рішень

6 місяців

 2011 року

6 місяців

 2012 року

всього перебувало на розгляді,

з них:

 

 307

 

263

       залишок на початок звітного періоду

              24

23

        надійшло

283

240

       повернуто

  7

3

       розглянуто усього, в тому числі:

 270

232

                            задоволено

178

 151

                            залишок

 30

28

 

          

 Крім цього на розгляді суду знаходились заяви щодо:

- відстрочки виконання рішення суду -  16  заяв (відповідно 6,08%);

- заміни способу чи порядку виконання вішення суду –  15 заяв (5,7%);

- розстрочки виконання рішення – 40 заяв (15,21%);

- заміни сторони виконавчого провадження – 19 заяв (7,22%);

- видачі дубліката виконавчого листа –  34 заяви (12,93%);

- повороту виконання рішення –  5 заяв  (1,9%);

- надання роз’яснень щодо виконання рішення –   6  заяв ( 2,28%);

- поновлення  строку пред’явлення  виконавчого  документу  -  11 заяв (4,18%);

- судовий контроль за виконанням  рішення суду – 6 заяв (2,28%);

- про виправлення описки  у постанові суду – 7 заяв (2,66%);

- про виправлення описки  у  виконавчому листі – 100 заяв (38,02%);

- про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню – 3 заяви (1,14%);

- про зупинення виконання постанови -1 заява (0,38%).

 

Після здійснення аналізу кількісних показників розгляду справ і заяв судом доцільно перейти до іншої найважливішої складової, яка характеризує діяльність суду - це якість постановлених судових рішень.

В порядку апеляційного оскарження у 1 півріччі 2012 році до Харківського окружного адміністративного суду було подано всього 2687 апеляційних скарг, що складає 8,7% від загальної кількості розглянутих адміністративних справ. Показники минулого року відповідно склали - 792 апеляційних скарги – 11,5% від загальної кількості розглянутих адміністративних справ. Тобто кількість поданих апеляційних скарг зменшилась  на 2,8 %.

Відомості, щодо результатів апеляційного перегляду для зручності порівняння представлені у числовому і відсотковому вигляді у таблиці:

 

 Порівняльна таблиця результатів апеляційного перегляду                            рішень ХОАС  за 6  місяців 2011, 2012 років.  

 

№ п/п

Результати

апеляційного розгляду

%   від загальної кількості розглянутих справ

 за 6 місяців   2011 року

%  від загальної кількості розглянутих справ

за 6 місяців 2012 року

1

Скасовано судових рішень

2,02 %

1,06 %

2

Змінено судових рішень

0,12 %

0,02%

3

Залишено без змін

 

9.35 %

7,56 %

 

Відсоткове співвідношення відповідних показників представлено на порівняльній діаграмі:

 

1 - скасовано судових рішень

2 - змінено судових рішень

3 - залишено без змін

Всі показники в порівнянні з минулим періодом мають динаміку в бік зменшення..

Так,  скасованих  судових  рішень  на  0,96% менше, змінених судових рішень на 0,1 %, таких, що  залишено без змін, на 1,79% відповідно зменшилося.

Вказані вище показники, в період що узагальнюється, безперечно говорять, що рівень якості рішень Харківського окружного адміністративного суду є досить високим.

Аналізуючи показники у їх сукупності, безперечно позитивною є тенденція до поступового підвищення якості роботи , і це, незважаючи на збільшення відсотку  справ, які оскаржені в апеляційному порядку.

Отже, як зазначалось на початку аналізу, основними стандартами якості роботи суду є:

 

1)     якість судового рішення (його законність, обґрунтованість, якість написання);

2)      своєчасність судового рішення;

3)      ефективність управляння судом (судового адміністрування);

4)     задоволеність роботою суду його відвідувачами (учасниками провадження).

Якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні, але це не виключає необхідності утримання всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями суду.

З метою утримання якості і з метою подальшого її покращення, на належному рівні доцільно систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві і вивчати судову практику задля утримання якості розгляду справ на належному рівні.

З метою підвищення ефективності управлінської роботи суду провести у 2 півріччі оцінку відповідно до розробленої методики по відповідному модулю і проаналізувати її результати.

Також доцільно врахувати результати оцінки  роботи суду відвідувачами та співставити її із внутрішнім аналізом і на основі відповідних висновків розробити комплекс заходів щодо усунення недоліків в роботі.

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua