Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2011 рік

 

Аналітична довідка щодо

 стану здійснення правосуддя

 Харківським окружним адміністративним

 судом за 2011 рік

          Завершальний етап багаторічної судової реформи, що ознаменувався прийняттям Закону України "Про судоустрій і статус суддів" спричинив підвищення інтересу суспільства як до судової системи України в цілому так і окремо до системи адміністративних судів. 

          Зміни, впроваджені цим законом суттєво вплинули на роботу суду у багатьох напрямках, як щодо організації роботи, так і у процесуальній площині.    

          Одним із найвагоміших досягнень у році що минув стало проведення роботи щодо пошуку комплексного вирішення питання про забезпечення суду єдиним приміщенням, результатом якої стало надання Харківському окружному адміністративному суду в оренду терміном на 7 (сім) років приміщень, розташованих в навчальному корпусі за адресою: м. Харків пл. Свободи 6, загальною площею 4150, 6 кв. м. Вирішення питання розміщення суду у зазначеному приміщенні безперечно дозволить створити належні умови перебування громадян в суді, сприятиме підвищенню рівня їх доступності до правосуддя, та забезпечить якісно новий рівень захисту їх конституційних прав і свобод.

         У другому півріччі року, що минув проведено процедуру державних закупівель, після чого розпочато капітальний ремонт приміщення.

         Також, на початку року суд на регіональному рівні виступив із ініціативою щодо навчально-просвітницької діяльності.  На цей час, коли адміністративна юстиція в Україні знаходиться на етапі становлення і розвитку, створився своєрідний інформаційний вакуум щодо змістовної складової її діяльності. Рівень обізнаності населення про діяльність адміністративних судів та способи захисту своїх прав з упевненістю можна назвати досить низьким. Нажаль, однією з гострих соціальних проблем українського суспільства є досить  негативний імідж судової влади. Це, безперечно,  не може не впливати на  зниження рівня довіри громадян до судів. Всі ці фактори стали поштовхом до започаткування у 2011 році навчально-просвітницької програми "Суд - шляхи довіри". Її ініціатором на обласному рівні є Харківський окружний адміністративний суд. Серед її учасників представники Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Вищих навчальних закладів Харкова.

          На початку минулого року Президентом України було підписано низку законів, що регулюють інформаційну діяльність, та впроваджують європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади,  визначають їх підзвітність суспільству, її гарантії і принципи.

          Підводячи підсумки щодо інформаційної діяльності  та  роботи зі зверненнями громадян, слід зазначити, що ця робота здійснюється у суді у відповідності з вимогами законодавства. Неухильно дотримуються положення Законів України "Про звернення громадян",  "Про доступ до публічної інформації", Постанови КМ України від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", Положення про особистий прийом громадян, затвердженого розпорядженням Голови суду.

        Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації систематично обговорюється на нарадах суду, де звертається увага на посилення контролю за виконанням приписів Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації"  в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення громадян, аналізуються обґрунтовані скарги, виправляються виявлені помилки, розглядаються питання, що поставлені громадянами в скаргах. Підтвердженням цього є позитивна динаміка по зниженню кількості надходжень звернень громадян, незначна кількість та відсутність повторних і дублетних звернень. Відсутність скарг та позовних заяв про надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

         Також на офіційному веб-ресурсі ХОАС в 2011 році в зв’язку із підвищенням суспільного інтересу до отримання інформації з мережі Інтернет  та з метою зменшення кількості письмових звернень до суду було запроваджено інтерактивну рубрику "відповідь-запитання". В зв’язку із невисоким рівнем обізнаності населення міста і області про існування такої сучасної оперативної можливості отримання корисної інформації, завданням на наступний період є побудова комунікаційної стратегії залучення населення до спілкування в такий спосіб, що безперечно сприятиме налагодженню діалогу між судом і громадянами.

         Дійсно революційним у веденні обліково-статистичної роботи в суді стало впровадження з 1 січня 2009 року програми автоматизованого діловодства. Зміни у законодавстві стосовно впровадження з 1 січня 2010 року автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах, а з 1 січня 2011 року в усіх судах України, підтвердили правильність та перспективність здійсненого кроку. Автоматизація діловодства безперечно суттєво сприяла підвищенню рівня оперативний судового захисту  мешканців Харківщини в сфері публічно-правових відносин.

          Основними передумовами якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами  їх порушених прав і законних інтересів є винесення судом першої інстанції законного судового рішення у передбачений законом строк. Тому, найбільшу увагу при узагальненні роботи суду по здійсненню правосуддя слід приділити аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ, і аналізу строків їх розгляду.

 

Категорія

Показ-ник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

17294

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

17252

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

42

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

17114

 

в тому числі:

 

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1861

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

295

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

 14890

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

180

 

в тому числі:

 

1.4.1

залишені без руху з надання строку для усунення недоліків

127

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

 17788

 

в тому числі:

 

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

15130

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2658

2.3

закінчення провадження у справі

15531

2.3.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

87,3%

 

в тому числі:

 

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

4940

2.3.3

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

27,8%

2.3.4

з прийняттям постанови

13079

2.3.5

передано в інші суди

135

2.3.6

закрито провадження у справі

594

2.3.7

залишено заяву без розгляду

       1723

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

2257

2.4.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

12,7%

 

в тому числі:

 

2.4.2

зупинено провадження у справі

206

2.4.3

не розглянуто в термін понад 2 місяця (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

792

2.4.4

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

        4,5 %

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

842

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

0

3.2

неявка свідка

1

3.3

неявка прокурора

0

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

32

3.5

з  інших підстав

806

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

4

3.6.2

понад 1 року до 2 років

1

3.6.3

понад 2 років

 0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

35

 

в тому числі:

 

4.1

надійшло заяв

35

4.2

повернуто

9

4.3

відкрито провадження

26

4.4

перебувало в провадженні

33

4.5

розглянуто

27

 

в тому числі:

 

4.5.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

8

4.5.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

3

4.6

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

6

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

523

 

в тому числі:

 

5.1

надійшли у звітному періоді

499

5.2

залишок на початок звітного періоду

24

5.3

повернуто

9

5.4

розглянуто

491

 

в тому числі:

 

5.4.1

задоволено

334

5.4.2

з порушенням термінів

0

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

23

6

Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку

173385

6.2

підлягає поверненню

39754

6.3

присуджена до стягнення

108

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

1982

7

Кількість поданих апеляційних скарг

2502

7.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

14,1%

7.2

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

2502

8

Кількість скасованих судових рішень  

466

9

Кількість змінених судових рішень

21

10

Кількість залишених в силі судових рішень

       2015

У таблиці  представлені основні статистичні показники розгляду адміністративних справ Харківським окружним адміністративним судом за 12 місяців 2011 року.

За даними судової статистики за 12 місяців 2011 року на розгляд суду надійшло  17294 позовні  заяви, тоді як за аналогічний період 2010 року цей показник складав 16352  позовні заяви. При порівнянні відповідних періодів вбачається невелике збільшення кількості їх надходжень.

Показники щодо руху позовних заяв викладені в наведеній таблиці.

 

Категорія

Показник

Динаміка

+,-

 12 міс. 2010

12 міс. 2011

1

усього позовних заяв (з урахуванням залишку)

16352

17294

+ 942

2

надійшло позовних заяв, в тому числі:

16331

17252

+ 921

3

розглянуто позовних заяв

16310

17114

      + 804

4

відкрито провадження

     14737

14890

 + 153

5

повернуто

   934

1861

       - 927

 

в тому  числі

 

справа непідсудна цьому суду

422

495

      + 73

заява про відкликання позову

119

552

 + 433

не усунуто недоліки

242

331

      + 89

позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

6

3

       - 3

6

відмовлено у відкритті провадження

576

295

       -281

7

залишок (в тому числі залишено без руху)

42

180

       +138

Порівняння часткового співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати зміну їх відсоткового співвідношення.

Так, у 2010 році по 90,10% позовних заяв провадження було відкрито, по 3,52%  справ відмовлено у відкритті провадження, і 5,75% позовних заяв повернуто позивачу.

У 2011 році спостерігається дещо інше співвідношення, а саме: по 86% позовних заяв провадження було відкрито, по 1,7%  справ відмовлено у відкритті провадження (цей показник лишився майже незмінним) і 10,76% заяв  позовних заяв повернуто позивачу.

  

Для зручності порівняння кількісних даних результатів розгляду позовних заяв,

 відповідні показники представлено у вигляді кругових діаграм:

 

 

                12 місяців 2010 року                                            12 місяців 2011 року

                         

 

 1 - відкрито провадження;

 2 - повернуто

 3 - відмовлено у відкритті провадження

 

За 12 місяців 2011 року в провадженні суддів суду перебували справи наступних категорій:

Категорія справ

Загальна кількість (залишок на початок  звітного періоду + надійшли за звітний період)

Показник  у % відповідно до загальної кількості 

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

13

0,08%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

116

0,74%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

676

4,35%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

8

0,05%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

503

3,24%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

297

1,91%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

27

0,17%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

8951

57,63%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

394

2,54%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

3786

24,38%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

528

3,40%

Спори з приводу проходження публічної служби 

232

1,49%

Інші справи

0

0

В С Ь О Г О

15531

Із наведених показників вбачається, що питому вагу – 8951 справ (57,63%) складають справи зі спорів з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог.

В цьому сенсі особливу увагу  треба звернути на те, що з 01.01.2011 набрав чинності Податковий кодекс - єдиний кодифікований законодавчий акт, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Його прикінцевими та перехідними положеннями передбачений порядок та строки введення в дію його окремих положень та перелік законодавчих актів що відповідно поступово втрачають чинність.

Враховуючи, що більше половини справ, що розглядаються суддями суду,  саме з вирішення "податкових спорів", першочерговим завданням є ретельний моніторинг та систематичне вивчення положень податкового законодавства. З цією метою протягом року проводились семінарські заняття по його вивченню і визначенню проблемних питань у практиці їх застосування, за участі суддів апеляційної і касаційної інстанції. На наступний рік заплановано аналіз застосування його положень при вирішенні справ та практики його застосування до вирішення спірних правовідносин.

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян  - що складає 3786 справ і, відповідно складає 24,38% від загальної кількості справ що знаходяться в провадженні суду.

У більшості своїй це справи за позовами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі робочого органу Харківського міського центру зайнятості про стягнення безпідставно отриманих коштів.

      Статистичні дані результатів  розгляду адміністративних справ відображені нижче:

 

 

 

Категорія

Період

Динаміка

(+,-)

І2 міс. 2010

І2 міс.2011

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

2621

2658

+37

2

надійшло справ за звітний період

15114

15130

+16

3

усього перебувало у провадженні справ

17735

17788

+53

4

закінчено провадження у справах

15136

15531

 +395

в тому числі

із прийняттям постанови

12802

13079

      +277

 

у тому числі із задоволенням позову

11153

11313

      +160

передано в інші суди

48

135

+87

із закриттям  провадження у справі

915

594

 +321

залишенням заяви без розгляду

1371

1723

      +352

5

порушено терміни розгляду справи

5450

4940

       -510

6

залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

2599

2257

       -342

7

із них

провадження у яких  зупинено

325

206

       -119

не розглянуто в термін понад 2 місяці (без урахування справ, провадження у яких зупинено)

789

792

       +3

Відсоткове співвідношення розгляду справ у за 12 місяців 2010 року та за 12 місяців 2011 року відображено у  графіку:

         Аналіз порівняння наведених даних дозволяє зробити наступні висновки:

         -кількість справ, що надійшли в провадження суду у порівнянні з 1 півріччям 2010 року зменшилась на 2%, натомість  кількість справ закінчених провадженням у 2011 році збільшилась на  2% що безперечно є позитивною тенденцією;

         -відсотковий показник залишку нерозглянутих справ у 2011 року зменшився на 2%.

         При цьому на особливу увагу заслуговує порівняння показників порушення терміну розгляду справ. Так, у 1 півріччі 2011 року відсотковий показник справ, розглянутих із порушенням передбаченого КАС України строку  зменшився на  8,3 %. Це, незважаючи на те, що згідно із змінами, внесеними до ст. 122 КАС України Законом України "Про судоустрій і статус суддів", строк розгляду адміністративних справ зменшився до 1 місяця. Тому безперечно позитивною є тенденція до поступового скорочення термінів розгляду справ, та підвищення оперативності їх розгляду.

         У звітному періоді до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 35 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, 9 заяв були повернуті заявникам, залишок заяв, щодо яких не вирішене питання про відкриття  провадження за нововиявленими обставинами на кінець звітного періоду складає - 26. Всього в провадженні суду у вказаному періоді перебувало 33 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з них: - розглянуто - 27, у тому числі:- закрито провадження –1;- залишено без задоволення – 18;  задоволено заяв (скасовано постанови з прийняттям нового рішення) – 8. Злишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами, складає 6 заяв. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами по всіх заявах були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.   

         Після здійснення аналізу кількісних показників розгляду справ і заяв судом доцільно перейти до іншої найважливішої складової, яка характеризує діяльність суду - це якість постановлених судових рішень.

         В порядку апеляційного оскарження у 2011 році до Харківського окружного адміністративного суду було подано 2502 апеляційних скарг, що складає 14% від загальної кількості розглянутих адміністративних справ. Показники минулого року відповідно склали - 2183 апеляційних скарг – 13% від загальної кількості розглянутих адміністративних справ. Тобто кількість поданих апеляційних скарг зріс на 1%.

         Відомості, щодо результатів апеляційного перегляду для зручності порівняння представлені у числовому і відсотковому вигляді у таблиці  результатів апеляційного перегляду  рішень ХОАС  за 12  місяців 2010, 2011 років.

 

№ п/п

Результати

апеляційного розгляду

%   від загальної кількості розглянутих справ

 у  2010 році

%  від загальної кількості розглянутих справ

2011 році

1

Скасовано судових рішень

5 %

3 %

2

Змінено судових рішень

0,13 %

0,11 %

3

Залишено без змін

 

95 %

97 %

Відсоткове співвідношення відповідних показників представлено на порівняльній діаграмі:

1 - скасовано судових рішень;     2 - змінено судових рішень;      3 - залишено без змін

 

         Кількість змінених рішень змінилась на 0,02%.

         Щодо рішень що залишились без змін, коливання показників  теж має амплітуду у 2% в бік зменшення.

         Такий – 97% показник якості постановлених судових рішень, в період що узагальнюється, безперечно говорить, що рівень якості рішень Харківського окружного адміністративного суду є досить високим.

         Аналізуючи показники у їх сукупності, безперечно позитивною є тенденція до поступового підвищення якості роботи , і це, незважаючи на збільшення відсотку  справ, які оскаржені в апеляційному порядку.

         Узагальнюючи роботу суду в зазначений період на підставі даних судової статистики, відомостей, що містяться у базах даних структурних підрозділів суду надавалась так би мовити внутрішня оцінка роботи суду.

         Завдяки можливості, наданій пілотною програмою опитувань відвідувачів щодо якості функціонування Харківського окружного адміністративного суду в період з червня 2008 року по травень 2011 року, що здійснювалася за підтримки проекту USAID "Україна: верховенство права" Харківською міською громадською організацією "Інститут прикладних гуманітарних досліджень" маємо унікальну можливість співставити  висновки, зроблені на підставі внутрішньої самооцінки роботи і зовнішньої - очима відвідувачів суду.

        В травні 2011 року у Харкові було презентовано результати 3-х етапів цього дослідження шляхом опитування громадської думки за методикою карток громадянського звітування. 3 етапи дослідження дозволили провести порівняльну оцінку якості окремих аспектів функціонування суду, що дало можливість не тільки виробити та надати рекомендації судовим установам щодо покращення їх діяльності, але також відстежувати зміни у роботі суду, які відбулися протягом досліджуваного періоду.

        За  підсумками 3-го етапу дослідження, загалом робота Харківського окружного адміністративного суду визнається більшістю респондентів як задовільна, тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. Дослідження підтвердило наявність проблеми із розташуванням суду, але незважаючи на це, та завдяки зусиллям керівництва і апарату суду люди почувають себе у приміщенні суду досить комфортно. Результати опитування показують, що у Харківському окружному адміністративному суді відвідувачам надається досить повна інформація щодо перебування у суді, організації роботи суду, необхідних процесуальних документів.

        Найбільш проблематичним у роботі суду, на думку відвідувачів, є питання дотримання термінів судового розгляду. Важливість підвищення оперативності розгляду справ в майбутньому періоді було підтверджено і даними аналізу роботи суду. В цьому сенсі думка громадськості повністю співпадає із даними внутрішніх досліджень. Третина респондентів вказує на наявність затримок у слуханні справ або їх перенесення. Але поряд з цим респонденти досить високо оцінюють роботу суддів Харківського окружного адміністративного суду – їх професійні якості, поведінку у судовому процесі, відношення до учасників процесу. Всі показники виміру "сприйняття роботи суддів" мають позитивну динаміку що свідчить про підвищення якості роботи суддів.

        За результатами опитування, працівникам апарату суду, в основному, притаманні досить високий рівень професіоналізму та етичних якостей.

        Безперечно приємно дізнаватись, що відвідувачі суду відмічають позитивні зрушення у його роботі, особливо коли відомо яких значних зусиль докладено для цього керівництвом і працівниками. Але висвітлені проблеми є поштовхом для руху вперед та пошуків їх подолання.

        Отже, беручи до уваги висновки, зроблені за наслідками аналізу роботи і опитування громадської думки доречним буде окреслити кілька пріоритетних завдань на 2012 рік:

        Вживати комплекс всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями суду.

        Систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві і вивчати судову практику задля утримання якості розгляду справ на належному рівні і з метою подальшого її покращення.

         Проводити роботи по капітальному ремонту і реконструкції приміщення, наданого  Харківському окружному адміністративному суду в оренду.

        Продовжувати роботу, направлену на удосконалення програми автоматизованого діловодства.

        Продовжувати впровадження та розвиток сучасних комунікативних засобів донесення інформації про суд до громадськості.

        Вживати заходи щодо реалізації навально - просвітницької програми  "Суд – шляхи довіри".

         Затвердити та реалізовувати пілотний навчально-просвітницький проекту "Судове адміністрування".

        

 

Голова суду                                                                                                              Ю. В. Кучма

Новини


23.04.2018  Презентація Щорічної доповіді за 2017 рік "Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні"

Детальніше...

23.04.2018  Правовий практикум за участю голови та суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Детальніше...

13.04.2018  Зустріч дорадчої групи партнерів Програми USAID "Нове правосуддя"

Детальніше...

11.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

06.04.2018  Вітаємо із найсвітлішим святом християн - Великоднем!

Детальніше...

05.04.2018  Нарада з питань інформаційного оновлення офіційних веб-сайтів ХОАС

Детальніше...

04.04.2018  Суд - шляхи довіри

Детальніше...

30.03.2018  Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах"

Детальніше...

30.03.2018  Презентація результатів моніторингу офіційних веб-сайтів судів України

Детальніше...

26.03.2018  Навчальна програма "Голова суду та керівник апарату - ефективна управлінська команда"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua