Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2011 року

 АНАЛІЗ  РОБОТИ ХАРКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У І ПІВРІЧЧІ 2011 РОКУ.

 

І. Загальні питання

 

1.1. Загальні питання організації діяльності суду.

Харківський окружний адміністративний суд створено відповідно до Указу Президента України № 1417/2004 від 16.11.2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів ”.

26.06.2006 року Харківський окружний адміністративний суд зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради, отримана довідка з головного управління статистики у Харківській області та відкрито фінансування. З 25.05.2007 року суд розпочав діяльність з відправлення правосуддя, тобто, на кінець періоду, що узагальнюється суд працює більше чотирьох років.

Майже рік минув із моменту  набрання чинності Законом України " Про судоустрій і статус суддів".  Зміни, впроваджені цим законом суттєво вплинули на роботу суду у багатьох напрямках, як щодо організації роботи, так і у процесуальній площині. На окремі аспекти цих змін буде звернуто увагу у спеціальних розділах узагальнення.

Протягом всіх років роботи одним із найболючіших питань було забезпечення суду єдиним приміщенням. Зараз суд розміщується у двох окремих приміщеннях: на вул. Мар’їнська  б. 18 „Б-3”, площею 1 340,6 кв.м.  та на вул. Сумська  б. № 3 літ. «Б-6» , площею 732,5 кв. м., які передано суду за договором позички з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

В той час, коли штат суду збільшився до 200 чоловік, умови, в яких  проходить діяльність суду по здійсненню правосуддя та прийому  громадян, є неприпустимими.

Також, особливості територіальної віддаленості приміщень суду не дивлячись на всі зусилля, що докладаються з боку працівників суду, спричиняють багато складнощів організаційного характеру у щоденній роботі. Перш за все зазначений фактор значно ускладнює процес обміну інформацією та документами між будівлями, що, нажаль, не може не впливати на оперативність відправлення правосуддя та захист прав і свобод мешканців Харківщини.

Отже ситуація, що склалась останнім часом містила у собі загрозу повноцінної реалізації харків’янами свого права на судовий захист у сфері публічно-правових відносин, та питання  забезпечення Харківського окружного адміністративного суду єдиним  приміщенням потребувала негайного вирішення.

Протягом 1 півріччя 2011 року керівництвом суду у співпраці із керівництвом області і міста Харкова проведено величезну роботу щодо пошуку комплексного вирішення питання про забезпечення суду єдиним приміщенням, результатом якої є надання Харківському окружному адміністративному суду в оренду терміном на 7 (сім) років приміщень, розташованих в навчальному корпусі за адресою: м. Харків пл. Свободи 6, загальною площею 4150, 6 кв. м. Вирішення питання розміщення суду  у зазначеному приміщенні безперечно дозволить створити належні умови перебування громадян в суді, сприятиме підвищенню рівня їх доступності до правосуддя, та забезпечить якісно новий рівень захисту їх конституційних прав і свобод.

Наступним стратегічним завданням в цьому напрямі є проведення капітального ремонту і реконструкції зазначеного приміщення та приведення його в стан, належний для здійснення правосуддя.

Також, протягом 1 півріччя 2011 року відбулись важливі зміни в частині побудови структурних підрозділів суду та розподілу обов’язків між ними. Відповідно до штатного розпису суду, який затверджено начальником  ТУ ДСА в Харківській області з 1.04.2011 року у суді працює 6 відділів:

1. Відділ документального  забезпечення інформаційної і архівної роботи;

2. Відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних  та юридичних осіб та зв’язків із засобами масової інформації;

3. Відділ кадрової роботи і державної служби;

4. Відділ планово-фінансової діяльності  та матеріально-технічного забезпечення;

5. Відділ організації  судового процесу та інформаційних технологій;

6. Відділ суд статистики та аналітичного забезпечення діяльності суду.

Основні завдання відділів та їх виконання відображені більш ретельно у наступних розділах.

 

1.2.  Документальне забезпечення інформаційна і архівна робота.    

Підводячи підсумки роботи суду за перше півріччя 2011 року, слід зазначити, що в організації роботи Харківського окружного адміністративного суду значне місце посідає відділ документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи, який забезпечує належні умови для оперативного, всебічного та якісного відправлення правосуддя суддями Харківського окружного адміністративного суду.

    Тому досить важливим є аналіз роботи даного відділу, основними завданнями якого є:

- встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в суді на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої системи документообігу;

- забезпечення діяльності суду з питань контролю правильності оформлення справ, передачі їх до архіву та зберігання, здійснення контролю за додержанням вимог Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах України та законодавства про архівну справу.

    Станом на 01 липня 2011 року штат відділу налічую 16 працівників, керівництво якими здійснюють досвідчені і висококваліфіковані начальник відділу та його заступник, які приймають активну участь не тільки в загальному керівництві відділом, а й в роботі відділу в цілому.

    Приклади сумлінної роботи працівників відділу можна прослідкувати аналізуючи нижченаведені показники виконання функціональних  обов’язків відділу. Так протягом першого півріччя 2011 року відділом:

- зареєстровано вхідної кореспонденції – 30589 одиниць;

- зареєстровано вихідної кореспонденції – 44098 одиниць;

- зареєстровано апеляційних скарг  – 2416 одиниць;

- зареєстровано запитів з ВАСУ – 739 одиниць;

- зареєстровано справ, повернутих з ВАСУ – 931;

- направлено справ до ХААС –  2333 одиниць;

- направлено справ до ВАСУ – 1189 одиниць;

- надано відповідей на запити ВАСУ – 86 одиниць;

- надано відповідей на запити фізичних та юридичних осіб – 1439 одиниць;

- виготовлено процесуальних документів – 10294 одиниць, з них:

- виконавчих листів – 4128;

- копій процесуальних документів – 6166.

Протягом першого півріччя 2011 року  у відділі проведено  6 семінарських занять з наступних тем:

10.01.2011 р. Обговорення Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 № 30 (далі – Положення).

07.02.2011 р. Прийняття й облік апеляційних скарг на судові рішення, направлення справ в апеляційну інстанцію (стаття 188 Кодексу адміністративного судочинства України, Розділ ХІ Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 р. за № 1345/13219).

09.03.2011 р.: 1. Звернення судових рішень до примусового виконання. 2. Обговорення Закону України про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що набув чинності з 8 березня 2011 року.

 08.04.2011 р. Порядок видачі адміністративних справ для ознайомлення, копій документів (Розділ ХІІІ Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 р. за № 1345/13219).

16.05.2011 р. Обговорення Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VІ від 13.01.2011.

10.06.2011 р. Передача справ до архіву суду (Розділ XVII Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2006 р. за № 1345/13219).

Слід також зазначити, що деякі питання, які виникають під час роботи відділу, відпрацьовуються в телефонному режимі шляхом надання усної інформації в рамках чинного законодавства України, що значно зменшує надходження письмових запитів до суду в цілому.   

Поряд з цим, протягом першого півріччя 2011 року керівництвом відділу надавалась методична і практична допомога працівникам відділу з питань, які виникали під час виконання ними посадових обов’язків, зокрема, з питань, пов’язаних з роботою комп’ютерної програми «ДАС», опрацюванням виконавчих листів, тощо. На дошках оголошень, розміщених в холі відділу, постійно здійснюється оновлення інформації у відповідності до чинного законодавства України.  

 

   1.3 Організація судового процесу та інформаційних технологій

 Метою діяльності відділу організації судового процесу та інформаційних технологій є організація роботи помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічників суддів, секретарів судового засідання, судових розпорядників, спеціалістів відділу, у тому числі з інформаційних технологій, забезпечення належного виконання ними своїх завдань та обов’язків.

Станом на 01 липня 2011 року до складу відділу входять: помічник голови суду, помічник заступника голови суду, помічники суддів, секретарі судових засідань, судові розпорядники та спеціалісти. Всі вони мають досить високий професійний рівень підготовки і завдяки чому вносять вагомий внесок як в роботу суду в цілому, так і в роботу суддівського корпусу під час відправлення ним правосуддя.

До функціональних обов’язків працівників відділу входить:

- направлення до Харківського апеляційного адміністративного суду звітів про результати роботи служби судових розпорядників;

- направлення рішень до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- проведення навчальних занять з працівниками відділу та особами, які проходять стажування у відділі організації судового процесу та інформаційних технологій з комп’ютерною програмою «Документообіг адміністративного суду»;

- забезпечення належного функціонування програмно-апаратних комплексів з фіксування судового процесу;

- проведення перевірки щодо своєчасності передачі розглянутих справ до відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи за журналом розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

- проведення перевірки щодо своєчасності передачі справ до відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи за контрольними журналами адміністративних справ і документів переданих для розгляду суддям;

- проведення перевірки щодо ведення секретарями судових засідань журналу розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

- забезпечення роботи електронної системи «Ліга-Закон»;

- забезпечення роботи КП «ДАС»;

- налаштування комп’ютерної техніки працівників суду та її належне функціонування;

- організація та проведення практики учнями та студентами навчальних закладів;

- технічне супроводження офіційного веб-сайту суду;

- монтаж та розширення локальної комп’ютерної мережі суду;

- направлення судових викликів та повідомлень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі;

- приєднання до судової справи відповідних матеріалів;

- перевірка наявності і з'ясування причини відсутності осіб, яких викликано до суду;

- фіксування судового процесу;

- оформлення матеріалів адміністративних справ і здійснення передачі їх до відділу документального забезпечення та інформаційної роботи;

- ведення журналу розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею;

- виготовлення, оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі;

- підготовка виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання;

- підготовка довідок, інформаційних листів, повідомлень, запитів, інших матеріалів, які пов’язані з розглядом справи;

- забезпечення організації судового процесу та додержання особами, які перебувають в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні;

- направлення копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Незважаючи на особистий професіоналізм, працівники відділу постійно підвищують його, шляхом самоосвіти.

Поряд з цим, керівництвом відділу надавалась методична та практична допомога працівникам відділу з питань, які виникали під час виконання ними посадових обов’язків.

Проводилися навчальні заняття з працівниками відділу та особами, які проходили стажування у відділі (з наданням інструктивного матеріалу за кожною темою) за наступною тематикою:

- формування відокремлених матеріалів справи в разі оскарження процесуальних документів, можливість оскарження яких передбачена процесуальним законом окремо від розгляду справи по суті;

- фіксування судового процесу технічними засобами;

- виготовлення виконавчих листів, рішення в яких підлягають негайному виконанню;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Навчальні заняття також мали на меті роз’яснення працівникам відділу змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема, доповнення Кодексу адміністративного судочинства статтею 183-3 «Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби»; введені в дію Закони України «Про виконавче провадження» та «Про засади запобігання і протидії корупції», тощо.

Окрім цього, методична допомога на окремих навчальних заняттях супроводжувалась практичними завданнями для працівників відділу. Так, після проведення навчальних занять з фіксування судового процесу технічними засобами та складання протоколів про адміністративне правопорушення з працівниками відділу були проведені відповідні заліки.

Протягом першого півріччя 2011 року проведено 18 зборів працівників відділу, з них 3 практичні заняття, 2 заліки.

Протягом першого півріччя 2011 року вживались заходи, спрямовані на виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Постійно вживаються заходи щодо належної організації роботи суду, зокрема, у відповідності до вимог пункту 7 «Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень», Харківський окружний адміністративний суд було зареєстровано в Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень, здійснюється контроль та оперативне направлення листів до ТУ ДСАУ в Харківській області щодо необхідності створення електронних цифрових підписів суддів.

Належні умови роботи були також створені й особам, які проходили навчальну практику на базі Харківського окружного адміністративного суду.

Протягом першого півріччя 2011 року пройшли навчальну практику:

- 8 студентів  Харківського економіко-правового університету;

- 1 студент Національного університету «Одеська юридична академія»;

- 2 студента Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого;

- 8 студентів Харківського автомобільно-дорожнього технікуму;

- 2 студента  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

- 2 студента Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

З 01.01.2010 року суд працює в комп’ютерній програмі «Документообіг адміністративних судів» (КП «ДАС»), що змінила впроваджену з 01.01.2009 р. електронну систему  «Діловодство». Робота суду в цій комп’ютерній програмі робить можливим оперативно та чітко обробляти інформацію на всіх ланках роботи суду на належному рівні. Крім цього, ця програма розширила можливості здійснення оперативного контролю за дотриманням вимог процесуального законодавства при розгляді справ. З 1.01.2010 року автоматизацію діловодства в адміністративних судах запроваджено на законодавчому рівні. З 1.01.2011 року введено обов"язковість автоматизації діловодства і в місцевих загальних судах. На цей час в ХОАС сформувався певний досвід користування програмою, що дозволило зробити висновки про її позитивні і негативні якісні характеристики, та змушувало шукати спільно із розробниками шляхи її вдосконалення.

Робота КП «ДАС» постійно вдосконалюється. Питання, які виникають під час виконання посадових обов’язків працівниками суду знаходять своє відображення у листах-запитах до відповідних організацій з цього приводу. Так, протягом першого півріччя 2011 року до уповноважених організацій надіслано 27 листів-запитів.

Програма, в тому вигляді в якому вона працює сьогодні – це результат тісної взаємодії між розробниками та працівниками суду. Більшість змін, спрямованих на її покращення, обумовлені ініціативністю працівників суду, в тому числі і відділу та їх бажанням удосконалити програму, зробити її більш зручною для використання. Зараз рух всіх видів документів в суді проходить згідно із розподілом обов"язків по роботі з програмою відповідно до структури суду та штатного розпису.

Впровадження програми також надало широкі можливості для подальшого розвитку  автоматизації на інших ділянках роботи суду, та впровадження нових сучасних комунікативних засобів.

В цьому сенсі на початку 1 півріччя 2011 року зроблено перші кроки. В суді працює інформаційний кіоск - програмно-технічний комплекс, створений як спеціалізована частина КП "ДАС", який забезпечує надання доступу відвідувачам суду до загальної інформації про суд, до інформації про справи та до документів по справах, що знаходяться у провадженні в суді. Передбачається, що для отримання інформації відвідувач власноруч, безпосередньо використовує систему. З початку року працює власний сучасний веб - ресурс сайт ХОАС. На ньому будь-який користувач може проглядати списки справ, призначених до розгляду, які щоденно формуються  в КП "ДАС" та вносяться до сайту спеціалістами з інформаційних технологій.  Впровадження таких комунікативних засобів безперечно суттєво підвищує ступінь  інформованості громадян про роботу суду, дозволяє оптимізувати процес надання інформації відвідувачам та значно сприяє підвищенню прозорості роботи суду.

 

1.4. Обліково-статистична робота у суді. 

Питання ведення первинної реєстрації матеріалів, що надійшли на розгляд до суду, у звітному періоді здійснювалось відділом судової статистики та аналітичного забезпечення діяльності суду.

Формування бази даних діловодства у суді в частині первинної реєстрації позовних заяв та скарг, заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами та заяв, пов’язаних з виконанням судових рішень та робота по внесенню інформації до обліково-статистичних карток на справу забезпечується комп’ютерною програмою «Документообіг адміністративних судів» (КП «ДАС»), що змінила впроваджену з 01.01.2009 р. електронну систему  «Діловодство».

Слід зазначити, що завдяки розробленим у системі КП «ДАС» шаблонам для виготовлення процесуальних документів внесення інформації до обліково-статистичних карток на справу (ОІК) здійснюється автоматично одразу після виготовлення процесуального документу та підписання суддею.

Реєстрація позовних заяв та скарг провадиться одночасно декількома працівниками відділу, що значно скоротило час від первинної реєстрації справи до передачі її на розгляд судді.

На кожну адміністративну справу, яка надходить на розгляд суду, протягом 1 півріччя 2011 року заводилась обліково-статистична картка відповідно до категорії заяви.

Номер судових справ та інших матеріалів, розгляд яких передбачено адміністративним процесуальним законодавством, складається з відповідного індексу та порядкового номеру обліково-статистичної картки на судову справу із зазначенням через дріб двох останніх цифр поточного року, та через дріб код суду, що визначається Державною судовою адміністрацією, наприклад справі присвоєно номер № 2а-122/11/2070.

У статистичній картці проставляється номер рядка статистичного звіту, який визначається відповідно до вимог класифікатора категорій адміністративних справ, які розглядаються адміністративними судами України, затвердженого рішенням ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 року № 93. Також протягом 1 півріччя 2011року  було проведено роботу по перепризначенню категорій у справах, що надійшли протягом минулих років та не знайшли свого вирішення по суті протягом 2010 року. Зазначені дії були зроблені з метою приведення категорій справ до відповідності новому класифікатору, оскільки за правилами складання статистичних звітів, справи у статистичній звітності відображаються саме за їх категоріями.

До обліково-інформаційної картки вносяться повні відомості щодо сторін по справі та третіх осіб із зазначенням адресу проживання або місцезнаходження та стисло викладається зміст позовних вимог по справі.

У разі роз’єднання позовів у адміністративній справі в самостійні провадження нова адміністративна справа реєструється як така, що надійшла до суду вперше  в день постановлення відповідного процесуального документа (ухвали суду). Їй присвоюється окремий номер у порядку черговості відповідної обліково-інформаційної картки та зазначена справа передається до судді, що буде визначений після авторозподілу.

У разі об’єднання судових справ в одну їй присвоюється номер тієї з об’єднаних справ, яка надійшла до суду першою. Відповідно до ухвали суду вносяться необхідні додаткові записи в обліково-інформаційну картку (реєстраційний журнал) під номером об’єднаної справи та відмітки про об’єднання справ із зазначенням номеру нової судової справи в решті обліково-інформаційних карток на об’єднані справи.

Записи у ОІК вносяться відповідно до стадії адміністративного процесу, у якому перебуває адміністративна справа. Відомості про підготовче провадження та судовий розгляд справи, надходження апеляційної скарги, направлення справи до суду апеляційної інстанції, а також повернення справи з суду апеляційної інстанції до окружного адміністративного суду, у відповідні поля ОІК заносяться з процесуальних документів автоматично, при складанні зазначених документів, що забезпечує повне та своєчасне заповнення полів ОІК .

Після завершення розгляду справи до ОІК заносяться результати вирішення справи та стисло викладається зміст резолютивної частини судового рішення.

Обліково-інформаційні картки ведуться у електронному вигляді, що сприяє своєчасності, повноті інформації та правильному її занесенню до ОІК, правильність заповнення картки перевіряється і контролем ОІК (електронними формулами, закладеними виробниками програми), при цьому слід зазначити, що в даний час зазначений контроль у програмі не є досконалим, а тому протягом 1 півріччя 2011 року Державною судовою адміністрацією України за участю представників ДП «ІСС» , ТОВ «Юртех» та представників окружних адміністративних судів декілька разів були скликані «Круглі столи» щодо визначення порядку заповнення обліково-інформаційних карток та умов формування автоматичної звітності в участі у засіданні яких приймали участь і працівники апарату суду.

За результатами роботи зазначених «круглих столів» було розроблено нові умови контролю зазначених у ОІК даних, при цьому новий контроль складається з двох параметрів, а саме: це критичний контроль (контролюються дані ОІК щодо інформації, що впливає на генерування даних для звіту) та загальний контроль (щодо повноти та логічності даних, внесених до ОІК).

Зазначена робота призвела до позитивних наслідків, так статистичний звіт за перше півріччя 2011 року було майже повністю сформовано за допомогою програмного забезпечення КП «ДАС».

Для правильного відображення інформації щодо результатів розгляду справ працівниками відділу проводиться щомісячний контроль заповнення ОСК при якому використовуються фільтри, які створюються власноруч у реєстрі статистичних карток програми «ДАС».

Також, при поверненні справ до відділу після їх вирішення по суті працівниками відділу перевіряється інформація що занесена до ОІК, здійснюються остаточні коригування та опрацьовуються дані щодо направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, що є додатковою перевіркою виконання вимог закону України «Про доступ до судових рішень». Так, станом на 01.07.2011 року у суді були відсутні остаточні судові рішення у справі, що не були відправлені до реєстру судових рішень.

Також відділом судової статистики та аналітичного забезпечення діяльності суду проводиться прийом справ, що надійшли після апеляційного розгляду, інформація щодо результатів апеляційного перегляду справ заноситься до ОІК та до журналу статистичних даних щодо кожного судді окремо, оскільки зазначену інформацію необхідно мати для складання довідок щодо результатів роботи суддів суду.

Після повернення справ з касаційної інстанції інформація стосовно перегляду справи у касаційному порядку також заноситься до ОІК.

          

1.5. Робота по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, узагальненню судової практики та зв’язків із засобами масової інформації 

Відповідно до штатного розпису суду до складу відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб  та зв’язків із засобами масової інформації, який очолює начальник відділу, входять 5 спеціалістів.

Відповідно до Положення про відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних  та юридичних осіб  та зв’язків із засобами масової інформації Харківського окружного адміністративного суду основними його завданнями є :

- забезпечення діяльності роботи суду по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та розробка пропозицій щодо удосконалення роботи в суді по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб шляхом виявлення  причин, що їх спричиняють з метою подальшого запобігання їх надходженню;

- забезпечення  оперативного, достовірного, об’єктивного відображення діяльності суду в узагальненнях його роботи з усіх напрямків і розробка пропозицій щодо удосконалення роботи суду на підставі даних узагальнень судової практики;

 - забезпечення всебічного, оперативного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації і донесення до громадськості правових засад та принципів  діяльності суду, роз’яснення його функцій і завдань, результатів діяльності через комунікативні засоби.

Протягом періоду що узагальнюється, на виконання зазначених завдань і функції проведено наступну роботу.

Усі звернення громадян та юридичних осіб, які не розглядаються в порядку, передбаченому КАС України, надходять для перевірки викладених в них фактів та підготовки відповідей, після резолюції голови суду або керівника апарату суду до відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних  та юридичних осіб  та зв’язків із засобами масової інформації.

Згідно зі ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.        

Відповідно до змісту запитуваної інформації і предмету регулювання правовідносин, про які ідеться мова у зверненнях, їх перевірка і розгляд проводиться згідно із Законами України " Про звернення громадян", " Про інформацію", " Про доступ до публічної інформації".

Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до адміністративного судочинства,  розглядаються в порядку визначено Законом України „Про звернення громадян ”.

По фактах, наведених в зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді, роз’яснюються  положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та результати перевірки письмово повідомлені особисто громадянам. Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, протягом 1 півріччя 2011 року  не допускались.

Питання проведення особистого прийому громадян у Харківському окружному адміністративному суді до 9.06.2010 року було врегульовано відповідним положенням, затвердженим Наказом голови суду від № 04-04/64 від 21.11.2008 року із змінами і доповненнями.  9.06.2011 року затверджено нове Положення, розроблене з урахуванням змін у діючому законодавстві щодо інформаційних правовідносин, та затверджене наказом голови суду № 05-04/53. Особистий прийом відповідно до графіку в суді ведеться головою суду, його заступниками, керівником апарату суду, заступником керівника апарату, та начальниками відділів.

 

За звітний період прийнято особисто головою суду, його заступником, керівником апарату, заступником керівника апарату та начальниками відділів 6 громадян. Графік особистого прийому уповноважених осіб суду розроблено таким чином, щоб громадянин, який бажає вирішити свої питання шляхом безпосереднього спілкування із керівництвом суду майже кожного дня мав можливість реалізувати передбачене законодавством право. Разом з цим, працівниками суду вживаються всі необхідні заходи для врегулювання поставлених питань негайно, на стадії звернення із проханням про запис на особистий прийом, або безпосередньо під час реалізації своїх прав, передбачених законом. Тому кількість прийнятих громадян є невеликою, що ніяким чином не обмежує зазначене право а свідчить про оперативність роботи апарату суду.

За І перше півріччя 2011 року до Харківського окружного адміністративного суду  всього надійшло 54  письмових звернення. Залишок нерозглянутих письмових звернень за звітній період складає 1 звернення і обумовлений тим, що звернення надійшло до суду наприкінці червня 2011 року, а саме 30.06.2011 року.

Із загальної кількості письмових звернень, що надійшли у звітному періоді, кількість скарг складає 38, заяв - 6, з них первинних звернень - 28, повторних звернень - 1.

За аналогічний період 2010 року всього надійшло 147 письмових звернення.          

З  їх загальної кількості кількість скарг складає 56, заяв – 88, повторних звернень – 2, дублетних – 2, заяви, що надійшли з інших інстанцій – 5.

Слід відмітити, що вкрай низька кількість та відсутність повторних і дублетних звернень у періодах, що порівнюються говорить про високу якість перевірок по зверненнях громадян та ефективність заходів що вживаються за результатами їх розгляду.

Порівняльна діаграма статистичних даних у І-му півріччі 2010 року з І-м півріччям 2011 року виглядає наступним чином:

  

 

Порівнюючи відповідні показники, можна із впевненістю зробити висновок про істотне, більш ніж в 3 рази, зменшення кількості надходження звернень. Така динаміка є безумовно позитивною та свідчить перш за все про те, що зусилля керівництва суду, суддівського корпусу і апарату суду, направлені на  упорядкування, налагодження роботи суду та підвищення рівня реалізації громадянами своїх прав і свобод дають позитивні результати.

Згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто. З огляду на це в суді забезпечується першочерговий прийом осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Протягом звітного періоду до суду звернулися 3 громадянина, що мають статус «Дитина Війни», 1 громадянин -  інвалід ВВВ першої групи. Дублетних звернень та звернень від Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,  ветеранів війни і праці, інвалідів до суду в першому півріччі 2011 року не надходило і не розглядалося.

За наслідками розгляду на кінець звітного періоду було розглянуто по суті 54 звернення. Однією із найбільш суттєвих складових належної реалізації громадянами свого права на звернення є додержання передбачених законодавством строків їх розгляду.

Підсумовуючи дані щодо строку розгляду звернень громадян, можна зробити висновок, що всі вони розглядаються відповідно до вимог ст. 20 Закону України „Про звернення громадян ”.

Данні, для зручності порівняння  представлені у таблиці наступним чином:

 

Строки розгляду

Кількість розглянутих у  1-му півріччі 2010 року

%   від загальної кількості розглянутих у 1-му півріччі  2010 року

Кількість розглянутих у 1-му півріччі 2011 року

%  від загальної кількості розглянутих у 1-му півріччі  2011 року

До 5 діб

36

24,5 %

4

7,4%

До 15 діб

85

57,8%

26

48,2%

До 30 діб

26

17,7%

24

44,4%

Всього

147

100%

54

100%

 

 

Порівняльна діаграма статистичних даних щодо строку розгляду звернень.

 

Як вбачається із кількості звернень, розглянутих судом, значна їх більшість була розглянута в термін до 15 діб, в межах строку передбаченого законодавством. А зменшення кількості по окремих показниках пояснюється загальною тенденцією до зменшення кількості письмових звернень. Також слід зазначити про те, що протягом періоду що узагальнюється, особливу увагу було приділено розмежуванню сфери дії Законів " Про звернення громадян " та " Про інформацію". На заяви, які надходили до суду та мали вимоги щодо надання письмової інформації довідкового характеру без проведення ретельної перевірки викладених в них фактів відповідь надавалась в порядку та у строк (10 діб) передбаченому Законом України " Про інформацію".

Так, протягом періоду, що узагальнюється працівниками відділу опрацьовано та надано інформацію за 222 запитами.

Звернення, що потребували додаткової перевірки реєструвались та розглядались в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян". Саме цим пояснюється зменшення кількості звернень розглянутих до 5 діб та збільшення відсоткового показнику звернень розглянутих в строк до 15 діб, оскільки проведення ретельної перевірки фактів потребує більших затрат часу. Однак за умови зменшення загальної кількості письмових звернень що надходять до суду, підвищення оперативності їх розгляду є першочерговим завданням на майбутній період.

Звернення, які протягом першого півріччя 2011 року надійшли в провадження до Харківського окружного адміністративного суду по категоріях справ розподіляються за такими показниками:

 

 

Категорія

Кількість розглянутих у  1-му півріччі 2010 року

%   від загальної кількості розглянутих у 1-му півріччі  2010 року

Кількість розглянутих у 1-му півріччі 2011 року

%  від загальної кількості розглянутих у 1-му півріччі  2011 року

незгода із суд. рішенням

0

0

1

1,8%

тривалий не розгляд справи

1

0,7%

4

7,4%

незгода з діями суддів

10

6,9%

2

3,7%

невидача копій судових рішень

21

14,6%

9

16,6%

невчасне направлення справи до апел. чи кас. інстанцій

 

2

 

1,4%

 

1

 

1,8%

організація роботи суду

5

3,5%

3

5,5%

інші питання

108

72,9%

34

63,2%

 

 

 

 

 

Всього

147

100%

54

100%

Порівняльна діаграма статистичних даних І-го півріччя 2011 року з І-м півріччям 2011 року (по категоріям звернень)  у відсотковому співвідношенні має наступний вигляд:

 

1 - незгода із судовим рішенням;

 2 - тривалий не розгляд справи;

 3 - незгода з діями суддів ;

 4 - невидача копій судових рішень;

 5 - невчасне направлення справи до апеляційної чи касаційної інстанцій;

 6 - організація роботи суду;

 7 - інші питання

 

 

Порівняння відповідних даних дає можливість спостерігати незначне коливання зазначених показників, що свідчить про те, що розподіл звернень по категоріям у порівнянні з минулим періодом лишився майже незмінним.

Як в минулому періоді, так і  у періоді, що узагальнюється більшість звернень, віднесених до  категорії "інші" незгоди із судовим рішенням, про надання допомоги в оформленні позовної заяви, стосуються видачі виконавчих листів, звернення щодо руху справ, ознайомлення з матеріалами справ і т.п. Як свідчить практика, більшість цих звернень стосуються роботи відділу документального забезпечення інформаційної та архівної роботи суду і відділу організації  судового процесу та інформаційних технологій.

За результатами їх розгляду у відділі проводяться наради, на яких, у разі підтвердження затримки у реалізації громадянами своїх прав та законних інтересів з вини працівників відділу, працівники попереджаються про недопущення таких випадків в майбутньому, та з ними проводяться семінарські заняття з метою закріплення теоретичних знань вимог процесуального законодавства та покращення практичних навичок їх застосування.

Як приклад можна привести наступний випадок. 18.01.2011 року на особистому прийомі голови суду Козир В.Д. звернувся з питанням щодо несвоєчасного направлення копії ухвали по адміністративній справі № 2а-11/09/2070 за позовом Мамон Р.С. до Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити певні дії.

Перевіркою викладених Козир В.Д. фактів було встановлено, що дійсно копію ухвали було направлено на його адресу із затримкою. Також було встановлено осіб, наслідком чиїх дій була спричинена така затримка у відправленні вказаних документів. У відділі організації судового процесу та інформаційних технологій проведено нараду, на якій працівників попереджено про недопустимість подібних порушень в майбутньому та вказано на необхідність неухильно дотримуватись вимог процесуального законодавства при здійсненні своїх обов’язків.

Про результати зазначеної перевірки Козир В.Д. було повідомлено листом, зазначивши, що подібні випадки є поодинокими і не носять навмисного системного характеру, та керівництвом суду вжито заходи щодо недопущення їх в майбутньому.

Категорія звернень «незгода з судовим рішенням» представлена наступним прикладом. У своїй скарзі  Заєць С.Д. зазначає, що він не згодний із діями судді і повідомляє про передумови, на його думку, винесення незаконного рішення суддею. За результатами розгляду даної скарги скаржникові надана повна та обґрунтована відповідь, в якій роз’яснені положення пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8, а саме: що виключне право перевірки дій судді під час судового розгляду має відповідний суд апеляційної інстанції.

Також в категорії інші питання досить характерним прикладом є скарга Абелєшової З.О., про забезпечення виконання заяви щодо допомоги в оформленні позовної заяви. В письмовій відповіді скаржниці було повідомлено, що відповідно до ч. 3 ст. 105 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) та п. 15 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 6 березня 2008 року "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" на прохання позивача службовцем апарату  адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви лише в частині роз’яснення вимог щодо відповідності позовної заяви положенням статей 105, 106 цього Кодексу, а не стосовно її змісту, обґрунтування чи виготовлення (друкування). Для отримання зазначеної допомоги скаржниці запропоновано звернутись до відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку із ЗМІ будь-якого робочого дня відповідно до графіку роботи суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів як фізичних осіб, так і прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Оскільки, юридичні особи поряд із фізичними  особами є особами, які беруть участь у розгляді адміністративних справи, від них також надходять звернення, що стосуються як роботи суддів так і роботи апарату суду.

Із загальної кількості письмових звернень, що надійшли у звітному періоді, від представників юридичних осіб надійшло 21 звернення. Слід звернути увагу, що звернення представників юридичних осіб в більшості своїй містять вимоги про надання інформації. Відповіді на подібні звернення надаються згідно з Законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

Найбільш типовим прикладом звернень юридичних осіб до суду є звернення представника ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Харкова Вернигори О.В., що звернувся до суду із скаргою на дії судді при розгляді справи № 2а-16614/10/2070. За результатами розгляду йому повідомлено, що згідно з пунктом 2 постанови Пленуму Верховного суду України від 13.06.2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади» процесуальні акти і дії суддів, які стосуються вирішення питань підвідомчості судам спорів, порушення і відкриття справ, підготовки їх до розгляду, судового розгляду справ у першій інстанції, в касаційному і наглядовому порядку та прийняття по них судових рішень належить до сфери правосуддя і можуть бути оскаржені в судовому порядку, відповідно до процесуального законодавства України, а саме у порядку, визначеному п. 8 ст. 129 Конституції України, та ст.. 185 Кодексу адміністративного судочинства України.

Також до Харківського окружного адміністративного суду із скаргою стосовно затримки у видачі копії постанови суду по адміністративній справі № 2а-15063/10/2070 звернувся директор ПП «Піраміда» Шеваков А.С. В письмовій відповіді увагу скаржника було звернуто на той факт, що постанова по справі в повному обсязі була виготовлена 11.02.2011 року, а з заявою про отримання іі копії він звернувся до канцелярії суду 07.02.2011 року, тобто до її виготовлення. Скаржнику було роз’яснено, що після здійснення всіх необхідних дій щодо завірення відповідності копії рішення оригіналу, постанову було підготовлено до видачі скаржник її отримав, про що свідчить відмітка на заяві.

Слід зауважити, що із загальної кількості скарг, що надійшли протягом І півріччя 2011 року обґрунтованими було визнано 3 звернення, наприклад:

Обґрунтованою визнана заява Нікітенко П.І., який  звернувся до суду  стосовно відмови у видачі матеріалів справи для ознайомлення. За результатами розгляду заяви встановлено наявність в матеріалах справи № 2а-32335/09/2070 заяви про ознайомлення із її матеріалами і повідомлено заявнику про можливість реалізувати своє право у будь-який зручний час згідно графіку роботи суду. Особу, відповідальну за надання сторонам справ для ознайомлення попереджено про необхідність більш уважного ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків і про недопустимість в подальшій роботі аналогічних порушень.

Із набранням  чинності 09 травня 2011 року Закону України «Про доступ до публічної інформації», в суді було вжито всі необхідні заходи щодо організації роботи в цьому напрямі.

З метою створення організаційно-правових умов для реалізації положень зазначеного Закону наказом керівника апарату ХОАС від  14 травня 2011 року № 05-06/14 затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді. На інформаційних стендах і офіційному веб - ресурсі - сайті ХОАС  було оформлено окремий розділ, де розміщено законодавчу базу, що регулює відповідні правовідносини і зразки документів згідно із вимогами Закону.

За період з моменту набрання Законом чинності до закінчення звітного періоду до суду надійшло 24 інформаційні запити, із посиланням на положення вказаного Закону.

На 17 з них було надано відповіді в порядку та у строки, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації ”, на 7 було надано в порядку та строки передбачені Законом України «Про звернення громадян», у зв’язку із тим, дані що запитувались по-суті не містили  вимог  щодо надання публічної інформації (наприклад, інформацію, що міститься в матеріалах адміністративної справи).

Прикладами розгляду і вирішення по-суті цих запитів є інформаційний запит Смірнової Л.Р. щодо надання інформації про рух адміністративної справи № 2а-1737/11/2070 за її позовом до заступника начальника відділу нагляду за дотриманням законів щодо прав і свобод громадян Генеральної прокуратури України, треті особи Верховна Рада України, Міністерство юстиції України, що надійшов до суду 02.06.2011 року.

В порядку та строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» їй було надано відповідь, що її позов по зазначеній адміністративній справі залишено без задоволення, у повному обсязі постанова виготовлена та підписана 16.05.2011 року.

07.06.2011 року до ХОАС надійшов інформаційний запит Абєлешової З.О. щодо видачі копій документів по адміністративній справі № 2а- 6337/11/2070 за її позовом  до Державної виконавчої служби України в Комінтернівському районі м. Харкова, третьої особи Начальника Державної виконавчої служби України в Комінтернівському районі м. Харкова про зобов'язання вчинити певні дії.

Розглянувши зазначений запит, Абелєшовій З.О. було додатково роз’яснено її права як учасника процесу робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень, та у зв’язку з тим, що запитуєма нею інформація, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» не підпадає під визначення «публічна інформація», належна відповідь була надана в порядку та у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

Підводячи підсумки щодо організації діяльності суду по роботі зі зверненнями громадян, слід зазначити, що ця робота здійснюється у суді у відповідності з вимогами законодавства, неухильно дотримуються положення Законів України «Про звернення громадян» «Про доступ до публічної інформації», Постанови КМ України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Положення про особистий прийом громадян, затвердженого розпорядженням Голови суду.

Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації систематично обговорюється на нарадах суду, де звертається увага на посилення контролю за виконанням приписів Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення громадян, аналізуються обґрунтовані скарги, виправляються виявлені помилки, розглядаються питання, що поставлені громадянами в скаргах. Підтвердженням цього є позитивна динаміка по зниженню кількості надходжень звернень громадян, незначна кількість та відсутність повторних і дублетних звернень. Відсутність скарг та позовних заяв про надання неповної та неправомірну відмову у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

Також у на офіційному веб-ресурсі ХОАС у 1 півріччі 2011 році в зв’язку із підвищенням суспільного інтересу до отримання інформації з мережі Інтернет, та з метою зменшення кількості письмових звернень до суду було запроваджено інтерактивну рубрику відповідь-запитання. В зв’язку із невисоким рівнем  обізнаності населення міста і області про існування такої сучасної оперативної можливості отримання корисної інформації, завданням на наступний період є побудова комунікаційної стратегії залучення населення до спілкування в такій спосіб, що безперечно сприятиме налагодженню діалогу між судом і громадянами.

Іншим напрямом роботи суду, який належить до завдань відділу є забезпечення  оперативного, достовірного, об’єктивного відображення діяльності суду в узагальненнях його роботи з усіх напрямків і розробка пропозицій щодо удосконалення роботи суду на підставі даних узагальнень судової практики.

Так, протягом періоду, що узагальнюється, відповідальними працівниками відділу підготовлено наступні узагальнення та аналізи роботи суду у різних напрямах:

- узагальнення судової практики щодо розгляду Харківським окружним адміністративним судом справ, пов’язаних з виборчим процесом;

- узагальнення причин скасування Харківським апеляційним адміністративним судом  рішень Харківського окружного адміністративного суду;

- узагальнення причин скасування Харківським апеляційним адміністративним судом  рішень Харківського окружного адміністративного суду по категоріях;

- узагальнення практики розгляду Харківським окружним адміністративним судом  спорів щодо примусового видворення з України іноземців або осіб без громадянства;

 

- узагальнення практики розгляду Харківським окружним адміністративним судом митних спорів; 

 

- аналіз роботи зі зверненнями громадян та запитами про надання інформації за 1 півріччя 2011 року.

 

 

До їх підготовки залучаються судді суду. Вказаний матеріал систематично обговорюється на оперативних нарадах суддів, де звертається увага на кількісні та якісні показники роботи по розгляду справ, практику судів апеляційної і касаційної інстанції.

 

Наступним напрямом діяльності відділу є забезпечення всебічного, оперативного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації і донесення до громадськості правових засад та принципів  діяльності суду, роз’яснення його функцій і завдань, результатів діяльності через комунікативні засоби, організація заходів міжнародного співробітництва.

Завершальний етап багаторічної судової реформи, що ознаменувався прийняттям Закону України " Про судоустрій і статус суддів" спричинив підвищення інтересу суспільства як до судової системи України в цілому так і окремо до системи адміністративних судів.

На цей час, коли адміністративна юстиція в Україні знаходиться на етапі становлення і розвитку, створився своєрідний інформаційний вакуум щодо змістовної складової її діяльності. Рівень обізнаності населення про діяльність адміністративних судів та способи захисту своїх прав з упевненістю можна назвати досить низьким. Нажаль, однією з гострих соціальних проблем українського суспільства є досить  негативний імідж судової влади. Це, безперечно,  не може не впливати на  зниження рівня довіри громадян до судів. Всі ці фактори стали поштовхом до започаткування у 2011 року навчально-просвітницької програми "Суд - шляхи довіри". ЇЇ ініціатором на обласному рівні є Харківський окружний адміністративний суд. Серед учасників, представники Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Вищих навчальних закладів Харкова. ЇЇ основними завданнями є :

1. наближення судової влади до суспільства, сприяння її позитивному сприйняттю. Покращення розуміння проблем, які щоденно постають перед Харківським окружним адміністративним судом при вирішенні правових спорів;

2. доведення ефективності судового способу захисту порушених прав та інтересів громадян Харківщини;

3. формування на прикладі Харківського окружного адміністративного суду образу суду як відкритої та доступної структури;

4. підвищення рівня правової культури населення Харківщини.

У першому півріччі 2011 року судом, за активної участі працівників відділу,  зроблені перші кроки на шляху її реалізації - проведено уроки права для старшокласників.

Додатком до Концепції цієї програми затверджено план заходів. Його реалізація почнеться  у серпні - вересні 2011 року, на початку нового навчального року. 

Протягом 1 півріччя  2011р працівники відділу приймали активну участь у організації наступних заходів:

 

Дата

Найменування заходу

Учасники

1.03.2011

Візит Голови Державної судової адміністрації України Кирилюка Р.І. щодо забезпечення суду єдиним приміщенням

Голова ДСА У Кирилюк Руслан Іванович, голова територіального управління ДСА в Харківській області  Остапенко В.В. та його заступник Шевцов А.Л., голова Харківської обласної державної адміністрації Добкін М.М., голова ХОАС Кучма Ю.В., керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А.

8.04.2011

Колективу ХОАС презентовано попередні результати другого етапу опитування громадян щодо якості функціонування судів,  який проводився Харківським інститутом гуманітарних досліджень у рамках  проекту USAID «Україна: верховенство права». Презентація проведена у формі фокусованого групового інтерв’ю

Радник з питань права та громадського суспільства, керівник проекту USAID «Україна: верховенство права» О.Шваюн, експерт Інституту прикладних гуманітарних досліджень І.Осика, директор проекту «Опитування громадян щодо якості функціонування судів з використанням КГЗ»  Підкуркова І.В.,  експерти з інформаційної діяльності та зв`язків з громадськістю Солдатенко А.А., Солдатенко О.С., голова ХОАС Кучма Ю.В,  судді ХОАС, керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А., провідний спеціаліст по зв’язках зі ЗМІ  Савченко Ю. 

в період з  19.04.11 по 28.04.11

З ініціативи Державної судової адміністрації України Харківський окружний адміністративний суд провів серію семінарів для судів загальної юрисдикції міста Харкова та регіону. Мета -  передати досвід роботи з електронною програмою "Діловодство адміністративного суду"

Керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  заступник керівника апарату ХОАС Зарубіна І.Н., начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А., провідний спеціаліст по зв’язках зі ЗМІ  Савченко Ю.А., головний спеціаліст  відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Танасюк Т.В., спеціалісти з інформаційних технологій ХОАС Абрашкін Р.А., Плахотніков І.В., Твердохліб О.С., приймали участь 56 представників судів загальної юрисдикції  міста Харкова та області

в період з 12.05.11

по 18.05.11

«Суд - шляхи довіри»: правові уроки для старшокласників

Голова ХОАС Кучма Ю.В,  судді ХОАС, керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А., головний спеціаліст  відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Мілов Д.В., провідний спеціаліст по зв’язках зі ЗМІ  Савченко Ю., група старшокласників гімназії «Очаг», вчитель з правознавства гімназії «Очаг»  О.Майборода

27.05.11

Презентація результатів третього етапу опитування громадян щодо оцінки рівня задоволеності якістю окремих аспектів функціонування судів  у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду

Директор проекту USAID «Україна: верховенство права» Девід Вон,  керівник проекту USAID «Україна: верховенство права» О.Шваюн,  Підкуркова І.В., голова ХААС Ємельянова В.І., судді ХААС, судді ХОАС Зоркіна Ю.В., Панов М.М., керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,   заступник керівника апарату ХОАС Зарубіна І.Н., начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А.,  головний спеціаліст  відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Мілов Д.В., провідний спеціаліст апарату суду Вертій О.М., провідний спеціаліст по зв’язках зі ЗМІ  Савченко Ю.А., працівники відділу організації судового процесу та інформаційних технологій

06.06.11

Українсько-німецький колоквіум з питань адміністративного процесуального права

Мартін Штайнкюлер, суддя ВАС землі Рейнланд-Пфальц, Уве Гьорген, суддя Адміністративного суду м. Трір, Геннадій Рижков, представник НФМПС,

Віталій Климченко, перекладач, Д-р Андрій Баканов, перекладач, Єдуард Швед - суддя Вищого адміністративного суду України, Володимир Перепелюк - заступник начальника відділу забезпечення діяльності голови та заступників голови суду Вищого адміністративного суду України, Юлій Філатов – заступник голови Харківського апеляційного адміністративного суду,

Юрій Кучма – Голова Харківського окружного адміністративного суду, судді ХОАС: Ольга Білова Людмила Волкова,

Олена Ізовітова-Вакім, Марина Лук’яненко, Микола Панов, Оксана Присяжнюк, Михайло Спірідонов, Оксана Старосельцева, Світлана Чудних.

керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А., провідний спеціаліст по зв’язках зі ЗМІ  Савченко Ю.А.

06.06.11

«Суд - шляхи довіри»: правові уроки для старшокласників

Голова ХОАС Кучма Ю.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А.,  головний спеціаліст  відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Мілов Д.В., старшокласники Безлюдівського юридичного ліцею імені І. Я. Підкопая

10.06.11

Круглий стіл-презентація результатів опитування відвідувачів у судах за методологією КГЗ та обговорення рекомендацій щодо покращення якості функціонування судів (м.Луцьк)

Начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А.

21-22.06.11

Міжнародна конференція «Удосконалення функціонування суду» за підтримки проекту  USAID «Україна: верховенство права»

Заступник голови ХОАС Мельников Р.В.,  керівник апарату ХОАС Лисенко В.В.,  начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ Білоус І.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також відповідальною особою відділу проводиться систематичний оперативний моніторинг та інформаційне наповнення веб – сайту суду, та інформаційного кіоску.

1.6. Ведення кадрової роботи

 

        Відповідно до Положення, ведення кадрової роботи в суді покладено на відділ кадрової роботи і державної служби.

Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 „Про кількісний склад суддів адміністративних судів ” кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду збільшена на 27 суддів, тобто штатна чисельність суддів складає 40.

Станом на 01 липня 2011 року кількісний склад суддівського корпусу складає 35 суддів, з них: 6 суддів обрані безстроково ( Кучма Ю.В., Самойлова В.В., Спірідонов М.О., Мар’єнко Л.М., Присяжнюк О.В., Зінченко А.В.).

Протягом 1 півріччя 2011 року  рішенням Вищої Ради Юстиції України  № 384 /0/15-11 від 14.06.2011 року Кучму Ю. В. призначено головою Харківського окружного адміністративного суду строком на 5 років з 14.04. 2011 року по 13.06. 2011 року.

Також, рішенням Вищої Ради Юстиції України  № 301/0/15-11 від 31.05.2011 року Мельникова Р. В. призначено заступником голови суду строком на 5 років  з 31.05.2011 року по 30.05.2016 року.

Протягом  першого півріччя 2011 року до штату суду було зараховано 5 суддів.

Згідно штатного розпису чисельність працівників апарату суду складає 144 одиниці,  на кінець першого півріччя фактично у суді працює 138 працівників.

В першому півріччі 2011 році проведено 4 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців:

 

Номер та дата

протоколу

Вакантні посади державних службовців

Кількість поданих  документів

Кількість прийнятих

Кількість кандидатів, які не склали іспит

Кількість кандидатів, які склали іспит та зараховані до кадрового резерву

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Протокол № 1 від 31.01.11

 спеціаліст 1 категорії відділу організації судового процесу та інформаційних технологій та

секретар суду відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи

 

2

 

2

 

-

 

 

-

 

-

Протокол № 2 від 07.02.11

 

спеціаліст 1 категорії відділу планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення

 секретар суду відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи

 

3

 

2

 

-

 

1

(не з’явився)

 

 

-

Протокол № 3 від 11.03.11

 секретар суду відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи, секретар судового засідання,

провідний спеціаліст  відділу узагальнення судової практики, роботи  по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку з ЗМІ

 

5

 

3

 

2

 

 

-

Протокол № 4 від 15.04.11

 секретар суду  та спеціаліст 1 категорії відділу документального забезпечення, інформаційної та архівної роботи,

секретар судового засідання,

 

3

 

2

 

1

 

-

 

ВСЬОГО

13

9

4

-

 

 Працівники, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають присягу, яка залучається до особової справи. Всі призначені працівники  під розпис ознайомлюються з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та з Правилами по техніці безпеки. Кожен призначений ознайомлюється під розпис з Правилами поведінки працівника суду і отримує на руки один примірник Правил з коментарем, розроблених Державною судовою адміністрацією України і затверджених Радою суддів України. Всі ознайомлюються з Посадовими інструкціями.

 Постійно оновлюється Єдина інформаційна система обліку суддівських кадрів.

До 25 січня 2011 року були складені та здані статистичні звіти про кількісний та якісний склад державних службовців за 2010 рік до Харківського обласного управління статистики та до Державної судової  адміністрації  України. В січні  поточного року здано звіт про травматизм на виробництві у 2010 році та звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2010 рік. По мірі призначення працівників здається звіт про прийнятих працівників до Жовтневого районного центру зайнятості м. Харкова.

 Постійно вносяться дані до Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів. Здійснюється заповнення картки в системі „Картка” на працівників, призначених на посади державних службовців. Раз на місяць вносяться зміни на працюючих працівників апарату суду.

   Протягом першого півріччя 2011 року судді  та працівники апарату  суду  приймали участь :

- у тренінгу з питань застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини (Бідонько А.В., Чудних С.О.);

- у семінарі, присвяченому обговоренню практики Європейського суду з прав людини і положень Конвенції з прав людини та основоположних свобод із питань надання притулку та статусу біженця, затримання, видворення та екстрадиції шукачів притулку та біженців (Бартош Н.С.);

-  у підготовці суддів окружних адміністративних судів у Національній школі суддів України (Чудних С.О., Лук’яненко М.О.);

- у складі делегації програми «Відкритий світ» по темі «Верховенство права» (Зоркіна Ю.В.);

 - у міжнародній конференції «Удосконалення функціонування суду» Проекту USAID «Україна: верховенство права» (Лисенко В.В., Білоус І.О.);

- у засіданні робочої групи з питань інновації Проекту USAID «Україна: верховенство права» (Лисенко В.В., Вертій О.М.).

 Протягом першого півріччя 2011 року проводилися заняття з особами, зарахованими до кадрового резерву на посади державних службовців, семінарські заняття з працівниками Харківського окружного адміністративного суду щодо порядку заповнення декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на посаду державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї. До територіального управління державної судової адміністрації в Харківській області у травні 2011 року була направлена інформація про результати декларування доходів суддів та працівників апарату суду за 2010 рік. 

 Окрім цього, відпрацьовані питання пов’язані з оплатою праці та порядком обчислення стажу державної служби, з порядком надання відпусток та звернуто увагу на їх види. 

Постійно ведуться особові справи та трудові книжки суддів та державних службовців суду, ведеться журнал обліку листків непрацездатності, постійно складаються накази з особового складу, відпусток та відряджень, з адміністративно-господарських питань.

Згідно розрахунку стажу наказами голови суду та керівника апарату суду встановлюється надбавка за вислугу років суддям та працівникам суду. Оформляються документи щодо присвоєння чергового рангу або після успішного проходження строку випробування.

Постійно проводиться робота з обліку військовозобов’язаних і призовників апарату суду та мобілізаційна робота. Підтримується зв’язок  з військкоматом Жовтневого району м. Харкова.

 З призначеними на посади працівниками та студентами, що прибули до суду на виробничу практику, проводиться  ввідний  інструктаж з охорони праці.

Протягом першого півріччя 2011 року судді та працівники апарату суд до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

Нові штатні одиниці, які з’являються у суді, заповнюються в основному за рахунок працівників суду, які до цього займали більш низькі посади та зарекомендували себе як кваліфіковані та добросовісні працівники, що є позитивною тенденцією та стимулює державних службовців до професійного удосконалення та прагнення кар’єрного росту.

Також не можливо залишити поза увагою той факт, що із набранням з 30.07.2010 року чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів», значні зміни відбулись у сфері розподілу повноважень між головою суду та керівником апарату суду. Зокрема, з моменту вступу в дію закону керівник апарату несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів, судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу.

На протязі 1 півріччя 2011 року голова суду та керівник апарату суду з питань, що належать до їх адміністративних повноважень, видавали накази і розпорядження. Так, станом на 01 липня 2011 року:

головою суду видано:

- 45 наказів з особового складу;

- 60 наказів з адміністративно-господарської діяльності;

- 47 наказів про надання відпусток;

- 87 розпоряджень з основної діяльності;

 

керівником апарату суду видано:

- 15 наказів з основної діяльності;

- 10 наказів з адміністративно-господарських питань;

- 66 наказів з особового складу;

- 147 наказів про надання відпусток;

- 137 розпоряджень з основної діяльності. 

Організація адміністративного керівництва суду здійснюється на високому професійному рівні, основою якого є плідна співпраця та взаєморозуміння між головою суду та керівником апарату суду.

 

1.7.Планово-фінансова діяльності  та матеріально-технічного забезпечення.

 

 

В Харківському окружному адміністративному суді працює відділ планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення безпосередніми завданнями якого є:

- організація і забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом матеріальних цінностей, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів і видатків, своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності;

- виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

- формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для її використання кредиторами, постачальниками, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами та іншими заінтересованими органами.

Досить важливим завданням відділу також є забезпечення  раціональної  організації  планово-фінансової  діяльності, бухгалтерського обліку і звітності в установі на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність установи, а також розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

 Основні фінансові показники суду в період що узагальнюється виглядають наступним чином.

Наказом Державної судової адміністрації України від 22.11.2006 року № 117 було затверджено граничну чисельність працівників суду, яка складає 40 одиниць суддів та 144 одиниці апарату суду. Станом на 1 липня 2011 року фактична чисельність працівників суду складає 171 одиниці. 

 Ведення бухгалтерського обліку в установі ведеться згідно Законів України та вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, заснованого  на принципах накопичення, узагальнення, реєстрації, зберігання та передачі інформації про діяльність установи.

 Харківський окружний адміністративний суд фінансується за рахунок коштів державного бюджету України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» ХОАС були передбачені видатки за кодом програмної класифікації видатків 0501170 «Здійснення правосуддя окружними адміністративними судами України» в сумі 12 478 700,00 грн  В т.ч. по КЕКВ: 

1110 (Оплата праці працівників бюджетних установ)    5 631 400,00 грн.

1120 (Нарахування на заробітну плату)                            2 068 200,00 грн.

1160 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)           412 800,00 грн.

1172 (Окремі заходи по реаліз. держ.програм)                       4 000,00 грн.

1340  (Поточні трансферти населенню)                              232 200,00  грн.

5000  (Інші видатки)                                                           4 130 100,00  грн. 

Кошторисом доходів та видатків на 2011 рік затверджено по спеціальному  фонду - 900,00 грн.

 Заборгованість по виплаті заробітної плати складає на початок року - 7867,86 грн., на кінець І півріччя – 1104,93 грн. - це оплата листків непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП.

 Касові видатки за І півріччя 2011 року по загальному фонду складають 4087780,50  грн., а саме:

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» -                                                  2 559 458,08 грн.

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» -                        941 028,34  грн.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,

у тому числі м’який інвентар та обмундирування»                    153 256,96  грн.

КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»           151 702,13  грн.

КЕКВ 1135 «Інші видатки»                                                                   146,90 грн.

КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження»                                           7 000,00  грн.

КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» -                                     112 467,85  грн.

КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»            13 332,10 грн.

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»                                  61 300,00  грн.

КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»                1 457,76  грн.

 

КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

                    програм, не віднесені до заходів розвитку»                 3 920,00 грн.

КЕКВ 1341 «Виплата пенсій і допомоги»                          82 710,38  грн.

 

Фактичні видатки за І півріччя  2011 року складають 4 340 644,87 грн. а саме:

КЕКВ 1111 «Заробітна плата»                                                       2559458,08 грн.

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»                            941028,34  грн.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,

                    у тому числі м’який інвентар та обмундирування» 394035,04  грн.

КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»                       151681,87  грн.

КЕКВ 1135 «Інші видатки»                                                                   146,90 грн.

КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження»                                           13154,57  грн.

КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання»                                        112467,85  грн.

КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»            13332,10  грн.

КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії»                                                67251,98  грн.

КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»                            1457,76  грн.

КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

                    програм, не віднесені до заходів розвитку»                  3920,00 грн.

КЕКВ 1341 «Виплата пенсій і допомоги»                                      82710,38  грн.

Станом на 01.07.2011.р. дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 1104,93 грн. – це заборгованість ФСС з ТВП по оплаті листків непрацездатності за березень 2011 року.

По пасиву балансу:

Кредиторська заборгованість  на кінець І півріччя 2011 року по загальному фонду складає 13211,48 грн., а саме:

1104,93грн. –заборгованість по оплаті листків непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП;

5951,98грн. – заборгованість за електроенергію;

6154,57грн. – заборгованість по витратам на відрядження (в т.ч. прострочена 6034,57 грн.)

На позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються приміщення  на суму 4 505 280,71 грн. за адресами: вул. Мар’їнська,18, літ «А-2», «Б-3» згідно договорів позички від 11 серпня 2010р. №1438 та №1439 суму 1 984 798,00 грн.;  вул. Сумська, 3 згідно договору позички від 30.09.2009 року №1392 на суму 676548,71 грн.; майдан Свободи,6 згідно договору оренди від 08.06.2011р.№ 4925-Н на суму 1 843 934,00 грн.

На позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні»  рахується обладнання, яке взяте на відповідальне збереження, та особисті речі  працівників суду на суму 519847,32 грн.

На позабалансовому рахунку 08  «Бланки суворого обліку»  обліковуються: талони на бензин на суму 14561,14 грн., проїзні квитки на суму 5,00 грн., знаки поштової оплати  на суму 603303,98 грн., заправка маркувальної машини  на суму 20,26 грн.

Відповідно до завдань відділу, напрямів його діяльності  та плану роботи на  перше півріччя 2011 року його працівниками проводилась наступна робота:

- складено та здано фінансовий звіт за  2010 рік до органів Держказначейства та ДСА України  за  2010 рік та  за 1 квартал 2011року;

- проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості, бланків суворого обліку станом на 01.01.2011року та станом на 01.04.2011року;

- проведено інвентаризацію наявної комп’ютерної техніки станом на 01.01.2011року та внесено пропозицій для бюджетного запиту щодо забезпечення суду технічними, фінансовими й організаційними ресурсами, необхідними для впровадження та використання автоматизованої системи в суді;

- забезпечено заходи раціонального використання енергоносіїв та послуг телефонного та мобільного зв’язку;

- укладено договори та додаткові угоди по господарським операціям;

- здійснено замовлення на придбання мантій суддям тощо.

На виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2011 №59 ХОАС 03.03.2011 за № 05-04/23 розроблено та  затверджено Положення про бухгалтерську службу.

08.06.2011р між ХОАС та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області  за № 4925-Н було укладено довгостроковий договір оренди строком на 7 (сім) років на нежитлові приміщення цокольного та першого поверху, що розміщені в нежитловій будівлі навчального корпусу, загальною площею 3 573,1 м 2, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебуває на балансі  ХНУ ім. В.Н. Каразина.

 Для підготовки орендованого приміщення до капітального ремонту було проведено наступна робота:

- виготовлено технічний паспорт на вищезазначені орендовані приміщення;

- укладено договір з Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури та  підготовлено висновок «Про технічний стан несучих і огороджувальних будівельних конструкцій цокольного і першого поверхів частини будівлі, розташованого за адресою м. Харків, майдан Свободи. 6, Розробка технічних рішень і рекомендацій щодо забезпечення подальшої нормальної експлуатації»;

- організовано роботи по розробці архітектурно-художнього оформлення фасаду, прилеглих територій та приміщень суду після капітального ремонту.

Продовжено роботу по оформленню додаткового договору оренди  приміщень, для архіву суду, загальною площею 577, 5 м2, що розміщені в нежитловій будівлі навчального корпусу, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебувають на балансі   ХНУ ім. В.Н. Каразина. 

1.8. Робота органу суддівського самоврядування 

Окремим розділом Закону України «Про судоустрій і статус суддів» значно розширено повноваження органів суддівського самоврядування, яке створюється для вирішення питань внутрішньої діяльності судів України і являє собою самостійний орган, що колективно вирішує зазначені питання.

В Харківському окружному адміністративному суді суддівське самоврядування представлено зборами суддів.

Станом на 01 липня 2011 року скликано та проведено 13 зборів суддів.

На них обговорювались питання внутрішньої діяльності суду та приймались колективні рішення, серед яких найбільш  значними є, наприклад, затвердження Регламенту зборів суддів Харківського окружного адміністративного суду, формування колегіального складу суддів для розгляду адміністративних справ на засадах територіального розташування суддів у приміщеннях суду, затвердження кандидатури та характеристики судді на посаду заступника голови суду, затвердження характеристики судді для призначення на посаду голови суду, а також рішення щодо преміювання суддів, трудової дисципліни суддів, тощо.

  

2. Аналіз роботи суду по відправленню правосуддя

Основними передумовами якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами  їх порушених прав і законних інтересів є винесення судом першої інстанції законного судового рішення у передбачений законом строк. Тому, найбільшу увагу при узагальненні роботи суду по здійсненню правосуддя слід приділити аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ, і аналізу строків їх розгляду.

У таблиці  № 2.1 представлені основні статистичні показники розгляду адміністративних справ Харківським окружним адміністративним судом у 1 півріччі 2011 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде наведено в наступних розділах узагальнення.

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

8256

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

8214

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

42

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

8155

 

в тому числі:

 

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1090

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

180

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

6848

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

101

 

в тому числі:

 

1.4.1

залишені без руху з надання строку для усунення недоліків

155

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

9519

 

в тому числі:

 

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

6861

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2658

2.3

закінчення провадження у справі

6866

2.3.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

68,8%

 

в тому числі:

 

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

2157

2.3.3

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

21,6%

2.3.4

з прийняттям постанови

5785

2.3.5

передано в інші суди

25

2.3.6

закрито провадження у справі

295

 

2.3.7

залишено заяву без розгляду

761

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

2653

2.4.1

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

26,6%

 

в тому числі:

 

2.4.2

зупинено провадження у справі

248

2.4.3

не розглянуто в термін понад 2 місяця (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

1082

2.4.4

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

10,8%

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

676

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

0

3.2

неявка свідка

0

3.3

неявка прокурора

0

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

676

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

27

3.6.2

понад 1 року до 2 років

6

3.6.3

понад 2 років

1

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

26

 

в тому числі:

 

4.1

надійшло заяв

24

4.2

відкрито провадження

19

4.3

перебувало в провадженні

26

4.4

розглянуто

13

 

в тому числі:

 

4.4.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

4

4.4.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.5

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

13

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

307

 

в тому числі:

 

5.1

надійшли у звітному періоді

283

5.2

залишок на початок звітного періоду

24

5.3

повернуто

7

5.4

розглянуто

270

 

в тому числі:

 

5.4.1

задоволено

178

5.4.2

з порушенням термінів

0

5.5

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

30

6

Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку

56824

6.2

підлягає поверненню

12672

6.3

присуджена до стягнення

108

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

1982

7

Кількість поданих апеляційних скарг

2416

7.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

35,1%

7.2

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

2333

8

Надійшли із апеляційної інстанції до Харківського окружного адміністративного суду у І півріччі 2010 року після перегляду рішень ХОАС, прийнятих у І півріччі 2010 року, в тому числі

2249

9

Кількість скасованих судових рішень  

311

10

Кількість частково скасованих судових рішень  

135

11

Кількість змінених судових рішень

17

12

Кількість залишених в силі судових рішень

        1636

13

Інше (залишення апеляційної скарги без розгляду, повернення апеляційної скарги, відмовлено у відкритті апеляційного провадження, закриття апеляційного провадження)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники щодо руху позовних заяв викладені в наведеній таблиці.

 

 

Категорія

Показник

Динаміка

+,-

І півріччя 2010

І півріччя 2011

1

усього позовних заяв (з урахуванням залишку)

7855

8256

+ 401

2

надійшло позовних заяв, в тому числі:

7834

8214

+ 380

3

розглянуто позовних заяв

7815

8155

+ 340

4

відкрито провадження

7279

6848

- 431

5

повернуто

233

1090

+ 857

 

в тому  числі

 

справа непідсудна цьому суду

145

174

- 29

заява про відкликання позову

10

437

+ 427

не усунуто недоліки

62

155

+ 93

позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

3

1

- 2

6

відмовлено у відкритті провадження

303

180

- 123

7

залишок (в тому числі залишено без руху)

40

54

+ 14

 

Для зручності порівняння кількісних даних результатів розгляду позовних заяв,

 відповідні показники представлено у вигляді кругових діаграм:

 

                1 півріччя 2010 року                                           1 півріччя 2011 року

 

 

 1 - відкрито провадження;

 2 - повернуто

 3 - відмовлено у відкритті провадження

 

Порівняння часткового співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати зміну їх відсоткового співвідношення.

Так, у 1 півріччі 2010 року по 93,10 % позовних заяв провадження було відкрито, по 3,9%  справ відмовлено у відкритті провадження, і лише 2 % позовних заяв повернуто позивачу.

У 1 півріччі 2011 року спостерігається дещо інше співвідношення, а саме: по 84 % позовних заяв провадження було відкрито, по 2,2 %  справ відмовлено у відкритті провадження (цей показник лишився майже незмінним), і 13,80 % заяв  позовних заяв повернуто позивачу.

Вирішення питання про відкриття провадження вирішується відповідно до правил, встановлених  главою 1 розділу ІІІ КАС України. Підстави вирішення зазначеного питання можна проілюструвати наступними прикладами:

 

Відмова у відкритті провадження у справі.

 

У 2,2 % адміністративних позовів, що розглядалися судом протягом першого півріччя  2011 року (з урахуванням залишку), суддями було відмовлено у відкритті провадження (180 адміністративних позовів).

Домінуючими підставами відмови у відкритті провадження були:

п.1 ч.1 ст.109 КАС України - заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Наприклад, адміністративна справа № 2а-206/11/2070 за позовом ТОВ "Фінвестбуд" про визнання незаконними дій відповідача - ДПІ у Комінтернівському районі міста Харкова з визнання нікчемними правочинів, що були укладені між ТОВ "Фінвестбуд" та контрагентами.

Спірний висновок містився виключно в акті перевірки, що був складений відповідачем, ДПІ у Комінтернівському районі міста Харкова, за наслідками проведення перевірки діяльності ТОВ "Фінвестбуд". В будь-який інший процедурний спосіб, в тому числі і у спосіб винесення з цих підстав правового акту індивідуальної дії, згаданий висновок суб'єкта владних повноважень оформлений не був.

Проаналізувавши положення КАС України, суд дійшов висновку, що акт перевірки не є рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень, не покладає на платника податків ніяких обов'язків та жодним чином не впливає на права платника податків.

Ухвалою суду від 12.01.2011 року у відкритті провадження було відмовлено з тих підстав, що заявлена позивачем вимога не підлягала розгляду в порядку адміністративного судочинства і не містила жодних ознак наявності адміністративного спору.

 

2.3.2 Повернення позовних заяв позивачам.

 

З 8256 адміністративних позовів, що перебували у провадженні суду, 1090 було повернуто позивачам, що складає приблизно 13 %. Переважними підставами для повернення, насамперед, були:

● подання позивачем заяви про відкликання позову до відкриття провадження в адміністративній справі (повернуто 437 позовних заяв);

● знаходження у провадженні суду справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (повернуто 313 позовних заяв).

Повернення позовів можуть бути представлені наступними прикладами:

п.2 ч.3 ст.108 КАС України – позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання.

Адміністративна справа 2а- 3697/11/2070. 11.04.2011 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Комунального підприємства Зачепилівського водопровідно - каналізаційного підприємства  до  Красноградської міжрайонної державної податкової інспекції у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень та зобов’язання вчинити певні дії.

12 квітня 2011 року, до вирішення суддею питання про відкриття провадження у справі, від позивача надійшла письмова заява про відкликання позову. У зв’язку з цим, ухвалою ХОАС позовна заява була повернута позивачеві.

п.5 ч.3 ст.108 КАС України – у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Адміністративна справа 2а-3166/11/2070 за позовом Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі міста Харкова до Товариства з обмеженою відповідальністю  "ВБК "VIR"  про стягнення заборгованості.

Після одержання позовної заяви, судом було встановлено, що в провадженні Харківського окружного адміністративного суду знаходиться справа № 2а-3166/11/2070 за позовом Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Харкова до Товариства з обмеженою відповідальністю “ВБК VIR” про стягнення заборгованості. Судом також було встановлено, що підстави стягнення зазначеної суми в обох справах є ідентичними.

За таких обставин судом було винесено ухвалу про повернення позовної заяви позивачу.

 

2.4. Аналіз розгляду адміністративних справ, що перебували у провадженні суду.

 

У першому півріччі 2011 року в провадженні суддів суду перебували справи наступних категорій:

 

Таблиця 2.4.1.  Категорії адміністративних справ

 

Категорія справ

Загальна кількість (залишок на початок  звітного періоду + надійшли за звітний період)

Показник  у % відповідно до загальної кількості  

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

13

0,13

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

76

0,79

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

365

3,83

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

7

0,07

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

388

4,07

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

155

1,62

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

18

0,18

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

5804

60,97

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

316

3,31

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

1918

20,14

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

261

2,74

спори з приводу проходження публічної служби 

198

2,08

Інші справи

0

0

 

В С Ь О Г О

9519

 

 

 

Із наведених показників вбачається, що питому вагу – 5804 справ (60,97 %) складають справи зі спорів з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог.

В цьому сенсі особливу увагу  треба звернути на те, що з 01.01.2011 року набрав чинності Податковий кодекс - єдиний кодифікований законодавчий акт, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Його прикінцевими та перехідними положеннями передбачений порядок та строки введення в дію його окремих положень та перелік законодавчих актів що відповідно поступово втрачають чинність.

Враховуючи, що більше половини справ, що розглядаються суддями суду є саме з вирішення «податкових спорів», першочерговим завданням є ретельний моніторинг та систематичне вивчення положень податкового законодавства. З цією метою пропонується протягом другого півріччя проводити семінарські заняття по його вивченню і визначенню проблемних питань у практиці їх застосування, як серед суддів суду так і за участі суддів апеляційної і касаційної інстанції. Наприкінці року заплановано провести аналіз застосування його положень при вирішенні справ та практики його застосування до вирішення спірних правовідносин.

Наступною по чисельності  є  категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян  - що складає 20,14 справ і - відповідно складає 20% від загальної кількості справ що знаходяться в провадженні суду.

У більшості своїй це справи за позовами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі робочого органу Харківського міського центру зайнятості про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Наприклад, адміністративна справа № 2-а-4607/11/2070. 28.04.2011 року до Харківського окружного адміністративного суду з позовом звернувся Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі робочого органу Харківського міського центру зайнятості, в якому просив суд стягнути з Євтушенко В.В. безпідставно отримані ним кошти. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що стаючи на облік до центру зайнятості відповідач не повідомив про те, що є суб'єктом підприємницької діяльності (зайнятою особою). Після встановленої зазначеної обставини центром зайнятості здійснено перерахунок виплат матеріального забезпечення та направлено відповідачу лист - претензію про повернення коштів. На момент звернення до суду вказані кошти на рахунок центру зайнятості відповідачем не повернуті в повному обсязі, в наслідок чого утворилась заборгованість.

Дослідивши добуті по справі докази в їх сукупності, враховуючи положення Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про зайнятість населення”, "Про систему оподаткування, "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" тощо, суд прийшов до висновку, що під час перебування на обліку в центрі зайнятості та отримання статусу безробітного, відповідач був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, тобто був зайнятою особою.

Враховуючи викладене, беручи до уваги той факт, що відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона належними і достатніми доказами повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а відповідач належними доказами не довів факту погашення заборгованості або правомірності набуття статусу безробітного та отримання відповідної допомоги, суд постановив рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

По зазначеній категорії справ у Харківському окружному адміністративному суді сформувалась практика розгляду на підставі практики суду апеляційної і касаційної інстанцій.

Розподіл частки інших категорій справ у проваджені суду коливається від 0,13% до 4,07%.

 

Щодо показників результатів розгляду справи також необхідно зазначити, що у 1 півріччі 2010 року без розгляду залишено 7,2 % від загальної кількості розглянутих справ, у 1 півріччі 2011 року цей показник склав 11,08 %, тобто на 3,88 % більше.

Наприклад, адміністративна справа № 2а - 16280/10/2070 за позовом Рипакова В'ячеслава Геннадійовича до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі міста Харкова про скасування податкового повідомлення – рішення.

Ухвалою суду від 12.05.2011 року, в порядку п.4.ч.1 ст.155 КАС України,  зазначений адміністративний позов залишено без розгляду, оскільки позивач, будучи ініціатором звернення до адміністративного суду з позовом про захист прав, свобод, інтересів, на якого ч. 2 ст. 49 КАС України покладено обов’язок добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки, неодноразово не з’являвся в судові засідання, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про що свідчать повідомлення про вручення поштового відправлення, про причини неприбуття до суду не повідомляв.

Зазначене рішення суду в апеляційному порядку не оскаржувалось.

Показники щодо кількості справ, по яким закрито провадження  виглядають наступним чином:

- 1 півріччя 2010 року - 6,4 %,

 - 1 півріччя 2011 року – 4,2 %, тобто на 2,2 % менше.

Домінуючою підставою застосування ст. 157 КАС України є відмова від позову та його відкликання, що у свою чергу обумовлено добровільним виконанням відповідачем вимог позивача, викладених у позовній заяві, до закінчення розгляду справи по суті.

Адміністративна справа 2а - 1761/11/2070 за позовом Прокурора Дергачівського району Харківської області в інтересах держави в особі Управління пенсійного фонду України в Дергачівському районі Харківської області до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Вільне" про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 12.04.2011 року, в порядку п.2 ч.1 ст.157 КАС України, провадження по зазначеній справі було закрито у зв’язку із підтриманням представником позивача у судовому засіданні поданої через канцелярію суду заяви про відмову від адміністративного позову, у зв'язку зі сплатою відповідачем суми боргу у повному обсязі.

Зазначене рішення суду в апеляційному порядку оскаржено не було.

2.5. Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

У звітному періоді до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 24 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, по 19 з них було відкрито провадження; 5 заяв було повернуто заявникам. Всього в провадженні суду у вказаному періоді перебувало 26 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (по 7 заявам провадження було відкрито наприкінці 2010 року). З них:

           - розглянуто - 13, у тому числі:

- закрито провадження – 2 заяви;

- залишено без задоволення – 7 заяв;

- задоволено заяв (скасовано постанови з прийняттям нового рішення) – 4.

Залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами, склав 13 заяв.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами по всім заявам були істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.

Практику розгляду цієї категорії заяв можна продемонструвати наступними прикладами:

Справа № 2н-6/11/2070 за заявою Кірічек Владислава Івановича про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення від 21 жовтня 2008 року у адміністративній справі № 2а-7779/08 за позовом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Чугуївського міського районного центру зайнятості до Кірічек В.І. про стягнення суми.

Ухвалою суду від 22.03.2011 року заяву Кірічек Владислава Івановича про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинам по справі № 2а-7779/08 було залишено без задоволення.

Відмова у задоволені заяви Кірічек В.І. мала місце з наступних підстав.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2008 року адміністративний позов задоволено, зазначена постанова набрала законної сили.

21 лютого 2011 року Кірічек В.І. звернувся до суду із заявою, у якій просив переглянути за нововиявленими обставинами постанову Харківського окружного адміністративного суду від 21.10.2008 року у адміністративній справі № 2а-7779/08/2070.

Свою заяву Кірічек В.І. обґрунтовував тим, що про винесене рішення суду від 21.10.2008 року, яким з заявника стягнуто грошову суму, він дізнався лише 16 лютого 2011 року, отримавши копію постанови про порушення кримінальної справи відносно нього за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України. У зв'язку з чим заявник дійшов до висновку, що зазначені обставини є підставою перегляду судового рішення в даній справі за нововиявленими обставинами.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд визнав заяву необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню, оскільки у нього не існувало перешкод для ознайомлення із зазначеним рішенням суду і матеріали справи містять повідомлення про вручення поштового відправлення, а саме копії постанови суду від 21 жовтня 2008 року у адміністративній справі № 2а-7779/08, на адресу Кірічек В.І., з відміткою про отримання даного відправлення. Посилання заявника на відсутність на даному повідомленні його особистого підпису, що свідчить про неотримання ним даної кореспонденції, судом не було прийнято, оскільки за своєю формою такі повідомлення не мають містити саме підпис, у даній графі зазначається прізвище особи, що отримала поштове відправлення - у даному випадку Кірічек В.І.

Таким чином, суд дійшов висновку, що зазначені заявником обставини не є нововиявленими у розумінні ст. 245 КАС України, а могли бути підставою оскарження судового рішення в апеляційному та касаційному порядку.

Справа № 2н-15/11/2070 за заявою фізичної особи - підприємця Сірик Миколи Петровича про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Харківського окружного адміністративного суду від 24.06.2008 року у справі №2а-1296/08 за позовом  Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Харкова до фізичної особи - підприємця Сірик Миколи Петровича про стягнення штрафних санкцій.

Постановою суду від 05.05.2011 року заяву фізичної особи - підприємця Сірик Миколи Петровича задоволено у повному обсязі.

Скасовано постанову Харківського окружного адміністративного суду від 24.06.2008 року у адміністративній справі №2а-1296/08 за позовом Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Харкова до фізичної особи - підприємця Сірик Миколи Петровича про стягнення штрафних санкцій та постановити нову.

В задоволенні адміністративного позову Державної податкової інспекції у Ленінському районі міста Харкова до фізичної особи - підприємця Сірик Миколи Петровича про стягнення штрафних санкцій за порушення законодавства у розмірі 7934,95 грн. - відмовлено.

Скасування зазначеної вище постанови мало місце з наступних підстав.

Постановою Господарського суду Харківської області від 04.07.2007р. по справі №АС-42/254-07 були задоволені позовні вимоги ФОП Сірик М.П. до Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Харкова, а саме: скасовано Рішення ДПІ у Ленінському районі м. Харкова про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 07.05.2007 року № 0000432310.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду України від 22.10.2007року було задоволено апеляційну скаргу ДПІ у Ленінському районі м. Харкова та скасовано постанову господарського суду Харківської області від 04.07.2007р. по справі №АС-42/254-07, тобто податкове зобов'язання за Рішенням ДПІ у Ленінському районі м. Харкова про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 07 травня 2007 року №0000432310 стало узгодженим, постанова суду набрала законної сили.

На цій підставі ДПІ у Ленінському районі м. Харкова було подано позовну заяву до Харківського окружного адміністративного суду про стягнення з Сірик М.П. 7934,95 грн. згідно Рішення ДПІ у Ленінському районі м. Харкова від 07 травня 2007 року № 0000432310.

24 червня 2008 року постановою Харківського окружного адміністративного суду у справі №2а-1296/08 було задоволено позов ДПІ у Ленінському районі м. Харкова про стягнення з Сірик М.П. коштів за рішенням від 07 травня 2007 року № 0000432310.

Суд задовольнив позов ДПІ у Ленінському районі м. Харкова на підставі того, що набрала законної сили постанова Харківського апеляційного адміністративного суду України від 22.10.2007року.              

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 16 жовтня 2008 року по справі № 22-а-5781/08 було залишено без змін постанову Харківського окружного адміністративного суду по справі №2а-1296/08 від 24.06.2008року.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15.02.2011 року по справі №АС-42/254-07 (22-а-1801/07) (к/с- № К-21971/07) касаційну скаргу Сірик М.П. було задоволено, постанову Харківського апеляційного адміністративного суду України від 22.10.2007року. скасовано, а постанову Господарського суду Харківської області від 04.07.2007р. по справі №АС-42/254-07 залишено в силі.

Таким чином, судом касаційної інстанції скасовано судове рішення - постанова Харківського апеляційного адміністративного суду України від 22.10.2007р., яке стало підставою для задоволення Харківським окружним адміністративним судом позову ДПІ у Ленінському районі м. Харкова по справі №2а-1296/08 від 24 червня 2008 року про стягнення з Сірик М.П. 7934,95 грн. за рішенням від 07 травня 2007 року № 0000432310.

Враховуючи викладене, суд пришов до висновку про необхідність скасування постанови Харківського окружного адміністративного суду по справі №2а-1296/08 від 24 червня 2008 року та прийняття нової постанови, якою відмовити у задоволенні позовних вимог.

2.6. Данні щодо надходження та розгляду судом заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень.

 

Розгляд клопотань, подань, заяв в порядку виконання судових рішень

І півріччя

 2010 року

І півріччя

 2011 року

всього на розгляді у І півріччі 2011 р. З них:

164

307

       залишок на початок звітного періоду

3

24

        надійшло

161

283

       повернуто

8

7

       розглянуто, в тому числі:

138

270

                            задоволено

98

178

                            залишок

18

30

 

Порівнюючи вищезазначені показники, слід зазначити, що спостерігається істотне  збільшення надходження і розгляду заяв, клопотань, подань в порядку виконання судових рішень.

Крім цього на розгляді суду знаходились заяви щодо:

- відстрочки виконання рішення суду -  45  заяв (відповідно, 14,7 %);

- заміни способу чи порядку виконання вішення суду – 17 заяв (5,5%);

- розстрочки виконання рішення – 35 заяв (11,4%);

- заміни сторони виконавчого провадження –  24 заяви (7,8%);

- видачі дубліката виконавчого листа –  26 заяв (8,5%);

- повороту виконання рішення – 2 заяви (0,6%);

- надання роз’яснень щодо виконання рішення – 2 заяви (0,6%);

- забезпечення виконання рішення –  1 заява (0,3%);

- поновлення  строку пред’явлення  виконавчого  документу  - 8 заяв (2,6%);

- затвердження графіку  погашення боргу  - 1 заява (0,3%);

- обмеження виїзду за кордон - 2 заяви (0,6%);

- визнання протиправною  діяльність боржника - 1 заява (0,3%);

- зупинення виконання виконавчого провадження  - 1 заява (0,3%).

Практику розгляду судом цих категорій заяв можна проілюструвати наступним прикладом

Адміністративна справа № 2в-125/11 (№ 2-а-42783/09/2070) за клопотанням Управління Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі міста Харкова про виправлення помилки в постанові Харківського окружного адміністративного суду від 29.11.2010 року та у виконавчому листі.

Відповідно до зазначеної постанови Харківського окружного адміністративного суду, позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Судом постановлено стягнути з фізичної особи-підприємця Бочарова Олександра Сергійовича (ідентифікаційний номер 2986920277; адреса: 61001, м.Харків, пров. Зерновий, б.5-г, кв.10) на користь Управління Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі міста Харкова (р/р 256003012097 у ВАТ "Державний ощадний банк", МФО 351823, код 22682715; адреса: 61036, м.Харків, вул. Дизельна, 8) заборгованість зі сплати страхових внесків в розмірі 353.48 грн..

За результатами розгляду поданого клопотання судом було встановлено, що при складанні постанови було допущена описка в резолютивній частині постанови та у виконавчому листі, замість розрахункового рахунку Управління Пенсійного фонду України в Комінтернівському районі міста Харкова 2560030122097 зазначено 256003012097, яку ухвалою суду від 30.03.2011 року було виправлено.

 

2.7. Відомості щодо судового збору представлені  в таблиці:

 

Відомості про судовий  збір

І півріччя

2010 року (грн)

І півріччя

2011 року (грн)

сплачено у добровільному порядку

3708

56824

підлягає поверненню

9655

12672

присуджена до стягнення

36768

108

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

0

1982

 

Порівнюючи показники спостерігається істотне збільшення, майже у 15 разів коштів, сплачених у добровільному порядку. Разом з тим поверненню з Державного бюджету на користь юридичних та фізичних осіб коштів, сплачених в якості судового збору у першому півріччі 2010 року коштів, підлягає 12672 грн., що  в 1, 31 раз більше ніж в минулому періоді.

Натомість сума, присуджена до стягнення  в 340 разів менше ніж в минулому періоді, в той час як сума не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства складає 1982 грн.

Особливу увагу суддів у наступному півріччі слід звернути на те, що з 1.11.2011 року набирає чинності Закон України "Про судовий збір" що визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Узагальнюючи роботу суду в зазначений період на підставі даних судової статистики, відомостей, що містяться у базах даних структурних підрозділів суду надавалась так би мовити внутрішня оцінка роботи суду.

Завдяки можливості, наданій пілотною програмою опитувань відвідувачів щодо якості функціонування Харківського окружного адміністративного суду в період з червня 2008 року по травень 2011 року, що здійснювалася за підтримки проекту USAID “Україна: верховенство права ” Харківською міською громадською організацією “Інститут прикладних гуманітарних досліджень ” маємо унікальну можливість співставити  висновки, зроблені на підставі внутрішньої самооцінки роботи і зовнішньої - очима відвідувачів суду.

В травні 2011 року у Харкові було презентовано результати 3-х етапів цього дослідження шляхом опитування громадської думки за методикою карток громадянського звітування. 3 етапи дослідження дозволили провести порівняльну оцінку якості окремих аспектів функціонування суду, що дало можливість не тільки виробити та надати рекомендації судовим установам щодо покращення їх діяльності, але також відстежувати зміни у роботі суду, які відбулися протягом досліджуваного періоду.

За  підсумками 3-го етапу дослідження, загалом робота Харківського окружного адміністративного суду визнається більшістю респондентів як задовільна, тобто така, що забезпечує належні умови судового розгляду. Дослідження підтвердило наявність проблеми із розташуванням суду, але незважаючи на це, та завдяки зусиллям керівництва і апарату суду люди почувають себе у приміщенні суду досить комфортно. Результати опитування показують, що у Харківському окружному адміністративному суді відвідувачам надається досить повна інформація щодо перебування у суді, організації роботи суду, необхідних процесуальних документів.

Найбільш проблематичним у роботі суду, на думку відвідувачів, є питання дотримання термінів судового розгляду. Важливість підвищення оперативності розгляду справ в майбутньому періоді було підтверджено і даними аналізу роботи суду. В цьому сенсі думка громадськості повністю співпадає із даними внутрішніх досліджень. Третина респондентів вказує на наявність затримок у слуханні справ або їх перенесення. Але поряд з цим респонденти досить високо оцінюють роботу суддів Харківського окружного адміністративного суду – їх професійні якості, поведінку у судовому процесі, відношення до учасників процесу. Всі показники виміру «сприйняття роботи суддів» мають позитивну динаміку що свідчить про підвищення якості роботи суддів.

За результатами опитування, працівникам апарату суду, в основному, притаманні досить високий рівень професіоналізму та етичних якостей.

Безперечно приємно дізнаватись, що відвідувачі суду відмічають позитивні зрушення у його роботі, особливо коли відомо яких значних зусиль докладено для цього керівництвом і працівниками. Але висвітлені проблеми є поштовхом для руху вперед та пошуків їх подолання.

Отже, беручи до уваги висновки, зроблені за наслідками аналізу роботи і опитування громадської думки доречним буде окреслити кілька пріоритетних завдань на 2  півріччя 2011 року:

 

1.                                Розробити і вжити комплекс всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями суду.

2.                                Систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві і вивчати судову практику задля утримання якості розгляду справ на належному рівні і з метою подальшого її покращення.

3.                                Проводити роботи по капітальному ремонту і реконструкції приміщення, наданого  Харківському окружному адміністративному суду в оренду.

4.                                Продовжувати взаємодію із розробниками КП "ДАС" направлену на удосконалення роботи програми в цілому так і окремо модулю автоматичного розподілу справ і матеріалів.

5.                                Продовжувати впровадження та розвиток сучасних комунікативних засобів донесення інформації про суд до громадськості.

6.                                Вживати заходи щодо реалізації навально - просвітницької програми " Суд – шляхи довіри"

 

 

                

Голова суду                                                                                       Ю.В. Кучма

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua