Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2017 року

 

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18 „Б-3” т.730-42-72 inbox@adm.hr.court.gov.ua код ЄДРПОУ 34390710

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

ЗА   ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ  2017 РОКУ

           На виконання доручення Державної судової адміністрації України та відповідно до плану роботи Харківського окружного адміністративного суду, враховуючи показники статистичної звітності, підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за  перше півріччя  2017 року.

         Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України гарантовано забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод при здійсненні правосуддя на засадах верховенства права.

         Захист прав та законних інтересів, перш за все громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами  владних повноважень,  є основним завданням адміністративного суду.

         Винесення законного судового рішення є основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів, а тому при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом (далі – Суд) слід приділити увагу аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

         Відповідно до штатного розпису кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду становить 40  (3 посади вакантні), мають повноваження  - 20 суддів, однак на кінець звітного періоду тільки 18 суддів приймають участь в розгляді справ та відправляють правосуддя.

         Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя.

         Використання статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

         Метою статистичного аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Харківського окружного адміністративного суду  за  перше півріччя 2017 року.

        Об’єктом дослідження є показники звітів за  перше півріччя 2017 року у порівнянні із показниками аналогічних звітів за  перше півріччя 2017  року за формами:

        - № 2а - «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства»;

        - № 3 - «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

        - № 4 - «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»;

        - Інформація про основні показники здійснення судочинства.

        Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, середньомісячного навантаження на одного суддю, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями, якість розгляду справ та строки їх вирішення.  

       Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду в порівнянні з аналогічним  періодом 2016 року, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види заяв і матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма № 1).      

                                                                                                                              Діаграма № 1

  6 місяців 2016 року                                                                         6 місяців 2017 року

 

Таким чином, за перше півріччя 2017 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 3382 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 4069, які надійшли за аналогічний період 2016 року, тобто кількість надходження зменшилось майже в 0,8 раз.

Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів зареєстровано по двох категоріях:

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

- справи зі спорів з приводу  реалізації публічної політики  у сферах праці, зайнятості  населення та соціального захисту  громадян та спрів у сфері публічної житлової політики;

- справи зі спорів з  відносин публічної служби.

При цьому варто звернути увагу, що зменшення показника надходження позовних заяв протягом звітного періоду відбулося внаслідок зменшення майже у 40 разів   адміністративних позовів по категорії спорів з приводу адміністрування  податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема: щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця)  (з 41 в 2016 році до 1 в 2017 році), а також  зменшилось надходження  заяв за категорією погашення податкового боргу  280 в 2016 році  до  212  в 2017 році).

У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за перше півріччя 2017 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.                    

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

2983

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

2759

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

224

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

2852

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

644

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

        80

залишено без розгляду

36

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

2092

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

131

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

         69

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

        3327

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

2141

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1186

2.3

закінчено провадження у справі

2397

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  72%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

1510

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 63%

2.3.4

з прийняттям постанови

2073

2.3.5

передано в інші суди

22

2.3.6

закрито провадження у справі

77

2.3.7

залишено заяву без розгляду

225

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

930

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

 28%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

136

3

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження  на кінець звітного періоду (усього)

60

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

27

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

27

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

28

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

22

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

          6

4.3

повернуто

4

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

          1

4.5

закінчено провадження

11

4.6

заяву залишено без задоволення

          4

4.7

заяву задоволено

6

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

6

4.6.2

скасовано ухвал

0

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

12

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

657

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

601

5.2

залишок на початок звітного періоду

56

5.3

 усього розглянуто

 603

в тому числі:

5.3.1

повернуто

6

5.3.2

залишено без розгляду

11

5.3.3

відмовлено у відкритті /у задоволенні заяви

192

5.3.4

задоволено

394

5.3.5

з порушенням термінів

76

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

54

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

11 730 140

6.2

Повернено судового збору (грн.)

230 944

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет (грн.)

0

6.4

Звільнено від сплати відповідно до чинного законодавства (грн.)

     1 142 180

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені    у звітному періоді

        1109

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

 1109

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

    32 %

9

Кількість скасованих судових рішень  

142

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

         13%

10

Кількість змінених судових рішень

7

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

    0,6%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

 488

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

44%

    

         Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

       Відповідно до частини 1 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

       Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права (частина 2 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України).

        Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (частина 3 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України).

       Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 202 Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування постанови суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

          Аналізуючи скасовані рішення варто зазначити, що найбільша кількість рішень скасована апеляційною інстанцію оскільки судом першої інстанції при ухваленні рішення були допущені порушення норм матеріального права, неповне з'ясування обставин справи, тощо. Порушення норм процесуального права є підставою для скасування рішення тільки у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 202 КАС України, а саме в разі, коли ці порушення призвели до неправильного вирішення справи. Вказані порушення норм матеріального чи процесуального права вважаються істотними і такими, що тягнуть скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.

       Враховуючи вищевказані законодавчі норми та виходячи з показників кількості скасованих (142), змінених (7) та залишених в силі (488) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає – 13%, змінених – 0,6 %, а рішень, залишених без змін – 44%, що свідчить про високу якість судових рішень.

        Однак зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні, що залишається пріоритетним завданням на наступний період.

        Суддівському корпусу Харківського окружного адміністративного суду за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень необхідно своєчасно вживати передбачені законом заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику по окремих категоріях адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, (які продовжують свою діяльність, відповідно до розділу 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 06.06.2016, № 1402-VIII), а також практику Європейського суду з прав людини.

Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

       Статтею 159 КАС України  визначено,  що судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права з урахуванням юридичної сили правового акта в ієрархії національного законодавства, що регулює спірні правовідносини, подібні правовідносини (аналогія закону), або за відсутності такого закону – на підставі конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права), принципів верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені під час судового розгляду справи (у судовому засіданні, у порядку скороченого чи письмового провадження) з урахуванням вимог статті 70 КАС України щодо належності та допустимості доказів або обставин, які не підлягають доказуванню, та висновків суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними.

         Протягом першого півріччя 2017 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 2759 позовних заяв, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник складав 3541, отже, кількість надходження зменшилось у 0,8 раз.            

         Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

         Розглянуто в звітному періоді позовних заяв – 2852, в аналогічному періоді минулого року - 3561.     

         Показники  розгляду позовних заяв виглядають наступним чином:        

 

                                                                   

                                                                                                             Діаграма 1, 2

  Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у зазначених періодах дозволяє спостерігати незначну зміну їх відсоткового співвідношення при значному зменшенні  в поточному році кількісних показників.

Судді при отриманні позовних заяв дотримуються вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, виносять ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначають недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюють строк, достатній для усунення недоліків. Так, станом на 01.07.2017 не розглянуто - 131 позовна заява, у тому числі 69 позовів залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», а також до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.

При цьому слід зазначити, що по 62 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні два робочі дні червня місяця надійшло 92 позовні заяви, а враховуючи приписи статті 107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За  перше півріччя 2017 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які відображені нижче в таблиці № 3.

 

                                                                                                                                    Таблиця № 3

 

Категорія справ

 

Перебувало в провадженні

%

до загальної кількості  справ, що перебували  в провадженні 

кількість справ,  закінчених провад-

женням

% 

до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

0

0%

0

0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

39

1,2%

25

1,0%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

296

8,9%

212

8,8%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

4

0,1%

1

0,04%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

258

7,8%

184

7,7%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

247

7,4%

138

5,8%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

16

0,5%

14

0,6 %

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

1218

36,6%

928

38,7%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

89

2,7%

68

2,8%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

578

17,4%

424

17,7%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

197

5,9%

143

6,0 %

Спори з приводу проходження публічної служби 

385

11,6%

      259

10,8%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

3327

100%

2397

100%

  

З наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу –   1218 справ (36,6 % від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог; 578 справ (17,4%) – спори з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики; 385 справи (11,6%) спори з приводу проходження публічної служби;

Отже, і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори – 928 (38,7 %), 424 (17,7%)  та 259 (10,8%) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема, найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Значно знизилась у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість звернень податкових органів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) з 52  до  1, по категорії погашення податкового боргу невелике збільшення  з 314  до 493.

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (578).

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною надходження вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 8 %, та є майже не змінним протягом порівняльних періодів.

Для більш повної характеристики стану розгляду справ важливо розглянути їх кількісні  показники  у порівнянні з показниками за  першого півріччя 2016 року.

Відповідні статистичні дані розгляду адміністративних справ наведені нижче в таблиці № 4.

Таблиця № 4

 

 

 

Показник

Період

Динаміка   (+,-)

6 міс. 2017

6 міс.    2016

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

1186

801

+385

2

надійшло справ за звітний період

2141

2932

-791

3

усього перебувало у провадженні справ

3327

3733

-406

4

закінчено провадження у справах

2397

2386

        +11

в тому числі

із прийняттям постанови

2073

1906

        +167

 

у тому числі із задоволенням позову

1572

1478

        +94

передано в інші суди

22

         34

        -12

із закриттям  провадження у справі

77

96

        -19

залишенням заяви без розгляду

225

      350

-125

5

залишок нерозглянутих справ на кінець періоду

930

1347

-417

6

 

з них: провадження у яких  зупинено

136

391

         -255

 

Із загальної кількості адміністративних справ, у яких судом прийняті постанови, здебільшого ухвалювались рішення про задоволення позовних вимог - 1572. Питома вага таких справ становить 66 % від загальної кількості справ, у яких закінчено провадження. В аналогічному періоді минулого року – 1478  (62%).

Показники ухвалення судових рішень про залишення заяв без розгляду – 225 та закриття провадження у справах – 77 займають наступні позиції по закінченню провадження у справах після прийняття постанов про вирішення спорів. В аналогічному періоді 2016 року такі показники виглядали наступним чином – 350 та 96, відповідно.

Домінуючими підставами для залишення позову без розгляду залишаються: наявність в провадженні цього або іншого адміністративного суду адміністративної справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; надходження клопотання від позивача про відкликання позовної заяви; подання позовної заяви з пропущенням встановленого законом строку для звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання  причин пропуску строку звернення поважними.

Поширеними підставами закриття провадження у справах були: відмова позивача від адміністративного позову і прийняття цієї відмови судом, а також якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства та з інших причини, передбачених  приписами  статті 157 КАС України.

Суддями Харківського окружного адміністративного суду у звітному періоді розглянуто:  

у порядку письмового провадження – 721 справу,

у скороченому провадженні – 275 справ,

із фіксуванням судового засідання технічними засобами – 1401 справу.

Щодо постановлення окремих ухвал варто зазначити, що їх постановлення свідчить про повагу з боку суддів до букви закону, оскільки виявивши під час розгляду справи порушення закону, суддям надано право відреагувати окремою ухвалою на таке порушення задля вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

Однак, у звітному періоді було постановлено 1 (аналогічний показник за 6 місяців 2016 року - 1) окремих ухвал про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

Враховуючи приписи Кодексу адміністративного судочинства, зокрема статті 156 –якою визначено, що з дня винесення ухвали про зупинення провадження - перебіг процесуальних строків зупиняється, а з дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. З огляду на цю норму закону варто звернути увагу на відсутність у звітному періоді в провадженні суддів справ, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження понад 6 місяців до 1 року, понад 1 рік до 2 років, понад 2 роки. Аналогічним є показник за 6 місяців 2016 року.

Щодо залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, то можна зазначити, що залишилися нерозглянутими 930 адміністративних справ, проти 1347 справ на кінець аналогічного періоду 2016 року (показник зменшився у 1,5 раз).

При цьому слід звернути увагу, що в звітному періоді показник зупинених проваджень, які не розглянуті на кінець звітного періоду виглядає наступним чином: 136 справ - (4,1%), проти 391 справ –(10,5%)  зупинених провадженням за аналогічний період 2016 року.  

       Якщо проаналізувати залишок нерозглянутих справ в розрізі категорій, то можна зазначити, що найбільший залишок нерозглянутих справ складає – 290 справ зі спорів стосовно реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, 21 справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики та 126 справ зі спорів з відносин публічної служби. Ці статистичні дані пояснюються високим показником надходження позовних заяв зазначених категорій протягом звітного періоду.

 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

В Харківському окружному адміністративному суді в першому півріччі 2017 року перебувало в провадженні 28 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з яких 22 надійшли в звітному періоді (залишок на початок звітного періоду складав 6 заяв). В порівнянні цих показників з аналогічним періодом 2016 року, в провадженні суду перебувало 23 (надійшло 17 таких заяв), тобто цей показник тримається майже на одному рівні.

З п’яти підстав, визначених частиною 2 статті 245 КАС України, основною була та, що визначена в пункті 1 частини 2 вказаної статті, а саме: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.  

Стосовно категорій цих заяв можна зазначити, що у звітному періоді надійшла найбільша кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами по категорії спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів з деякими видами вимог (10), по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування (5); по категорії по категорії спорів з приводу забезпечення сталого розвитку  населених пунктів та землекористування  (3), по категорії спорів  організації господарської діяльності (2), тощо.

За результатами розгляду цієї категорії спорів  заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: задоволено – 6 (скасовано постанови Харківського окружного адміністративного суду), залишено без задоволення – 4, закрито провадження - 1,  повернуто - 4, ухвалено інші рішення  до відкриття провадження - 1.

Стосовно порівняння залишку нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами можна відмітити, що в звітному періоді поточного року показник залишку складає – 12 заяв, показник залишку нерозглянутих заяв за аналогічний період  2016 року -  9.

Щодо показника порушення 2-х місячного строку розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, встановленим Кодексом адміністративного судочинства України,  в поточному звітному періоді  - 0, в минулому звітному періоді - 1, що є  позитивним показником.

 

Розгляд заяв, клопотань, подань

Стан розгляду заяв, клопотань, подань, а саме: про забезпечення доказів (в тому числі, що надійшли до подання позовної заяви), про забезпечення позову, про заміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову, в порядку виконання судових рішень, які надійшли та розглянуті у звітному періоді, відображений нижче в таблиці № 5.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Таблиця № 5

 

Розгляд заяв, клопотань, подань  

      6   місяців

2017 року

6 місяців

 2016 року

1

Перебувало на розгляді (усього)

657

        539

2

залишок на початок звітного періоду

              56

32

3

надійшло

601

507

4

повернуто

6

3

5

залишено без розгляду

11

11

6

розглянуто усього, в тому числі:

603

494

7

задоволено

394

354

8

відмовлено у відкритті  (у задоволенні заяви)

192

126

9

з порушенням строків передбачених КАСУ

76

60

10

залишок не розглянутих заяв

54

45


         Порівнюючи вищевказані показники за 2017 рік з 2016 роком, загалом можна зазначити різну динаміку показників таблиці № 5.                    

Показники строків розгляду 76 проти 60 (в аналогічному періоді минулого року), що складає 12,6%  проти 12,1%  від кількості розглянутих заяв  майже рівні. При цьому важливо звернути увагу на об’єктивну причину: збільшення навантаження на  працюючих судів (причини зазначені вище).

Для характеристики показників надходження заяв у порядку виконання судових рішень варто звернути увагу на незначне збільшення цього показника - 483 проти 380 у минулому звітному періоді при цьому залишок нерозглянутих заяв складав - 49 проти  27 (в минулому звітному періоді).

Показник надходження заяв про забезпечення позову – 100 в поточному звітному періоді збільшився, проти - 72 у аналогічному звітному періоді 2016 року, за рахунок   надходження аналогічних заяв від органів соціального захисту та зайнятості населення.  

Щодо залишку нерозглянутих заяв та матеріалів, клопотань, подань, (рядок 14, гр.9, розділу 1.1) 197 проти 176 в минулому році можна зазначити, що питому вагу його складають позовні заяви за якими не вирішено питання про відкриття провадження 62 проти 51, при незначній різниці кількості  показників позовних заяв, залишених без руху – 69 проти 70 в минулому році.

Варто звернути увагу на таку важливу ділянку роботи суду як розгляд заяв в порядку виконання рішень суду. На розгляді суду у звітному періоді перебувало 532 проти 407 (в аналогічному звітному періоді 2016 року) заяв щодо: відстрочки виконання рішення суду, заміни способу чи порядку виконання вішення суду, розстрочки виконання рішення, заміни сторони виконавчого провадження, видачі дубліката виконавчого листа, надання роз’яснень щодо виконання рішення, поновлення строку пред’явлення виконавчого документу, судового контролю за виконанням  рішення суду, про виправлення описки у постанові суду та в виконавчому листі, тощо.

Більшість з цієї категорії заяв складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження, в основному через реорганізацію органів податкової служби і органів Пенсійного фонду України і у зв’язку з цим зміну назви установи її реквізитів  та виправлення помилки (чи описки) у виконавчому листі.

У деяких випадках причинами надходження заяв про виправлення помилки (чи описки) у виконавчому листі є помилки в частині назв та реквізитів осіб, які брали участь в справі

Виконавчий лист формується автоматизованою системою документообігу суду КП «ДСС» на підставі даних, зазначених в судових рішеннях. В разі невірного зазначення позивачами в позовних заявах назв, реквізитів, або не внесення ними уточнень, ці дані відображаються в постановах суду та виконавчих документах.

Розділ V Кодексу адміністративного судочинства України регламентує процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, зокрема, положеннями статей 257 та 267 суду надані функції контролю за ходом виконання винесеного ним рішення.

При наявній можливості судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, робота в цьому напрямку оцінюється як недостатня.     

Актуальність питання носить виправданий характер, оскільки невиконання рішень, постановлених іменем України, підриває авторитет судової системи і держави в цілому та зводить нанівець проведену судом роботу по винесенню рішення.

Щодо видачі виконавчий листів: згідно зі статистичними даними суддівським корпусом Харківського окружного адміністративного суду за перше півріччя 2017 року розглянуто 2397 адміністративних справ (в аналогічному періоді минулого року – 2386), задоволено позовних вимог по 1572 справах (проти 1478), тому відповідно за цими рішеннями видано у  звітному періоді поточного року - 955 виконавчих документів (проти 1015) в минулому році. При цьому необхідно звернути увагу, що виконавчі листи видавались в 2017 році як за рішеннями, винесеними в поточному році так і за рішеннями за минулі роки, які набрали чинності після апеляційного та касаційного оскарження.

 При цьому варто звернути увагу на те, що не по всіх рішеннях наступає примусова стадія його виконання, а це означає, що можливе виконання судового рішення відповідачем по справі без видачі виконавчого документу. Тому в окремих випадках позивач не ініціює примусове виконання, постановленого на його користь судового рішення, та в свою чергу не ставить питання видачі виконавчого документа.

 

    Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набрав чинності з 1 вересня 2015,  внесені суттєві зміни для  сторін  учасників судового розгляду справ.

       Збільшення ставок судового збору, як свідчить практика, дисциплінує учасників судового процесу та є бар’єром для збільшення кількості випадків зловживання своїми правами на звернення до суду, що особливо стосується суб’єктів владних повноважень.

       Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя.

       Отже Закон України «Про судовий збір» виступає певною гарантією функціонування судової системи в цілому.

        Статтею 5 Закону зменшено коло осіб, яким встановлено пільги щодо сплати судового збору, в основному це стосується державних органів. При цьому важливо звернути увагу, що частиною 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 визначено: Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.

       Однак незважаючи на це до суду продовжують надходити позови суб’єктів владних повноважень з заявами про відстрочення сплати чи звільнення від сплати судового збору.      

       З огляду на зазначене вище збільшився відсоток повернення позовних заяв, поданих суб’єктами владних повноважень, з причини несплати судового збору.

        З 1 січня 2017 року  Пенсійний фонд України та його органи звільнено від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях. Це передбачено Законом від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Також від судового збору звільнено органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України.  Крім того, перелік пільговиків щодо сплати судового збору поповнила  Державна служба України з питань праці та її  територіальні органи, структурні підрозділи  виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.         

        Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом першого півріччя 2017 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 11 730 140 грн., проти  11 237 138  грн. в аналогічному періоді 2016 році.

Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік основних причин, повернення судового збору, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.      

Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що розмір цієї суми складає 230 944 грн. проти  422 976   грн. за аналогічний період минулого року.                                                                                                        

Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, збільшився: в звітному періоді складав 1 142 180 грн. проти   422 976 грн. в аналогічному звітному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного  збільшення  показника находження на розгляд до Суду позовних заяв, подань, клопотань  від звільнених від сплати судового збору органів Пенсійного фону України та органів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України.  

        Щодо повернення помилково сплаченого судового збору то варто відзначити, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 827 від 19.09.2016 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»  повернення помилково сплаченого судового збору  повинно здійснюватись судами загальної юрисдикції. Подання про повернення помилково сплаченого судового збору фізичним та юридичним особам виноситься  Судом, оскільки позовні заяви до Суду не подавались та проводиться органами  Державної казначейської служби України. За звітний період Харківським окружним адміністративним судом винесено 12 подань про повернення помилково сплаченого судового збору, на загальну суму 44840,77 грн.

ВИСНОВКИ

 

        Отже, враховуючи вищевикладені статистичні дані та аналітичну інформацію до них, можна  констатувати наступне:

        Показники роботи суду як якісні так і кількісні протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями при дотриманні строків їх розгляду.

        Об’єктивною обставиною  для  навантаження на працюючих суддів є той факт, що в першому півріччі 2017 році в Харківському окружному адміністративному суді тільки 18 з 37 (за штатним розписом - 40) суддів приймають участь  у  відправленні правосуддя.

        Суддівський корпус за основними показниками не допускав погіршення своєї роботи.

        Основними факторами, які впливали на динаміку показників судової статистики, є неоднакове застосування суддями одних і тих самих норм матеріального права, що призводить до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

         Відсутність єдиної судової практики свідчить про актуальність створення умов для підвищення кваліфікації суддів шляхом проведення семінарів, нарад, круглих столів та тренінгів щодо особливостей розгляду окремих категорій адміністративних справ, своєчасно вживати, передбачені законом, заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику за окремими категоріями адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

        За підсумками проведеного огляду даних про стан здійснення судочинства Харківського  окружного адміністративного суду у першому півріччі 2017 року можна зробити висновок, що у звітному періоді загалом зменшилась кількість надходження та кількість розглянутих адміністративних справ в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2016 року.

       Основою причиною є суттєве зменшення надходження справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян.

        Для подальшого покращення результатів роботи Суду пропонується продовжувати проведення постійного моніторингу за своєчасністю розгляду справ, обґрунтованістю причин відкладення судових засідань, зупинення провадження, підвищувати вимоги до своєчасного та якісного виготовлення судових рішень, продовжити роботу з підвищення професійного рівня суддів і працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять з вивчення змін у чинному законодавстві, новел судової практики по окремих категоріях адміністративних справ, застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

 

 

Голова суду                                                                                                         О.В.Панченко

 

 

13.07.2017

Новини


16.03.2018  Затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС)

Детальніше...

12.03.2018  Олексія Котеньова обрано членом Ради суддів України від місцевих адміністративних судів

Детальніше...

07.03.2018  12 березня 2018 року відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

07.03.2018  З Міжнародним жіночим днем!

Детальніше...

16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua