Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2016 рік

 

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18 „Б-3” т.730-42-72 inbox@adm.hr.court.gov.ua код ЄДРПОУ 34390710

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

ЗА  12 МІСЯЦІВ  2016 РОКУ

         На виконання доручення Державної судової адміністрації України та відповідно до плану роботи Харківського окружного адміністративного суду, враховуючи показники статистичної звітності, підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за  12 місяців  2016 року.

         Згідно з вимогами законодавства України про судоустрій і статус суддів суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

        Основне завдання адміністративного суду  полягає у захисті прав та законних інтересів, перш за все громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами  владних повноважень

        Винесення законного судового рішення є основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів, а тому при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом (далі – Суд) слід приділити увагу аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

          Відповідно до штатного розпису кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду становить 40, однак 32 суддів – не приймають участь в автоматичному розподілі справ та не здійснюють відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням строку повноважень та знаходженням у відпустці по догляду за дитиною,    задоволенням заяви про відставку.

         Таким чином на кінець звітного періоду тільки 8 суддів приймають участь в розгляді справ.  

         Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

        Метою статистичного аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Харківського окружного адміністративного суду  за 12 місяців 2016 року.

       Об’єктом дослідження є показники звітів за 12 місяців 2016 року у порівнянні із показниками аналогічних звітів за  12 місяців 2015 року за формами:

        - № 2а - «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства»;

        - № 3 - «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

        - № 4 - «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»;

        - Інформація про основні показники здійснення судочинства.

        Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, середньомісячного навантаження на одного суддю, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями, якість розгляду справ та строки їх вирішення.  

       Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду в порівнянні з аналогічним  періодом 2015 року, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види заяв і матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма № 1).      

                                                                                                                              Діаграма № 1

  12 місяців 2016 року                                                                       12 місяців 2015 року

 

Таким чином, за  12 місяців 2016 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 8318 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 13658, які надійшли за аналогічний період 2015 року, тобто кількість надходження зменшилось майже в 1,6 раз.

Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів зареєстровано по двох категоріях:

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

- справи зі спорів з  відносин публічної служби.

При цьому варто звернути увагу, що зменшення показника надходження позовних заяв протягом звітного періоду відбулося внаслідок зменшення майже у 38 разів   адміністративних позовів по категорії спорів з приводу адміністрування  податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема: щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця)  (з 1679 в 2015 році до 44 в 2016 році), а також за категорією погашення податкового боргу  2806 в 2015 році  до  940  в 2016 році).

У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 12 місяців 2016 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.                     

 

 

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

7389

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

7248

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

141

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

7165

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1578

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

        140

залишено без розгляду

17

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

5433

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

224

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

         153

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

        6465

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

5664

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

801

2.3

закінчено провадження у справі

5279

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  81,7%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

3424

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 64,9%

2.3.4

з прийняттям постанови

4361

2.3.5

передано в інші суди

90

2.3.6

закрито провадження у справі

157

2.3.7

залишено заяву без розгляду

671

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1186

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

 18,3%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

150

3

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження  на кінець звітного періоду (усього)

119

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

119

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

119

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

36

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

30

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

6

4.3

повернуто

3

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

          6

4.5

закінчено провадження

21

4.6

заяву залишено без задоволення

         11

4.7

заяву задоволено

8

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

8

4.6.2

скасовано ухвал

0

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

1

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

6

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

1067

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

1035

5.2

залишок на початок звітного періоду

32

5.3

 усього розглянуто

 1011

в тому числі:

5.3.1

повернуто

9

5.3.2

залишено без розгляду

14

5.3.3

відмовлено у відкритті /у задоволенні заяви

298

5.3.4

задоволено

690

5.3.5

з порушенням термінів

100

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

56

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

39 229 091

6.2

Повернено судового збору (грн.)

174 024

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет (грн.)

0

6.4

Звільнено від сплати відповідно до чинного законодавства (грн.)

     655 211

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені   2016 р.

       2769

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

2769

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

34,4 %

9

Кількість скасованих судових рішень  

469

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

17 %

10

Кількість змінених судових рішень

41

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

1,5%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

1118

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

40,4%

    

 

       Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

       Разом із тим порушення норм процесуального права є підставою для скасування рішення тільки у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 202 КАС України, а саме в разі, коли ці порушення призвели до неправильного вирішення справи, коли розгляд і вирішення справи було здійснено неповноважним судом або в ухваленні постанови брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід суд апеляційної інстанції визнав обґрунтованою, коли постанова ухвалена чи підписана не тим суддею, який розглянув справу. Вказані порушення норм процесуального права вважаються істотними і такими, що тягнуть скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.

      Враховуючи вищевказані законодавчі норми та виходячи з показників кількості скасованих (469), змінених (41) та залишених в силі (1118) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає – 17 %, змінених – 1,5%, а рішень, залишених без змін – 40,4%, що свідчить про високу якість судових рішень.

        Однак зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні, що залишається пріоритетним завданням на наступний період.

        Суддівському корпусу Харківського окружного адміністративного суду за результатами апеляційного перегляду постановлених ними рішень необхідно своєчасно вживати, передбачені законом, заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику по окремим категоріям адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, (які продовжують свою діяльність, відповідно до розділу 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 06.06.2016, № 1402-VIII), а також практику Європейського суду з прав людини.

Наведені вище показники характеризують роботу суддівського корпусу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, але ця робота складається перш за все з показників роботи кожного судді. З огляду на це необхідно розглянути  інформацію про основні показники здійснення судочинства за звітний період.

       Оскільки для врахування в подальшому огляді необхідні деякі відомості стосовно суддів (згідно з штатним розписом - 40), необхідно зазначити, що надходження позовних заяв і матеріалів та навантаження по їх розгляду за 12 місяців 2016 року, розраховане на 8 суддів (без врахування: 3 суддів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною; не здійснюють відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку перебування на посаді – 27 суддів. Відносно 2 суддів, які відправляли правосуддя в 2016 році, задоволені заяви про відставку (постанови Верховної Ради України про задоволення заяв про відставку  від 08.09.2016  судді Кучми Ю.В. та від 22.09.2016 судді Самойлової В.В.).     

Заступнику голови суду Панченко О.В. - не встановлений коефіцієнт у зв’язку з виконанням адміністративних повноваження (пункт 2.7. Інструкції щодо заповнення форм інформації про основні показники судочинства окружними та апеляційними адміністративними судами).

Зважаючи на вищевикладене можна зазначити, що в звітному періоді 2016 року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді становить 104 одиниці, а показник середньомісячної кількості розглянутих суддею справ і матеріалів становить 96, тобто, навантаження на фактично працюючих суддів протягом звітного періоду збільшилось, що є свідченням високої інтенсивності роботи суддів.

В аналогічному періоді 2015 року середньомісячний показник надходження до судді складав – 89, а середньомісячний показник розглянутих справ і матеріалів, складав – 88.           

Щодо залишку не розглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду варто  зазначити, що у звітному періоді залишок нерозглянутих адміністративних справ та матеріалів  склав - 1472 (справ -1186), а в аналогічному періоді минулого року - 982 (справ-801).

Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

За змістом статті 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права з урахуванням юридичної сили правового акта в ієрархії національного законодавства, що регулює спірні правовідносини, подібні правовідносини (аналогія закону), або за відсутності такого закону – на підставі конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права), принципів верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені під час судового розгляду справи (у судовому засіданні, у порядку скороченого чи письмового провадження) з урахуванням вимог статті 70 КАС України щодо належності та допустимості доказів або обставин, які не підлягають доказуванню, та висновків суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними.

Протягом 12 місяців 2016 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 7248 позовних заяв, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник складав 12162, отже, кількість надходження зменшилось у 1,7 раз. Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

Показники руху позовних заяв виглядають наступним чином:                                                                            

                                                                                                             Діаграма 1, 2

 

Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у зазначених періодах дозволяє спостерігати незначну зміну їх відсоткового співвідношення при значному зменшенні  в поточному році кількісних показників.

Судді при отриманні позовних заяв звертають увагу на дотримання вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Так, станом на 30 грудня 2016 року не розглянуто 224 позовних заяви, у тому числі 153 позови залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.

При цьому слід зазначити, що по 153 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні три робочі дні грудня місяця надійшло 122 позовні заяви, а враховуючи приписи статті 107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

 

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 12 місяців 2016 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які відображені нижче в таблиці № 3.

 

                                                                                                                                    Таблиця № 3

 

Категорія справ

 

Перебувало в провадженні

%

до загальної кількості надходження справ 

кількість справ,  закінчених провад-

женням

% 

до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

1

0,02%

1

0,02%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

91

1,6%

77

1,5%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

457

8,1%

359

6,8%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

9

0,2%

8

0,2%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

460

8,1%

357

6,8%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

396

7,0%

297

5,6%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

37

0,7%

27

0,5 %

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

2747

48,5%

2172

41,1%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

266

4,7%

221

4,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

578

10,2%

516

9,8%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

290

5,1%

246

4,7%

Спори з приводу проходження публічної служби 

1133

20,0%

998

18,9%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

6465

100%

5279

100%

  

З наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу –   2747 справ (48,5 % від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог; 1133 справи (20,0%) спори з приводу проходження публічної служби;   578 справ (10,2%) – спори з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

Отже, і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори – 2172 (41,1 %), 516 (9,8%)  та 998 (18,9%) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема, найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Значно знизилась у порівнянні з 2015 роком кількість звернень податкових органів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) з 1679 до 44, а також  погашення податкового боргу (з 2806 до 940).

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (518).

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною надходження вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 8 %, та є майже не змінним протягом порівняльних періодів.

Для більш повної характеристики стану розгляду справ важливо розглянути їх кількісні  показники  у порівнянні з показниками за 12 місяців 2015 року.

Відповідні статистичні дані розгляду адміністративних справ наведені нижче в таблиці № 4.

Таблиця № 4

 

 

 

Показник

Період

Динаміка   (+,-)

12 міс. 2016

12 міс.    2015

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

801

1658

- 857

2

надійшло справ за звітний період

5664

10662

- 4998

3

усього перебувало у провадженні справ

6465

12320

- 5855

4

закінчено провадження у справах

5279

11519

- 3739

в тому числі

із прийняттям постанови

4361

9966

     - 5605

 

у тому числі із задоволенням позову

3185

8576

 - 5391

передано в інші суди

90

         37

       +53

із закриттям  провадження у справі

157

276

       -119

залишенням заяви без розгляду

671

      1240

- 569

5

залишок нерозглянутих справ на кінець періоду

1186

801

+385

6

 

з них: провадження у яких  зупинено

150

188

       +38

 

Із загальної кількості адміністративних справ, у яких судом прийняті постанови, здебільшого ухвалювались рішення про задоволення позовних вимог - 3185. Питома вага таких справ становить 60 % від загальної кількості справ, у яких закінчено провадження.

Показники ухвалення судових рішень про залишення заяв без розгляду – 671 та закриття провадження у справах – 157 займають наступні позиції по закінченню провадження у справах після прийняття постанов про вирішення спорів. В аналогічному періоді 2015 року такі показники виглядали наступним чином – 1240 та 276, відповідно.

Домінуючими підставами для залишення позову без розгляду залишаються: наявність в провадженні цього або іншого адміністративного суду адміністративної справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; надходження клопотання від позивача про відкликання позовної заяви; подання позовної заяви з пропущенням встановленого законом строку для звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання  причин пропуску строку звернення поважними.

Поширеними підставами закриття провадження у справах були: відмова позивача від адміністративного позову і прийняття цієї відмови судом, а також якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства та з інших причини, передбачених вимогами статті 157 КАС України.  

 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

В Харківському окружному адміністративному суді в 2016 році перебувало в провадженні 36 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з яких 30 надійшли в звітному періоді (залишок на початок звітного періоду складав 6 заяв). В порівнянні цих показників з аналогічним періодом 2015 року, в провадженні суду перебувало 48 (надійшло 38 таких заяв), тобто цей показник тримається майже на одному рівні.

Стосовно категорій цих заяв можна зазначити, що у звітному періоді надійшла найбільша кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами по категорії спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів з деякими видами вимог (14), по категорії спорів з відносин публічної служби (4),  по категорії спорів з відносин забезпечення юстиції (2),  по категорії спорів з приводу забезпечення сталого розвитку  населених пунктів та землекористування  (6), по категорії спорів  організації господарської діяльності (3).

За результатами розгляду цієї категорії спорів  заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: задоволено – 8 (скасовано постанови Харківського окружного адміністративного суду), залишено без задоволення – 11,  повернуто - 3, ухвалено інші рішення  до відкриття провадження 6.

З п’яти підстав, визначених частиною 2 статті 245 КАС України, основною була та, що визначена в пункті 1 частини 2 вказаної статті, а саме: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.  

Стосовно порівняння залишку нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами можна відмітити, що в звітному періоді поточного року показник залишку складає – 6 заяв та аналогічний показник залишку нерозглянутих заяв (6) за  2015 рік.   

Щодо показника порушення 2-х місячного строку розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (5), що складає 16 % від розглянутих заяв, (в минулому звітному періоді - 3), що є  позитивним показником.

 

 

Розгляд заяв, клопотань, подань

Стан розгляду заяв, клопотань, подань, а саме: про забезпечення доказів (в тому числі, що надійшли до подання позовної заяви), про забезпечення позову, про заміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову, в порядку виконання судових рішень, які надійшли та розглянуті у звітному періоді, відображений нижче в таблиці № 5.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Таблиця № 5

 

Розгляд заяв, клопотань, подань  

12  місяців

2016 року

12 місяців

 2015 року

1

Перебувало на розгляді (усього)

1067

        1491

2

залишок на початок звітного періоду

32

42

3

надійшло

1035

1449

4

повернуто

9

21

5

залишено без розгляду

14

37

6

розглянуто усього, в тому числі:

1011

1459

7

задоволено

698

478

8

відмовлено у відкритті  (у задоволенні заяви)

298

923

9

з порушенням строків передбачених КАСУ

100

151

10

залишок не розглянутих заяв

56

32


         Порівнюючи вищевказані показники за 2016 рік з 2015 роком, загалом можна зазначити різну динаміку показників таблиці № 5.                    

Щодо показника строків розгляду 100 проти 151 (в аналогічному періоді минулого року), що складає 9,9% (проти 10,4%) від кількості розглянутих заяв. При цьому важливо звернути увагу на об’єктивну причину: збільшення майже удвічі навантаження на  працюючих судів (причини зазначені вище).

Для характеристики показників надходження заяв у порядку виконання судових рішень варто звернути увагу на збільшення майже вдвічі цього показника - 807 проти 476 у минулому звітному періоді при цьому залишок нерозглянутих заяв складав - 49 проти  27(в минулому звітному періоді).

Показник надходження заяв про забезпечення позову – 153 в поточному звітному періоді значно зменшився, проти -  724 у аналогічному звітному періоді 2015 року,  за рахунок зменшення надходження аналогічних заяв від органів соціального захисту  та зайнятості населення.  

Щодо залишку нерозглянутих заяв та матеріалів, клопотань, подань, (рядок 14, гр.9, розділу 1.1) 286 проти 181 в минулому році можна зазначити, що питому вагу його складають позовні заяви за якими не вирішено питання про відкриття провадження 224 проти 141, при незначній різниці кількості  показників позовних заяв, залишених без руху – 153 проти 82 в минулому році.

Варто звернути увагу на таку важливу ділянку роботи суду як розгляд заяв в порядку виконання рішень суду. На розгляді суду у звітному періоді перебувало 834 проти 497 (в аналогічному звітному періоді 2015 року) заяв щодо: відстрочки виконання рішення суду, заміни способу чи порядку виконання вішення суду, розстрочки виконання рішення, заміни сторони виконавчого провадження, видачі дубліката виконавчого листа, надання роз’яснень щодо виконання рішення, поновлення строку пред’явлення  виконавчого документу, судовий контроль за виконанням  рішення суду, про виправлення описки у постанові суду та в виконавчому листі. Більшість з цієї категорії заяв складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження, виправлення помилки (чи описки) у виконавчому листі.

У деяких випадках причинами надходження заяв про виправлення помилки (чи описки) у виконавчому листі є помилки в частині назв та реквізитів осіб, які брали участь в справі, та розміру коштів, які підлягають стягненню.

Виконавчий лист формується автоматизованою системою документообігу суду КП «ДСС» на підставі даних, зазначених в судових рішеннях. В разі невірного зазначення позивачами в позовних заявах назв, реквізитів, або не внесення ними уточнень, ці дані відображаються в постановах суду та виконавчих документах.

Розділ V Кодексу адміністративного судочинства України регламентує процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, зокрема, положеннями статей 257 та 267 суду надані функції контролю за ходом виконання винесеного ним рішення.

При наявній можливості судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, робота в цьому напрямку оцінюється як недостатня.     

Актуальність питання носить виправданий характер, оскільки невиконання рішень, постановлених іменем України, підриває авторитет судової системи і держави в цілому та зводить нанівець проведену судом роботу по винесенню рішення.

Необхідно зазначити, що за звітний період судом винесено 1 судове рішення, згідно з яким суд зобов’язав суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про його виконання, в аналогічному періоді минулого року винесено також 1 судове рішення.

Згідно зі статистичними даними суддівським корпусом Харківського окружного адміністративного суду за 12 місяців 2016 року розглянуто  5279 адміністративних справ (в аналогічному періоді минулого року – 11519), задоволено позовних вимог по 3185 справах (проти 8576), тому відповідно за цими рішеннями видано звітному періоді поточного року - 2001 виконавчий документ (проти 4160) в минулому році. При цьому необхідно звернути увагу, що виконавчі листи видавались в 2016 році як за рішеннями, винесеними в поточному році так і за рішеннями за минулі роки, які набрали чинності після апеляційного та касаційного оскарження.

 При цьому варто звернути увагу на те, що не по всіх рішеннях наступає примусова стадія його виконання, а це означає, що можливе виконання судового рішення відповідачем по справі без видачі виконавчого документу. Тому в окремих випадках позивач не ініціює примусове виконання, постановленого на його користь судового рішення, та в свою чергу не ставить питання видачі виконавчого документа.

 

    Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набрав чинності з 1 вересня 2015,  внесені суттєві зміни для  сторін  учасників судового розгляду справ.

       Збільшення ставок судового збору, як свідчить практика, дисциплінує учасників судового процесу та є бар’єром для збільшення кількості випадків зловживання своїми правами на звернення до суду, що особливо стосується суб’єктів владних повноважень.

       Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя. Отже Закон України «Про судовий збір» виступає певною гарантією функціонування судової системи в цілому.

        Статтею 5 Закону зменшено коло осіб, яким встановлено пільги щодо сплати судового збору, в основному це стосується державних органів. При цьому важливо звернути увагу, що частиною 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 визначено: Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.

       Однак незважаючи на це до суду продовжують надходити позови суб’єктів владних повноважень з заявами про відстрочення сплати чи звільнення від сплати судового збору.      

       З огляду на зазначене вище збільшився відсоток повернення позовних заяв, поданих суб’єктами владних повноважень, з причини несплати судового збору.

        Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 12 місяців 2016 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 39 229 091 грн., проти  7 029 386  грн. в аналогічному періоді 2015 році.

Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік основних причин, повернення судового збору, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.      

Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що розмір цієї суми складає 174 024 грн. проти  2 124 543 грн. за аналогічний період минулого року.                                                                                                        

Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, зменшився: в звітному періоді складав 655 211 грн. проти 1103175 грн. в аналогічному звітному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного зменшення показника находження на розгляд до Суду позовних заяв, подань, клопотань, тощо.

Оскільки Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», згідно з яким суттєво зменшено кількість пільговиків щодо сплати судового збору, то показники за 6 місяців 2016  року виглядають наступним чином:

- стосовно пільг щодо сплати судового збору варто звернути увагу на найбільші показники: 433 721 грн. - позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; 78 240 - інваліди  Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку  особи;  51 397 грн. - інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів; 26 659 грн. учасники бойових дій, Герої України  - у справах пов’язаних з порушенням їх прав; 27 009 грн. - позивачі у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

        Щодо повернення помилково сплаченого судового збору то варто відзначити, що відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 827 від 19.09.2016 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» подання про повернення помилково сплаченого судового збору  повинно здійснюватись судами загальної юрисдикції, а отже починаючи з  листопада 2016 року Харківським окружним адміністративним судом винесено 6 подань про повернення  помилково сплаченого судового збору на загальну суму 8637,73 грн. Виконання вказаних подань про повернення помилково сплаченого судового збору фізичним та юридичним особам проводиться органами  Державної казначейської служби України.

ВИСНОВКИ

 

       Отже, враховуючи вищевикладені статистичні дані та аналітичну інформацію до них, можна  констатувати наступне:

       Показники роботи суду як якісні так і кількісні протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями при дотриманні строків їх розгляду.

       Об’єктивною обставиною збільшення навантаження на працюючих суддів є той факт, що в 2016 році в Харківському окружному адміністративному суді тільки 840 за штатним розписом) суддів приймають участь  у відправленні правосуддя.

      Суддівський корпус при збільшеному, в порівнянні з минулим звітним періодом, навантаженні за основними показниками не допускав погіршення своєї роботи.

        За результатами аналізу показників Харківського окружного адміністративного суду та зведеної інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами, наданої Вищим адміністративним судом України за січень-грудень 2016 року встановлено, що показник середньомісячного надходження справ і матеріалів по Україні на розгляд до одного судді окружного адміністративного суду становив 54 одиниці.

       Найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у Окружному адміністративному суді міста Києва (157), Рівненському  (107)  та Харківському окружних адміністративних судах (104),  що у  3 та  2 рази більше  за середній показник.

       Середньомісячна кількість справ і матеріалів, розглянутих одним суддею окружного адміністративного суду  становила 47одиниць.

        Найбільший показник середньомісячної кількості розглянутих справ і матеріалів на одного суддю спостерігається в Окружному адміністративному суді міста Києва (116) та Харківському - (96) та Рівненському окружних адміністративних судах (86) що у 2,4 та 2   рази більше, ніж середній показник.

       Основними факторами, які впливали на динаміку показників судової статистики, є неоднакове застосування суддями одних і тих самих норм матеріального права, що призводить до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

        Відсутність єдиної судової практики свідчить про актуальність створення умов для підвищення кваліфікації суддів шляхом проведення семінарів, нарад, круглих столів та тренінгів щодо особливостей розгляду окремих категорій адміністративних справ, своєчасно вживати, передбачені законом, заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику за окремими категоріями адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

        За підсумками проведеного огляду даних про стан здійснення судочинства Харківського  окружного адміністративного суду у  2016 році можна зробити висновок, що у звітному періоді загалом зменшилась кількість надходження та кількість розглянутих адміністративних справ в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2015 року.

       Основою причиною є суттєве зменшення надходження справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян.

        Для подальшого покращення результатів роботи Суду пропонується продовжувати проведення постійного моніторингу за своєчасністю розгляду справ, обґрунтованістю причин відкладення судових засідань, зупинення провадження, підвищувати вимоги до своєчасного та якісного виготовлення судових рішень, продовжити роботу з підвищення професійного рівня суддів і працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять з вивчення змін у чинному законодавстві, новел судової практики по окремих категоріях адміністративних справ, застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

 

 

Виконуючий обов’язки голови суду                                                              О.В.Панченко

 

20.01.2017

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua