Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2016 року

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18 „Б-3” т.730-42-72 inbox@adm.hr.court.gov.ua код ЄДРПОУ 34390710

 

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ  2016 РОКУ

 

На виконання доручення Державної судової адміністрації України та плану роботи Харківського окружного адміністративного суду, на підставі показників статистичної звітності підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за  перше  півріччя  2016 року.

Згідно з вимогами законодавства України про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Основне завдання  адміністративного суду  полягає у захисті  прав та законних інтересів, перш за все громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами  владних повноважень

Винесення законного судового рішення є основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів, а тому при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом (далі – Суд) слід приділити увагу аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

 Відповідно до штатного розпису кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду становить 40, однак 30 суддів не приймають участь в  автоматичному розподілі справ  та не здійснюють відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням  строку повноважень  та  знаходженням у відпустці по догляду за дитиною. Таким чином тільки 10 суддів приймають участь у розгляді справ.  

Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

Метою статистичного аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Харківського окружного адміністративного суду у  першому півріччі 2016 року.

Об’єктом дослідження є показники звітів за  перше півріччя 2016 року у порівнянні із показниками аналогічних звітів за перше півріччя 2015 року за формами:

-         № 2а - «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства»;

-         № 3 - «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності»;

-         № 4 - «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень»;

-          Інформація про основні показники здійснення судочинства.

Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, середньомісячного навантаження на одного суддю, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями, якість розгляду справ та строки їх вирішення.

Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду в порівнянні з аналогічним  періодом 2015 року, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види заяв і матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма № 1).           

Таким чином, за перше півріччя 2016 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 4069 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 7603, які надійшли за аналогічний період 2015 року, тобто кількість надходження зменшилось майже в 1,8 раз.

У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за перше півріччя 2016 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.                     

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

3682

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

3541

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

141

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

3561

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

716

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

        50

залишено без розгляду

5

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

2790

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

121

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

         70

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

3733

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

2932

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

801

2.3

закінчено провадження у справі

2386

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  63,9%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

1409

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 59%

2.3.4

з прийняттям постанови

1906

2.3.5

передано в інші суди

34

2.3.6

закрито провадження у справі

96

2.3.7

залишено заяву без розгляду

350

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1347

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

 36,1%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

391

3

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження  на кінець звітного періоду (усього)

51

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

51

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

51

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

23

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

17

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

6

4.3

повернуто

2

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

          3

4.5

закінчено провадження

9

4.6

заяву залишено без задоволення

          5

4.7

заяву задоволено

2

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

2

4.6.2

скасовано ухвал

0

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

1

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

9

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

539

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

507

5.2

залишок на початок звітного періоду

32

5.3

 усього розглянуто

 494

в тому числі:

5.3.1

повернуто

3

5.3.2

залишено без розгляду

11

5.3.3

відмовлено у відкритті /у задоволенні заяви

126

5.3.4

задоволено

354

5.3.5

з порушенням термінів

60

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

45

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

11 237 138

6.2

підлягає поверненню (грн.)

1 593 798

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет (грн.)

0

6.4

Звільнено від сплати відповідно до чинного законодавства (грн.)

     422 976

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені   2015 р.

       1557

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

1557

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

  38,2%

9

Кількість скасованих судових рішень  

        152

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

   9,8%

10

Кількість змінених судових рішень

         3

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

        0,2%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

1402

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

90%

    

Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

Виходячи з показників кількості скасованих (152) та змінених (3) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає – 9,8 %, змінених – 0,2 %, а рішень, залишених без змін – 90%, що свідчить про високу якість судових рішень.

        Однак зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні, що залишається пріоритетним завданням на наступний період.

Незважаючи на зменшення середньомісячного надходження позовних заяв і матеріалів до суду за 6 місяців 2016 року, кожним суддею проведений значний обсяг роботи.

Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

Протягом 6 місяців 2016 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшла 3541 позовна заява, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник складав 6759 позовних заяв. Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

Показники руху позовних заяв виглядають наступним чином: Діаграма 1, 2

Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати незначну зміну їх відсоткового співвідношення при значному зменшенні кількісних показників.

Судді при отриманні позовних заяв звертають увагу на дотримання вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Так, станом на 30 червня 2016 року не розглянута 121 позовна заява, у тому числі 70 позовів залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.

При цьому слід зазначити, що по 51 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні декілька робочих днів червня місяця надійшло 80 позовних заяв, а враховуючи приписи статті 107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 12 місяців 2015 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які відображені нижче в таблиці № 3.

                                                                                                                                    Таблиця № 3

 

Категорія справ

 

Перебувало в провадженні

%

до загальної кількості надходження справ 

кількість справ,  закінчених провад-

женням

% 

до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

1

0,03%

1

0,04%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

43

1,2%

36

1,5%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

228

6,1%

158

6,6%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

6

0,2%

6

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

246

6,6%

163

2,1%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

228

6,1%

128

6,8%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

18

0,5%

4

0,2 %

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

1437

38,5%

1020

42,7%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

195

5,2%

159

6,6%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

439

11,8%

318

13,3%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

172

4,6%

122

5,1%

Спори з приводу проходження публічної служби 

720

19,3%

261

11,0%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

3733

100%

2386

100%

  

З наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу –  1437 справ (38,5 % від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог; 720 справ (19,3%) спори з приводу проходження публічної служби;  439 справ (11,8%) – спори з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

Отже, і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори – 1020 (42,7 %), 261 (11 %)  та 318 (13,3%) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема, найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Значно знизилась у порівнянні з першим півріччям 2015 року кількість звернень податкових органів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) з 1057 до 41, а також стягнення податкової заборгованості (з 1575 до 241).

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики (439).

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною збільшення вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 6,6 %, та є майже не змінним протягом порівняльних періодів.

Для більш повної характеристики стану розгляду справ важливо розглянути їх кількісні  показники  у порівнянні з показниками за 6 місяців 2015 року.

Відповідні статистичні дані розгляду адміністративних справ наведені нижче в таблиці № 4.

Таблиця № 4

 

 

 

Показник

Період

Динаміка   (+,-)

6 міс. 2016

6 міс.    2015

1

залишок нерозглянутих справ на початок  звітного періоду

801

1658

- 857

2

надійшло справ за звітний період

2932

6054

- 3122

3

усього перебувало у провадженні справ

3733

7712

- 3979

4

закінчено провадження у справах

2386

6125

- 3739

в тому числі

із прийняттям постанови

1906

5256

      - 3350

 

у тому числі із задоволенням позову

1478

4514

- 3036

передано в інші суди

34

         18

        +16

із закриттям  провадження у справі

96

156

        -60

залишенням заяви без розгляду

350

      695

- 345

5

залишок нерозглянутих справ на кінець періоду

1347

1587

-240

6

 

з них: провадження у яких  зупинено

391

122

         +269

 

Із загальної кількості адміністративних справ, у яких судом прийняті постанови, здебільшого ухвалювались рішення про задоволення позовних вимог. Частина таких справ становить 62 % від загальної кількості справ, у яких закінчено провадження.

Показники ухвалення судових рішень про залишення заяв без розгляду (350) та закриття провадження у справах (96) займають наступні позиції по закінченню провадження у справах після прийняття постанов про вирішення спорів. В аналогічному періоді 2015 року такі показники виглядали наступним чином  (695 та 156), відповідно.

Домінуючими підставами для залишення позову без розгляду залишаються: наявність в провадженні цього або іншого адміністративного суду адміністративної справи про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; надходження клопотання від позивача про відкликання позовної заяви; подання позовної заяви з пропущенням встановленого законом строку для звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання  причин пропуску строку звернення поважними.

Поширеними підставами закриття провадження у справах були: відмова позивача від адміністративного позову і прийняття цієї відмови судом, а також якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства та з інших причини, передбачених вимогами статті 157 КАС України.

Щодо залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, то можна зазначити, що залишилися нерозглянутими 1347 адміністративних справ, проти 1587 справ на кінець аналогічного періоду 2015 року.

При цьому слід звернути увагу, що в звітному періоді збільшився показник зупинених проваджень, які не розглянуті на кінець звітного періоду - 391, проти 122  адміністративних справ зупинених провадженням за аналогічний період 2015 року.   

Стосовно аналізу строків розгляду адміністративних справ можна зазначити, що переважну більшість справ суддівським корпусом розглянуто з дотриманням встановлених законом строків. У звітному періоді  1409 (59%) адміністративних справ розглянуто з перевищенням строку, встановленого КАС України. В аналогічному періоді минулого року з перевищенням строку розглянуто 1800 (29%) адміністративних справ.

 Проте, аналізуючи цей показник варто враховувати як об’єктивну обставину порушення строків розгляду справ збільшення навантаження на працюючих суддів у зв’язку закінченням повноваження у 27-ти суддів ХОАС (3-є суддів перебуває у відпустках по догляду за дітьми), а отже в першому півріччі 2016 року правосуддя відправляли 9 суддів, а у аналогічному звітному періоді минулого року – 20 суддів (з врахуванням  показника  розглянутих справ головою суду).

Аналізуючи інші причини порушення строків розгляду справ, можна зробити висновок, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи цей строк не вкладається у строки передбачені частиною 1 статті 122 КАС України.  

Однією з причин порушення суддями визначених законодавством строків розгляду справ різних категорій є неявка в суд учасників процесу; невиконання або несвоєчасне виконання відповідними особами законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду; оголошення в судовому засіданні перерви за клопотаннями сторін; тривалий термін проведення судових експертиз; безпідставне задоволення клопотань, які подаються сторонами без належного обґрунтування, тощо.

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, зупинення провадження до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства також є  днією із причин порушення розумних строків розгляду адміністративних справ.  

 

Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

В Харківському окружному адміністративному суді в першому півріччі 2016 року перебувало в провадженні 23 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, з яких 17 надійшли в звітному періоді (залишок на початок звітного періоду складав 6 заяв). В порівнянні цих показників з аналогічним періодом 2015 року, в провадженні суду перебувало 29 (надійшло 19), тобто цей показник тримається майже на одному рівні.

Стосовно категорій цих заяв можна зазначити, що у звітному періоді надійшла найбільша кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами по категорії спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів з деякими видами вимог (10), по категорії спорів з відносин публічної служби (1),  по категорії спорів з відносин забезпечення юстиції (1),  по категорії спорів з приводу забезпечення сталого розвитку  населених пунктів та землекористування  (2), по категорії спорів  організації господарської діяльності (3).

За результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: розглянуто  - 14, показник залишку складає – 9.

З п’яти підстав, визначених частиною 2 статті 245 КАС України, основною була та, що визначена в пункті 1 частини 2 вказаної статті, а саме: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи.   

Щодо показника порушення 2-х місячного строку розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (1), що складає 7% від розглянутих заяв, (в минулому звітному періоді - 1), що є  позитивним показником.

 

Розгляд заяв, клопотань, подань

Стан розгляду заяв, клопотань, подань, а саме: про забезпечення доказів (в тому числі, що надійшли до подання позовної заяви), про забезпечення позову, про заміну заходів забезпечення позову, про скасування заходів забезпечення позову, в порядку виконання судових рішень, які надійшли та розглянуті у звітному періоді, відображений нижче в таблиці № 5.                                                                                                                            

                                                                                                                                   Таблиця № 5

 

Розгляд заяв, клопотань, подань  

6  місяців

2016 року

6 місяців

 2015 року

1

Перебувало на розгляді (усього)

539

  864

2

залишок на початок звітного періоду

32

42

3

надійшло

507

822

4

повернуто

                  3

12

5

залишено без розгляду

11

21

6

розглянуто усього, в тому числі:

494

840

7

задоволено

 354

246

8

відмовлено у відкритті  (у задоволенні заяви)

126

561

9

з порушенням строків передбачених КАСУ

60

87

10

залишок не розглянутих заяв

45

24


         Порівнюючи вищевказані показники за перше півріччя 2016 року з аналогічним періодом 2015 року, загалом можна зазначити різну динаміку показників таблиці № 5.                    

Щодо показника строків розгляду 60 проти 87 (в аналогічному періоді минулого року -10,4%), що складає 12,1% від кількості розглянутих заяв. При цьому важливо звернути увагу на об’єктивну причину: збільшення майже удвічі навантаження на  працюючих судів, у зв’язку із закінченням повноважень інших суддів.

Для характеристики показників надходження заяв у порядку виконання судових рішень варто звернути увагу на збільшення  цього показника - 380 проти 252 у минулому звітному періоді при цьому залишок нерозглянутих заяв складав - 27 проти 14 (в аналогічному  звітному періоді минулого року).

 Показник заяв про забезпечення позову (72) в поточному звітному періоді значно зменшився проти -  435 у аналогічному звітному періоді 2015 року.

Щодо загального залишку нерозглянутих заяв та матеріалів, клопотань, подань, (рядок 14, гр.9, розділу 1.1) 176 проти 235 в минулому році можна зазначити, що питому вагу його складають позовні заяви за якими не вирішено питання про відкриття провадження 121 проти 201, при незначній різниці кількості  показників позовних заяв, залишених без руху – 70 проти 82 в минулому році.

Варто звернути увагу на таку важливу ділянку роботи суду як виконання рішень суду. На розгляді суду у звітному періоді перебувало 407 проти 273 (в аналогічному звітному періоді 2015 року) заяв щодо: відстрочки виконання рішення суду, заміни способу чи порядку виконання вішення суду, розстрочки виконання рішення, заміни сторони виконавчого провадження, видачі дубліката виконавчого листа, надання роз’яснень щодо виконання рішення, поновлення строку пред’явлення  виконавчого документу, судовий контроль за виконанням  рішення суду, про виправлення описки у постанові суду та в виконавчому листі. Більшість з цієї категорії заяв складають заяви про заміну сторони виконавчого провадження, виправлення помилки (чи описки) у виконавчому листі. 

Згідно зі статистичними даними суддівським корпусом Харківського окружного адміністративного суду за 6 місяців 2016 року розглянуто 2386 адміністративних справ (в аналогічному періоді минулого року – 6125), задоволено позовних вимог по 1906 справах (проти 4514), то відповідно за цими рішеннями видано звітному періоді поточного року - 1015 виконавчих документів (проти 1990) в минулому році. При цьому необхідно звернути увагу, що виконавчі листи видавались в 2016 році як за рішеннями, винесеними в 2015 році так і за рішеннями за минулі роки, які набрали чинності після апеляційного та касаційного оскарження.

 Варто також врахувати, що не по всіх рішеннях наступає примусова стадія його виконання, а це означає, що можливе виконання судового рішення відповідачем по справі без видачі виконавчого документу. Тому в окремих випадках позивач не ініціює примусове виконання, постановленого на його користь судового рішення, та в свою чергу не ставить питання видачі виконавчого документа.

 

    Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набрав чинності з 1 вересня 2015,  внесені суттєві зміни для  сторін  учасників судового розгляду справ.

       Збільшення ставок судового збору, як свідчить практика, дисциплінує учасників судового процесу та є бар’єром для збільшення кількості випадків  зловживання своїми правами на звернення до суду, що особливо стосується суб’єктів владних повноважень.

       Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя. Отже Закон України «Про судовий збір» виступає гарантією функціонування судової системи в цілому.

        Статтею 5 Закону зменшено коло осіб, яким встановлено пільги щодо сплати судового збору, в основному це стосується державних органів. При цьому важливо звернути увагу, що частиною 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 визначено: Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.

       Однак незважаючи на це до суду продовжують надходити позови суб’єктів владних повноважень з безпідставними заявами про звільнення від сплати судового збору. З огляду на зазначене вище збільшився відсоток повернення позовних заяв, поданих суб’єктами владних повноважень з причини несплати судового збору.

        Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 6 місяців 2016 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 11 237 138 грн., проти  486 586  грн. в аналогічному періоді 2015 році.

Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог статті  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 1 593 798 грн. проти  105 933 грн. за аналогічний період минулого року.

Чинним законодавством встановлено вичерпний перелік основних причин, повернення судового збору, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.                                                                                                             

Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, зменшився: в звітному періоді складав 422 976 грн. проти 725 604 грн. в аналогічному звітному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного зменшення показника находження на розгляд до Суду позовних заяв, подань, клопотань, тощо.

Оскільки Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» суттєво зменшено кількість пільговиків щодо сплати судового збору, то показники за 6 місяців 2016 року виглядають наступним чином:

- стосовно пільг щодо сплати судового збору - (усього 422 976 грн.), а найбільші показники: 288 809 грн. - позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; 61 183 - інваліди  Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку  особи;  24 391 грн. - інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;  15 434 грн. - позивачі у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

ВИСНОВКИ

 

         Підводячи підсумок вищевикладеному можна констатувати, що стан організації та здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом у першому півріччі 2016 року засвідчує наступне.

        Показники роботи суду як якісні так і кількісні протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями при дотриманні строків їх розгляду.

       Об’єктивною обставиною збільшення навантаження на працюючих суддів є той факт, що в першому півріччі 2016 року в Харківському окружному адміністративному суді тільки 10 (з врахуванням показника голови суду) суддів приймають участь в розгляді справ.

        Суддівський корпус при збільшеному, в порівнянні з минулим звітним періодом, навантаженні не допускав погіршення своєї роботи за основними показниками.

Задля об’єктивності варто звернути увагу і на показники стану розгляду адміністративних справ і матеріалів, які узагальнюються Вищим адміністративним судом України.

        Відповідно до зведеної інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами, наданої Вищим адміністративним судом України за січень-червень 2016 року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів по Україні на розгляд до одного судді окружного адміністративного суду становив 44 одиниці.

        Найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у Окружному адміністративному суді міста Києва (134), Харківському окружному адміністративному суді (93) що у понад 2 рази більше ніж середній показник.

       Середньомісячна кількість справ і матеріалів, розглянутих одним суддею окружного адміністративного суду  становила 40 одиниць.

        Найбільший показник середньомісячної кількості розглянутих справ і матеріалів на одного суддю спостерігається в Окружному адміністративному суді міста Києва (103) та Харківському окружному адміністративному суді (81), що у 2  рази більше, ніж середній показник.

       Основними факторами, які впливали на динаміку показників судової статистики, є неоднакове застосування суддями одних і тих самих норм матеріального права, що призводить до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

       Відсутність єдиної судової практики свідчить про актуальність створення умов для підвищення кваліфікації суддів шляхом проведення семінарів, нарад, круглих столів та тренінгів щодо особливостей розгляду окремих категорій адміністративних справ. своєчасно вживати, передбачені законом, заходи для виявлення та усунення помилок під час здійснення судочинства, систематично вивчати судову практику по окремим категоріям адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

        За підсумками проведеного огляду даних про стан здійснення судочинства Харківського  окружного адміністративного суду у першому півріччі 2016 року можна зробити висновок, що у звітному періоді зменшились надходження та кількість розглянутих адміністративних справ в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2015 року у зв’язку із зменшенням надходження справ зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та  справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян.

       Для подальшого покращення результатів роботи Суду пропонується продовжувати проведення постійного моніторингу за своєчасністю розгляду справ, обґрунтованістю причин відкладення судових засідань, зупинення провадження, підвищувати вимоги до своєчасного та якісного виготовлення судових рішень, продовжити роботу з підвищення професійного рівня суддів і працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять з вивчення змін у чинному законодавстві, новел судової практики по окремих категоріях адміністративних справ, при розгляді справ слід застосовувати практику Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, а також практику Європейського суду з прав людини.

 

Голова суду                                                                                                            Ю.В. Кучма

 

21.07.2016

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua