Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2015 рік

ОГЛЯД ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

ЗА 12 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ

 

 

На виконання доручення Державної судової адміністрації України та плану роботи Харківського окружного адміністративного суду, на підставі показників статистичної звітності підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за 12 місяців 2015 року.

Згідно з вимогами статті 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12.02.2015 № 192-VIII) суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Основне завдання  адміністративного суду  полягає у захисті  прав та законних інтересів, перш за все громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами  владних повноважень

Оскільки основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення законного судового рішення, то при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом (далі – Суд) слід приділити увагу аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.

Варто звернути увагу на те, що за штатним розписом кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду становить 40, однак оскільки у 26-ти суддів закінчились повноваження та 3-є суддів перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, судочинство здійснювалось 11 суддями.

Завданням даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання такої статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

Метою статистичного аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Харківського окружного адміністративного суду у 2015 році.

Об’єктом дослідження є показники звітів за 12 місяців 2015 року у порівнянні із показниками аналогічних звітів за 12 місяців 2014 року за формами: № 2а - «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», № 3 - «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності», № 4 - «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» та інформація про основні показники здійснення судочинства.

Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, середньомісячного навантаження на одного суддю, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями, якість розгляду справ та строки їх вирішення.

Варто зазначити, що аналізу підлягає і такий напрямок роботи Суду, як забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції.

Розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України № 193 від 02.09.2014 про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, установлено, що розгляд справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду здійснюється Харківським окружним адміністративним судом.

Відновлено роботу Луганського окружного адміністративного суду розпорядженням Вищого адміністративного суду України від 27.03.2015 № 70 "Про відновлення роботи Луганського окружного адміністративного суду".

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» зміна підсудності стосувалась лише справ розгляд по яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних адміністративних судів, однак не закінчені адміністративні справи Луганським окружним адміністративним судом до Харківського окружного адміністративного суду не були передані.

Отже, до Суду на розгляд за період з 05.01.2015 по 01.04.2015 надійшло 326 адміністративних справ та матеріалів безпосередньо від заявників, які були належним чином зареєстровані, обліковані та передані на розгляд суддівському корпусу ХОАС.

Після відновлення роботи Луганського окружного адміністративного суду, відповідно до акту приймання-передавання було передано 49 матеріалів, провадження за якими не відкрито.

Характеризуючи основні показники здійснення судочинства необхідно зазначити, що станом на 01 січня 2015 року залишок нерозглянутих в 2014 році адміністративних справ та заяв становив 1945 (1658 - адміністративних справ, 287 - заяв, матеріалів, клопотань), якщо порівняти з залишком нерозглянутих справ і матеріалів аналогічного звітного періоду 2013 року (2735), то варто відмітити зменшення цього показника.

Аналізуючи статистичні показники слід звернути увагу, що в порівнянні з 2014 роком кількість надходження позовних заяв і матеріалів зменшилась більш ніж в півтора рази (з 23061  в минулому році до 13658  в поточному році).

Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів традиційно зареєстровано по двох категоріях:

- справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

 - справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

При цьому варто звернути увагу що зменшення показника надходження позовних заяв протягом звітного періоду відбулося внаслідок зменшення майже у шість разів кількості адміністративних позовів органів  доходів та зборів, зокрема: щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця). Так, у 2014 році надійшло 9545 таких справ, а в звітному періоді поточного року – 1679 справ.

Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма № 1).

                                                                                                               

Діаграма № 1

 

 

Таким чином, за 12 місяців 2015 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло 13658 позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 23061, які надійшли за аналогічний період 2014 року, тобто кількість надходження зменшилось майже в 1,7 рази.

У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за 12 місяців 2015 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.

                       

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

12396

 

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

12162

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

234

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

12255

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

1475

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

148

залишено без розгляду

57

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

10575

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

141

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

        106

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

12320

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

10662

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1658

2.3

закінчено провадження у справі

11519

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  93,5%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

3643

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ, що перебували у провадженні

 32%

2.3.4

з прийняттям постанови

9966

2.3.5

передано в інші суди

37

2.3.6

закрито провадження у справі

276

2.3.7

залишено заяву без розгляду

1240

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

801

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  6,5%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

188

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

33

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

33

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

33

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

48

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

38

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

10

4.3

повернуто

2

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

5

4.5

закінчено провадження

35

4.6

заяву залишено без задоволення

         24

4.7

заяву задоволено

11

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

11

4.6.2

скасовано ухвал

0

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

10

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які перебували у провадженні у звітному періоді

1491

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

1449

5.2

залишок на початок звітного періоду

42

5.3

 усього розглянуто

 1459

в тому числі:

5.3.1

повернуто

21

5.3.2

залишено без розгляду

37

5.3.3

відмовлено у задоволенні

923

5.3.4

задоволено

478

5.3.5

з порушенням термінів

151

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

32

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

7029386

6.2

підлягає поверненню

2124543

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет

271267

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

    1103175

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені   2015 р.

       3083

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

3083

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

  21,0%

9

Кількість скасованих судових рішень  

        606

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

   19,7%

10

Кількість змінених судових рішень

         27

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

        0,9%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

 2450

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

79,5%

    

 

 

Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

Виходячи з показників кількості скасованих (601) та змінених (27) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає – 19,7 %, змінених – 0,9 %, а рішень, залишених без змін – 79,5%, що свідчить про високу якість судових рішень.

Однак зберігається необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні, та залишається пріоритетним завданням на наступний період.

Наведені вище показники характеризують роботу суддівського корпусу Харківського окружного адміністративного суду в цілому, але ця робота складається перш за все з показників роботи кожного судді. З огляду на це необхідно розглянути  нформацію про основні показники здійснення судочинства за звітний період.

Оскільки для врахування в подальшому огляді необхідні деякі відомості стосовно суддів, необхідно зазначити, що надходження позовних заяв і матеріалів та навантаження по їх розгляду за 12 місяців 2015 року, розраховане на 10 суддів (без врахування трьох суддів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною; не здійснюють відправлення правосуддя у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку перебування на посаді – 26 суддів, а також 1 суддя (голова суду) має встановлений коефіцієнт у зв’язку з виконанням ним адміністративних повноважень, відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форм інформації про основні показники судочинства окружними та апеляційними адміністративними судами, затвердженої рішенням Ради суддів адміністративних судів України.

Зважаючи на вищевикладене можна зазначити, що показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді становить 89 одиниць, а показник середньомісячної кількості розглянутих суддею справ і матеріалів становить 88, тобто, навантаження на фактично працюючих суддів протягом звітного періоду збільшилось, що є свідченням високої інтенсивності роботи суддів.

Незважаючи на зменшення середньомісячного надходження позовних заяв і матеріалів до суду за 12 місяців 2015 року, кожним суддею проведений значний обсяг роботи. При  цьому варто звернути увагу на те, що в аналогічному періоді 2014 році середньомісячний показник надходження до судді складав 85, то в звітному періоді 2015 року цей показник складав 89.

Середньомісячні показники розглянутих справ і матеріалів, складають 83 в 2014 році, то в звітному періоді 88.

При цьому варто звернути увагу, що у 2014 році правосуддя відправляли 25 суддів, а в звітному періоді 10 суддів.

Щодо залишку не розглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду варто  зазначити, що у звітному періоді поточного року залишок нерозглянутих адміністративних справ та матеріалів  склав 942, а в минулому році вдвічі більше -1945.

За результатами аналізу даних таблиці та в порівнянні з відповідним періодом варто звернути увагу на те, що найбільше нерозглянутих справ по категоріях податкових правовідносин, по справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та по справах зі  спорів з відносин публічної служби.  

 

Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

Протягом 12 місяців 2015 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло 12162 позовних заяви, тоді як за аналогічний період 2014 року цей показник складав 20943 позовних заяви. Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

 

  

Показники руху позовних заяв виглядають наступним чином – діаграми № 3 та № 4.

      

 

Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати незначну зміну їх відсоткового співвідношення при значному зменшенні кількісних показників.

Судді при отриманні позовних заяв звертають увагу на дотримання вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Так, станом на 31 грудня 2015 року не розглянута 141 позовна заява, у тому числі 106 позовів залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.

При цьому слід зазначити, що по 35 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні декілька робочих днів грудня місяця надійшло 119 позовних заяв, а враховуючи приписи статті 107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 12 місяців 2015 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які відображені нижче в таблиці № 3.

                                                                                                                                    Таблиця № 3

 

Категорія справ

 

Перебувало в провадженні

%

до загальної кількості надходження справ 

кількість справ,  закінчених провад-

женням

% 

до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

33

0,3%

32

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

153

1,4%

136

1,1%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

532

5,0%

472

3,8%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

51

0,5%

48

0,4%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

195

3,0%

134

2,1%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

452

4,2%

382

3,1%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

33

0,3%

26

0,2 %

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

7475

70,1%

7170

58,2%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

437

4,1%

358

2,9%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

1946

18,3%

1886

15,3%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

415

3,9%

378

3,1%

Спори з приводу проходження публічної служби 

376

3,5%

275

2,2%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

12320

100%

11519

100%

  

 

З наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів, питому вагу –  7475 справ (70,1 % від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 1946 справ (18,3 %) – спори з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. Отже, і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори – 7170 (58,2 %) та 1886 (15,3 %) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема, найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Найпоширенішими зверненнями податкових органів були спори щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) та стягнення податкової заборгованості.

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною збільшення вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 18,3 %, та є майже не змінним протягом порівняльних періодів.

Щодо залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, то можна зазначити, що залишилися нерозглянутими 801 адміністративних справ, проти 1658 справ на кінець аналогічного періоду 2014 року.

Слід звернути увагу, що в звітному періоді збільшився показник зупинених проваджень, які не розглянуті на кінець звітного періоду (188 справи), проти 117 справ зупинених провадженням за аналогічний період 2014 року.

Протягом звітного періоду спостерігається значне зменшення (вдвічі) показника залишку нерозглянутих адміністративних справ в порівнянні з залишком за аналогічний період 2014 року, навіть з огляду на зменшення кількості надходження позовних заяв.

В розрізі категорій залишок нерозглянутих адміністративних справ  виглядає наступним чином: найбільший залишок нерозглянутих справ складає – 305 справи зі спорів стосовно реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, 60 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики та 101 справа зі спорів з відносин публічної служби. Ці статистичні дані пояснюються високим показником надходження позовних заяв зазначених категорій протягом звітного півріччя.

Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ варто враховувати як об’єктивну обставину порушення строків розгляду справ збільшення навантаження на працюючих суддів у зв’язку закінченням повноваження у 29-ти суддів ХОАС (3-є суддів перебуває у відпустках по догляду за дітьми), а отже на кінець 2015 року правосуддя відправляли 10 суддів, а у звітному періоді минулого року – 26 суддів.

Аналізуючи інші причини порушення строків розгляду справ, можна зробити висновок, що при здійсненні правосуддя судді Харківського окружного адміністративного суду загалом дотримуються вимог законодавства щодо розгляду справ протягом розумного строку, хоча інколи цей строк не вкладається у строки передбачені частиною 1 статті 122 КАС України.  

Однією з причин порушення суддями визначених законодавством строків розгляду справ різних категорій є неявка в суд учасників процесу; невиконання або несвоєчасне виконання відповідними особами законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду; оголошення в судовому засіданні перерви за клопотаннями сторін; тривалий термін проведення судових експертиз; безпідставне задоволення клопотань, які подаються сторонами без належного обґрунтування, тощо.

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, зупинення провадження до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства також є  днією із причин порушення розумних строків розгляду адміністративних справ.

Саме для покращення оперативності розгляду адміністративних справ в Харківському окружному адміністративному суді постійно проводиться вивчення та аналіз строків розгляду адміністративних справ, а результати цієї аналітичної роботи регулярно обговорюються на зборах суддів 

 

Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

З 1 вересня 2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору».

Можна відмітити, що збільшення ставок судового збору, як свідчить практика, дисциплінує учасників судового процесу та є бар’єром для збільшення кількості випадків  зловживання своїми права на звернення до суду, що особливо стосується суб’єктів владних повноважень.

Статтею 7 Закону передбачено повернення сплаченого судового збору, яке направлено на забезпечення рівного права доступу до правосуддя. Отже Закон України «Про судовий збір» виступає гарантією функціонування судової системи в цілому.

Статтею 5 Закону зменшено коло осіб, яким встановлено пільги щодо сплати судового збору, в основному це стосується державних органів.

При цьому варто звернути увагу, що частиною 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 визначено: Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.

Однак незважаючи на це до суду продовжують надходити позови суб’єктів владних повноважень з заявами про звільнення від сплати судового збору. З огляду на зазначене вище збільшився відсоток повернення позовних заяв, поданих суб’єктами владних повноважень з причини несплати судового збору.

Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіту про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 12 місяців 2015 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 7 029 386 грн., проти 1 108 128 грн. в 2014 році.

Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог статті  Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 2 124 543 грн. проти 366 225 грн. за аналогічний період минулого року.

Основні причини повернення судового збору чітко визначені чинним законодавством, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.

Стабільно високим на протязі 2014 та 2015 років залишається показник несплаченого судового збору внаслідок встановлених законодавством пільг. Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства, зменшився: в звітному періоді складав 1 103 175 грн. проти 1 715 846 грн. в аналогічному періоді минулого року, що є наслідком об’єктивного зменшення показника находження на розгляд до Суду позовних заяв, подань, клопотань, тощо.

Згідно зі звітом форми № 10 з року в рік був традиційно високим  показник пільг у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та їх територіальних органів, Державної служби фінансового моніторингу України і Національного банку України: в 2014 році  – 12617693 грн., а також у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Пенсійного фонду України та його органів; органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення – 402211 грн.

Оскільки 01.09.2015 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», згідно з яким суттєво зменшено кількість пільговиків щодо сплати судового збору, то показники за 12 місяців 2015 року виглядають наступним чином:

-  стосовно пільг щодо сплати судового збору (до 01.09.2015) пільги у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та їх територіальних органів, Державної служби фінансового моніторингу України і Національного банку України – 641184 грн.

 - пільги у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Пенсійного фонду України та його органів; органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення – 307819 грн.

- стосовно пільг щодо сплати судового збору (після 01.09.2015 Звіт форми № 10 Розділ 21) - найбільші показники - 43863 грн. - позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; 12180 грн. - інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів; 8770 грн. - позивачі у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

      

Підводячи підсумок вищевикладеному можна констатувати, що стан організації та здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом у звітному періоді 2015 року засвідчує наступне.

Показники роботи суду як якісні так і кількісні протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями при дотриманні строків їх розгляду.

Об’єктивною обставиною збільшення навантаження на працюючих суддів є той факт, що на кінець звітного періоду 2015 року правосуддя в Харківському окружному адміністративному суді  з 40 суддів (згідно з штатним розписом)  відправляли 11 суддів: у зв’язку закінченням повноваження у 26-ти суддів та 3-є суддів перебуває у відпустках по догляду за дітьми.   

Задля об’єктивності варто звернути увагу і на показники стану розгляду адміністративних справ і матеріалів, які узагальнюються Вищим адміністративним судом України.

Відповідно до зведеної інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами, наданої Вищим адміністративним судом України за січень-грудень 2015 року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів по Україні на розгляд до одного судді окружного адміністративного суду становить 56 одиниць.

Найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у Окружному адміністративному суді міста Києва (147), Харківському окружному адміністративному суді (89) що у 2,6 та 1,6 рази більше за середній показник.

Середньомісячна кількість справ і матеріалів, розглянутих одним суддею окружного адміністративного суду у січні-грудні 2015 року, становила 54 одиниці.

Найбільший показник середньомісячної кількості розглянутих справ і матеріалів на одного суддю спостерігається в Окружному адміністративному суді міста Києва (113) та Харківському окружному адміністративному суді (88), що у 2 та 1,6 рази більше, ніж середній показник.

Отже, враховуючи вищевикладене основними стандартами роботи Суду по захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів залишаються: якість судового рішення (його законність, обґрунтованість); своєчасність судового рішення; ефективність управління судом (судового адміністрування); задоволеність роботою суду його відвідувачами (учасниками провадження).

 

 

Голова суду                                                                                                            Ю.В. Кучма

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua