Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за перше півріччя 2015 року

 

ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18 „Б-3”, тел. 730-42-73, inbox@adm.hr.court.gov.ua

ОГЛЯД  ДАНИХ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ХАРКІВСЬКИМ  ОКРУЖНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ 

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

 

На виконання доручення Державної судової адміністрації України та плану роботи Харківського окружного адміністративного суду на перше півріччя 2015 року, на підставі показників статистичної звітності підготовлено аналітичний огляд даних судової статистики про стан здійснення судочинства за 6 місяців 2015 року.  

Згідно з вимогами статті 2 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Основне завдання  адміністративного суду  полягає у захисті  прав та законних інтересів, перш за все громадян та юридичних осіб у спорах із суб’єктами  владних повноважень

Оскільки основною передумовою якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів є винесення законного судового рішення, то при проведенні огляду стану здійснення судочинства Харківським окружним адміністративним судом (далі – Суд) слід приділити увагу аналізу кількісних, якісних показників розгляду справ та строків їх розгляду.     

Варто звернути увагу на те, що за штатним розписом кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду становить 40, однак оскільки у 16-ти суддів закінчились повноваження та 3-є суддів перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, судочинство здійснювалось 21-м суддею.

Завданням  даного аналізу є відображення процесів, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання такої статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення тенденцій, що виникають у судовій діяльності, їх аналізу для  вжиття необхідних заходів задля усунення недоліків у роботі та підвищення рівня здійснення судочинства.

Метою статистичного аналізу є визначення кількісних характеристик об’єкта дослідження з урахуванням суб’єктного та предметного складу адміністративних позовів, що надійшли до Харківського окружного адміністративного суду у першому півріччі  2015 року.

Об’єктом дослідження є показники звітів за перше півріччя 2015 року  у порівнянні  із показниками  аналогічних звітів  першого півріччя минулого року за формами: № 2а - «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», №3 - «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до  адміністративної відповідальності», №4 - «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» та інформація про основні показники здійснення судочинства.

Головними аспектами цього аналізу виступають основні показники здійснення судочинства, середньомісячного навантаження на одного суддю, кількість справ та матеріалів, розглянутих судом за окремими  категоріями, якість розгляду справ та строки їх вирішення.

 Варто зазначити, що аналізу підлягає і такий напрямок роботи Суду, як забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції.

Розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України № 193 від 02.09.2014 про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, установлено, що розгляд справ, підсудних Луганському окружному адміністративному суду здійснюється Харківським окружним адміністративним судом.

Відновлено роботу Луганського окружного адміністративного суду  розпорядженням Вищого адміністративного суду України від 27.03.2015 № 70 "Про відновлення роботи Луганського окружного адміністративного суду".

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 1 Закону України  «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» зміна підсудності стосувалась лише справ розгляд по яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних адміністративних судів, однак не закінчені адміністративні справи Луганським окружним адміністративним судом до Харківського окружного адміністративного суду не були передані.   

Отже, до Суду на розгляд за період з 05.01.2015 по 01.04.2015 надійшло 326 адміністративних справ та матеріалів безпосередньо від заявників, які були належним чином зареєстровані, обліковані та передані на розгляд суддівському корпусу ХОАС.

Після відновлення роботи Луганського окружного адміністративного суду, згідно з відповідним актом приймання – передавання було передано 49 матеріалів, провадження  за якими  не  відкрито.

Характеризуючи  основні показники здійснення судочинства необхідно зазначити, що станом на 01 січня 2015 року залишок  нерозглянутих  в 2014 році адміністративних справ та заяв становив 1945 (1658 - адміністративних справ, 287 - заяв, матеріалів, клопотань), якщо порівняти з  залишком нерозглянутих  справ і матеріалів аналогічного звітного періоду 2013 року (2767), то варто відмітити зменшення в поточному півріччі  цього показника.  

Аналізуючи статистичні показники слід звернути увагу, що в порівнянні з минулим  звітним періодом кількість надходження позовних заяв і матеріалів зменшилась більш ніж в півтора рази (з 13336  в минулому році до 7603  в поточному році).                                                                     

Найбільше надходження позовних заяв та матеріалів традиційно зареєстровано по двох категоріях:                 

         - справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;                                                                                    

 - справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

При цьому варто звернути увагу що зменшення показника надходження позовних заяв протягом звітного періоду відбулося внаслідок зменшення майже у сім разів кількості адміністративних позовів органів  доходів та зборів, зокрема: щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця). Так, у першому півріччі 2014 року надійшло 7549 таких справ, а в звітному періоді поточного року –  1057 справ.

Аналізуючи обсяг роботи і навантаження на суддів Харківського окружного адміністративного суду, у першу чергу необхідно звернути увагу на кількість та види матеріалів, що надійшли до суду впродовж звітного періоду (діаграма № 1).

 

                                                                                                                Діаграма № 1

Таким чином, у першому півріччі 2015 року до Харківського окружного адміністративного суду усього надійшло  7603  позовних заяв, заяв, подань, клопотань проти 13336, які надійшли за аналогічний період  2014 року, тобто кількість надходження зменшилось  майже в 1,8 рази.    

У таблиці № 1 наведені основні статистичні показники розгляду адміністративних позовів (справ), заяв, клопотань, подань суддівським корпусом за перше півріччя 2015 року. Детальний аналіз кожного показника окремо буде  надано в наступних розділах аналізу.  

                      

                                                                                                                             Таблиця № 1

 

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

7890

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

6759

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

234

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

6792

в тому числі:

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

728

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

83

залишено без розгляду

24

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

5957

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі (у т.ч. залишено без руху) 

201

в тому числі:

1.4.1

залишені без руху з наданням строку для усунення недоліків

82

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

20086

в тому числі:

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

7712

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

1658

2.3

закінчено провадження у справі

6125

2.3.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  79,4%

в тому числі:

2.3.2

з порушенням терміну розгляду справи

1800

2.3.3

% від загальної кількості  розглянутих справ та матеріалів що перебували у провадженні

 29%

2.3.4

з прийняттям постанови

5256

2.3.5

передано в інші суди

18

2.3.6

закрито провадження у справі

156

2.3.7

залишено заяву без розгляду

695

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

1587

2.4.1

% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні

  20,6%

в тому числі:

2.4.2

зупинено провадження у справі

122

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

22

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

22

3.2

неявка прокурора

0

3.3

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

22

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

0

3.6.2

понад 1 року до 2 років

0

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

29

в тому числі:

4.1

надійшло заяв в звітному періоді

19

4.2

не розглянуті на початок звітного періоду

10

4.3

повернуто

0

4.4

ухвалені інші рішення до відкриття провадження

3

4.5

закінчено провадження

16

4.6

заяву залишено без задоволення

9

4.7

заяву задоволено

7

в тому числі:

4.6.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

7

4.6.2

скасовано ухвал

0

4.6.3

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

0

4.7

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

10

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, заяв про забезпечення  доказів та  позову, заміну та  скасування заходів  забезпечення позову, які знаходились у провадженні у звітному періоді

864

в тому числі:

5.1

надійшли у звітному періоді

822

5.2

залишок на початок звітного періоду

42

5.3

 усього розглянуто

 840

в тому числі:

5.3.1

повернуто

12

5.3.2

залишено без розгляду

21

5.3.3

відмовлено у задоволенні

561

5.3.4

задоволено

246

5.3.5

з порушенням термінів

88

5.3.6

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

24

6

  Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн.) за звітний період

 

6.1

Фактично сплачено  судового збору (грн.)

476586

6.2

підлягає поверненню

105933

6.3

присуджено до стягнення в державний бюджет

134964

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

725604

7

Кількість поданих апеляційних скарг на судові рішення, винесені в першому півріччі 2015 р.

1057

8

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

1057

8.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

  11,0%

9

Кількість скасованих судових рішень  

251

9.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

   23,7%

10

Кількість змінених судових рішень

         11

10.1

 % від загальної кількості оскаржених  рішень

         1,0%

11

Кількість залишених в силі судових рішень

 795

11.1

% від загальної кількості оскаржених  рішень

75,2%

    

Наведені показники демонструють додержання суддівським корпусом стандартів якості роботи, основним з яких, безумовно, є якість судового рішення: його законність, обґрунтованість та своєчасність.

Виходячи з показників кількості скасованих (251) та змінених (11) судових рішень за результатами апеляційного перегляду рішень Харківського окружного адміністративного суду, можна зробити висновок про те, що у своїй більшості судді Харківського окружного адміністративного суду приймають законні та обґрунтовані рішення у відповідності до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.       

У відсотковому вираженні кількість скасованих судових рішень до загальної кількості оскаржених складає – 23,7%, змінених – 11%, а рішень, залишених без змін – 75,2%, що свідчить про високу якість судових рішень.

        Однак необхідність і в подальшому вживати заходів для утримання рівня якості розглянутих судових рішень на належному рівні зберігається та залишається пріоритетним завданням на наступний період.  

Щодо залишку не розглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду варто звернути увагу на традиційно найбільше надходження позовних заяв саме в  останні дні червня 2015 року, зокрема тільки за три останні робочі дня  червня  надійшло  211 заяв і матеріалів, що об’єктивно сформувало залишок  - 1822  адміністративних справ та матеріалів. 

За результатами аналізу даних таблиці та в порівнянні з відповідним періодом  варто звернути увагу на те, що найбільше нерозглянутих справ по категоріях податкових правовідносин та по справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян. Необхідно враховувати, що на кінець звітного періоду показник залишку сформувався здебільшого за рахунок відкритих проваджень по справах вказаної категорії (1015 та 174, відповідно).

 

Аналіз розгляду адміністративних позовів

 

Протягом 6 місяців 2015 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшло  6759 позовних заяв, тоді як за аналогічний період 2014 року цей показник складав 12320 позовних заяв. Показник надходження позовних заяв домінує над показниками надходження судових доручень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв у порядку виконання судових рішень та інших клопотань/подань.

Показники руху позовних заяв виглядають наступним чином – діаграми № 2 та № 3.

      

Порівняння співвідношення результатів розгляду позовних заяв у періодах дозволяє спостерігати незначну зміну їх відсоткового співвідношення при значному збільшенні кількісних показників.

Судді при отриманні позовних заяв звертають увагу на дотримання вимог статей 105-107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Встановивши, що позовну заяву подано без додержання зазначених вимог, виноситься ухвала про залишення позовної заяви  без  руху,  в  якій  зазначаються недоліки позовної  заяви, спосіб їх  усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Так, станом на 1 липня 2015 року не розглянута 201 позовна заява, у тому числі 82 позови залишено без руху. Постановлення ухвал про залишення без руху мають місце тоді, коли позивачі не сплачують судовий збір за звернення з адміністративним позовом, або сплачують не в повній мірі, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», до позовної заяви не додані докази в обґрунтування доводів, викладених в позові, тощо.           

При цьому слід зазначити, що по 119 позовних заявах не вирішено питання про відкриття провадження, оскільки в останні три робочі дні червня місяця надійшло 211 позовних заяв, а враховуючи приписи статті 107 КАС України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду. 

 

Аналіз розгляду адміністративних справ у розрізі категорій

Визначальними вимірами ефективності судочинства є своєчасність та якість розгляду судових справ. За 6 місяців 2015 року в провадженні суддів перебували адміністративні справи наступних категорій, які відображені нижче в таблиці №2.

                                                                                                                                    Таблиця № 2

 

Категорія справ

 

Перебувало в провадженні

%

до загальної кількості надходження справ 

кількість справ,  закінчених провад-

женням

% 

до кількості розглянутих справ

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації громадянами права голосу  на виборах і референдумах

1

0,01%

1

0,01%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації  діяльності цих органів

111

1,8%

93

1,5%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  громадського порядку та безпеки

313

5,2%

263

4,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики  в сфері науки,  культури та спорту 

25

0,4%

16

0,3%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації державної політики у сфері  економіки

195

3,0%

134

2,1%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  сталого  розвитку населених пунктів та землекористування

286

3,2%

198

3,2%

Справи зі спорів  з приводу  охорони навколишнього природного середовища

17

0,2%

9

0,1%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

4789

79,1%

3774

61,6%

Справи зі спорів  з  приводу  реалізації публічної  фінансової політики

218

3,6%

155

2,5%

Справи зі спорів  з приводу  реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту  громадян 

1325

21,9%

1151

18,8%

Справи зі спорів  з приводу  забезпечення  юстиції

243

4,0%

204

3,3%

Спори з приводу проходження публічної служби 

189

3,1%

127

2,1%

Інші справи

0

0%

0

0%

В С Ь О Г О

7712

100%

6125

100%

                                                                                                                                  

З наведених в таблиці № 3 показників вбачається, що, як і в узагальненнях минулих періодів,  питому вагу –  4789 справ (79,1 % від загальної кількості справ, що знаходяться в провадженні суду) складають спори з реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, а також 1325 справ (21,9 %) – спори з реалізації публічної політики в сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. Отже, і більша кількість розглянутих справ серед інших категорій припадає на вказані спори – 3774 (61,6 %) та 1151 (18,8 %) справ, відповідно.

По справах зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами найчастіше судді розглядали спори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до податкових служб міста Харкова та області з приводу скасування податкових повідомлень-рішень, визнання їх не чинними, з питань адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів, зокрема, найбільша кількість спорів про погашення податкового боргу. Найпоширенішими зверненнями податкових органів були спори щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) та стягнення податкової заборгованості.

Наступною по чисельності є категорія справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. 

У більшості своїй це справи по спорах щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Основною причиною збільшення вказаної категорії позовів пояснюється порушеннями вимог діючого законодавства підприємствами, установами та організаціями.

Розподіл часток інших категорій справ у суду коливається від 0 % до 5,2 %, та є майже не змінним протягом порівняльних періодів.                               

Щодо залишку нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, то можна зазначити, що залишилися нерозглянутими 1587 адміністративних справ, проти 2574 справи на кінець аналогічного періоду 2014 року.  

При цьому слід звернути увагу, що в звітному періоді збільшився показник зупинених проваджень, які не розглянуті на кінець звітного періоду (122 справи), проти 109 справ зупинених провадженням за аналогічний період 2014 року.

На особливу увагу заслуговує те, що протягом звітного періоду спостерігається значне зменшення показника залишку нерозглянутих адміністративних справ в порівнянні з залишком  за аналогічний період 2014 року, навіть з огляду на зменшення кількості надходження позовних заяв.   

Якщо проаналізувати залишок нерозглянутих справ в розрізі категорій, то можна зазначити, що найбільший залишок нерозглянутих справ складає – 1015 справу зі спорів стосовно реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог та 174 справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики. Ці статистичні дані пояснюються високим показником надходження  позовних заяв зазначених категорій протягом звітного півріччя.

 

Відомості щодо справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору

Відповідно до показників статистичної звітності форми № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» протягом 6 місяців 2015 року позивачами на рахунок Суду фактично сплачено судовий збір у розмірі 476586 грн.,  проти 494730 грн. в першому півріччі  2014 року.  

Стосовно повернення в звітному періоді судового збору, відповідно до вимог статті   7 Закону України «Про судовий збір», слід зазначити, що ця сума складає 105933 грн. проти 151082 грн. за аналогічний період минулого року.

Основні причини повернення судового збору чітко визначені чинним законодавством, це зокрема: зменшення розміру позовних вимог; повернення позовних заяв; відмова у відкритті провадження у справі; залишення позовних заяв без розгляду; внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття провадження у справі.                                                                                                              

Стабільно високим на протязі 2014 та 2015 років залишається показник несплаченого судового збору внаслідок встановлених законодавством пільг. Розмір несплаченого судового збору внаслідок звільнення від сплати, відповідно до вимог чинного законодавства,  зменшився: в звітному періоді складав 725604 грн.  проти  960955 грн. в аналогічному періоді минулого року.

Всі показники зменшились внаслідок об’єктивного зменшення показника находження на розгляд до Суду  позовних заяв,  подань, клопотань, тощо.

Згідно зі звітом форми № 10 з року в рік традиційно високим є показник пільг у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та їх територіальних органів, Державної служби фінансового моніторингу України і Національного банку України – 435721 грн., а також у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень Пенсійного фонду України та його органів; органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення – 225113 грн.

Підводячи підсумок вищевикладеному  можна констатувати, що  якісні та кількісні показники роботи суду протягом кількох років утримуються на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями, дотримання строків їх розгляду, судового контролю.

Варто звернути увагу і на показники стану розгляду адміністративних справ і матеріалів, які узагальнюються Вищим адміністративним судом України. Відповідно до зведеної інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами, наданої Вищим адміністративним судом України за січень-травень 2015 року показник середньомісячного надходження справ і матеріалів по Україні на розгляд до одного судді окружного адміністративного суду становить 50 одиниць.

Найбільший показник середньомісячного надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді спостерігається у Харківському окружному адміністративному суді (78), Окружному адміністративному суді міста Києва (105), що у 1,5 та 2 рази більше за середній показник.

Середньомісячна кількість справ і матеріалів, розглянутих одним суддею окружного адміністративного суду у січні-травні 2015 року, становила 46 одиниць.

Найбільший показник середньомісячної кількості розглянутих справ і матеріалів на одного суддю спостерігається в Харківському окружному адміністративному суді та Окружному адміністративному суді міста Києва (79), що відповідно в 1,7 рази більше, ніж середній показник.

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зазначити, що наведені вище показники надходження та розгляду адміністративних справ свідчать про певні негативні фактори публічно-правових відносин, зокрема, у податковій сфері та зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

Задля якісного та оперативного захисту громадянами і юридичними особами своїх порушених прав і законних інтересів та утримання на належному рівні якості винесених судових рішень суддям Харківського окружного адміністративного суду доцільно продовжувати систематично проводити моніторинг змін у діючому законодавстві та вивчати судову практику.

 

 

Голова суду                                                                                                            Ю.В. Кучма

 

15.07.2015

 

Новини


16.03.2018  Затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС)

Детальніше...

12.03.2018  Олексія Котеньова обрано членом Ради суддів України від місцевих адміністративних судів

Детальніше...

07.03.2018  12 березня 2018 року відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

07.03.2018  З Міжнародним жіночим днем!

Детальніше...

16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua