Категорiя

Аналітика і статистика

Аналіз за 2010 рік

Аналітична довідка

за підсумками роботи Харківського окружного адміністративного суду за 2010 рік

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ДАНІ.

 

Харківський окружний адміністративний суд створено відповідно до Указу Президента України № 1417/2004 від 16.11.2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів”.

26.06.2006 року Харківський окружний адміністративний суд зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради, отримана довідка з головного управління статистики у Харківській області та відкрито фінансування. З 25.05.2007 року суд розпочав діяльність по відправленню правосуддя.

Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 „Про кількісний склад суддів адміністративних судів” кількість суддів Харківського окружного адміністративного суду збільшена на 27 суддів, тобто штатна чисельність суддів складає 40.

Станом на 01 січня 2011 року до штату суду зараховано 36 суддів (з них 6 суддів обрано безстроково (Кучма Ю.В., Самойлова В.В., Ральченко І.М., Спірідонов М.О., Мар’єнко Л.М., Присяжнюк О.В.). Суддя Зінченко А.В., у якого 6 березня 2011 року закінчується термін повноважень, пройшов 25 січня 2011 року Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

Згідно штатного розпису чисельність працівників апарату суду  складає 144 одиниці, на кінець 2010 року фактично працює 136 працівників.

2.     ПРОВАДЖЕННЯ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ.

 

За статистичними даними за 2010 рік  на розгляд суду надійшло 16331 позовна заява; залишок нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду становив 21 позовна заява. Кількість розглянутих позовів складає 16310, з них: 934 повернуто (у зв’язку із не усуненням недоліків – 242, у зв’язку з непідсудністю 422, відкликано позов – 119, позов подано від імені особи, яка не має права на ведення справи – 16; позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності -6), що складає  5,73% від загальної кількості розглянутих позовних заяв.

Загальна кількість позовних заяв, щодо яких відкрито провадження по справах, становить 14737; кількість справ, по яких відмовлено у відкритті провадження – 576.

Залишок позовних заяв, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді становить 42 заяви.

 

Результати розгляду позовних заяв (% від кількості розглянутих позовних заяв):

 

  • відкрито в провадженні 90,36%;
  • повернуто позовних заяв 5,73%;
  • відмовлено у відкритті провадження 3,53%. 

 

2. РОЗГЛЯД СПРАВ.

 

В період з 01.01.2010 по 31.12.2010 року у Харківському окружному адміністративному суді перебувало в провадженні 17735 справ, з них: надійшло 15114 справ; залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду - 2621 справа.

 

Кількість розглянутих справ із закінченням провадження становить 15136.

 

З них із прийняттям постанови – 12802, в тому числі задоволено позов – 11153, передано справ в інші суди48, закрито провадження у справі – 915, залишено без розгляду 1371.

 

Результати розгляду адміністративних справ (% від кількості справ, провадження по яких закінчено):

 

  • із прийняттям постанови 84,58%;
  • в тому числі задоволено позов 73,69%;
  • передано в інші суди 0,32%;
  • закрито провадження у справі 6,05%;
  • залишено без розгляду 9,06%.

 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становить 2599 справ, з них кількість нерозглянутих справ понад термін, передбачений КАСУ (без врахування справ, провадження у яких зупинено) становить 789. З них:

-        понад 6 міс до 1 року – 46 справ;

-        понад 1 рік до 2 років – 12 справ;

-        понад 2 роки – 0 справ.

 

Крім цього, на розгляд суду надійшло 38 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами; залишок заяв, щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами на початок звітного періоду становив 0.  Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами дорівнює 7.

 

Серед справ, які знаходились в провадженні Харківського окружного адміністративного суду, найбільшу кількість становлять спори за зверненнями: суб’єкта владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях – 12610 справ; фізичних та юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо оскарження їх правових актів індивідуальної дії, дії або бездіяльності (крім тих, що пов’язані з публічною службою) – 4687 справ; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби – 313 справи; спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму – 125 справ.

 

Категорія

Показник

1

Перебувало на розгляді в адміністративному суді позовних заяв у звітному періоді

16352

 

в тому числі:

 

1.1

позовні заяви, що надійшли у звітному періоді

16331

1.2

позовні заяви, не розглянуті на початок звітного періоду

21

1.3

розглянуті позовні заяви (всього)

16310

 

в тому числі:

 

1.3.1

позовні заяви, повернуті позивачам

934

 

позови, щодо яких винесено рішення про відмову у відкритті провадження у справі

576

1.3.2

позови, щодо яких вирішено питання про відкриття провадження

14737

1.4

позовні заяви, щодо яких не вирішено питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі 

42

 

в тому числі:

 

1.4.1

залишені без руху з надання строку для усунення недоліків

42

2

Перебувало на розгляді в адміністративному суді адміністративних справ у звітному періоді

17735

 

в тому числі:

 

2.1

адміністративні справи, що надійшли у звітному періоді

15114

2.2

адміністративні справи,  не розглянуті на початок звітного періоду

2621

2.3

закінчення провадження у справі

15136

 

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

85,3%

 

в тому числі:

 

2.3.1

з порушенням терміну розгляду справи

5450

 

% від загальної кількості справ та матеріалів, провадження по яким закінчено

36%

2.3.2

з прийняттям постанови

12802

2.3.3

передано в інші суди

48

2.3.4

закрито провадження у справі

915

2.3.5

залишено заяву без розгляду

1371

2.4

залишок не розглянутих справ на кінець звітного періоду

2599

 

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

14,7%

 

в тому числі:

 

2.4.1

зупинено провадження у справі

325

2.4.2

не розглянуто в передбачений законом термін (без врахування справ, провадження у яких зупинено)

789

 

% від загальної кількості справ та матеріалів що перебували у провадженні

4,4%

3

Причини, строки відкладення розгляду справ (у яких не закінчено провадження і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено)

339

3.1

неявка сторони або іншого учаснику процесу, що беруть участь у справі та про яку не має відомостей про вручення судової повістки

0

3.2

неявка свідка

0

3.3

неявка прокурора

0

3.4

неявка представника (в тому числі адвоката)

0

3.5

з  інших підстав

339

3.6

Справи, розгляд яких відкладено і які не розглянуті:

 

3.6.1

понад 6 місяців до 1 року

46

 

3.6.2

понад 1 року до 2 років

12

3.6.3

понад 2 років

0

4

Кількість заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, які перебували на розгляді в адміністративному суді

16

 

в тому числі:

 

4.1

надійшло заяв

38

4.2

відкрито провадження

33

4.3

перебувало в провадженні

33

4.4

розглянуто

26

 

в тому числі:

 

4.4.1

скасовано постанов з прийняттям нової постанови

7

4.4.2

розглянуті в термін понад 2 місяця з дня надходження заяви

3

4.5

залишок не розглянутих заяв на кінець звітного періоду, за якими відкрито провадження за нововиявленими обставинами 

7

5

Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які знаходились у провадженні у звітному періоді

374

 

в тому числі:

 

 

надійшли у звітному періоді

371

 

залишок на початок звітного періоду

3

5.1

повернуто

15

5.2

розглянуто

335

 

в тому числі:

 

5.2.1

задоволено

235

5.2.2

з порушенням термінів

48

5.3

залишок нерозглянутих клопотань, подань, заяв

24

6

Відомості про судовий збір (сума судового збору, грн) за звітний період

 

6.1

сплачено у добровільному порядку

117471

6.2

підлягає поверненню

39431

6.3

присуджена до стягнення

84936

6.4

не сплачено внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

0

3

Кількість поданих апеляційних заяв про апеляційне оскарження

1859

 

Кількість поданих апеляційних скарг

4267

5.1

% співвідношення скарг до загальної кількості справ та матеріалів, розглянутих в суді

28,2%

6

Кількість направлених в апеляційну інстанцію адміністративних справ

4181

7

Надійшли із апеляційної інстанції у 2010 році після апеляційного перегляду (який мав місце також у 2010 році), в тому числі

5089

8

Скасовано судових рішень

853

9

Частково скасовані (змінені) судові рішення

273

10

Залишені в силі судові рішення

3561

11

Інше (залишення апеляційної скарги без розгляду, повернення апеляційної скарги, відмовлено у відкритті апеляційного провадження, закриття апеляційного провадження)

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


16.02.2018  Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та український досвід

Детальніше...

16.02.2018  Оголошення!!!

Детальніше...

12.02.2018  Обрані делегати на XV з'їзд суддів України від Харківського окружного адміністративного суду

Детальніше...

06.02.2018  09 лютого 2018 року о 11:00 відбудуться збори суддів Харківського окружного адміністративного суду.

Детальніше...

02.02.2018  Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

Детальніше...

02.02.2018  Регіональний Форум "Правовладдя і суспільство"

Детальніше...

30.01.2018  З 31 січня 2018 року у Харківському окружному адміністративному суді запрацює інформаційно-довідковий контакт центр

Детальніше...

22.01.2018  Привітання з Днем Соборності України

Детальніше...

04.01.2018  Розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Детальніше...

03.01.2018  Нові ставки судового збору станом на 01 січня 2018 року!!!

Детальніше...

 

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3 тел. (057) 730-49-00, (057) 730-49-01, (057) 730-49-02 inbox@adm.hr.court.gov.ua